Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδ/σου, επιθυμεί με το παρόν να δώσει την δική της  απάντηση

α. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» της 9/2/2017 με θέμα «Σοβαρό ζήτημα με την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο της Ρόδου» και

β. Σε συνεντεύξεις της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Ρόδου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς «στο κοκκινοΡοδος» και στον «νοτος» στις 10/2/2017

 

  1. Το Νοσοκομείο Ρόδου δεν τέθηκε σε καραντίνα. Από κανένα έγγραφο της Υπηρεσίας μας δεν προκύπτει αυτό.
  2. Η Υπηρεσία μας τον Νοέμβρη μήνα έλαβε έγγραφο από το Νοσοκομείο Ρόδου, με το οποίο μας ζητούσαν να πραγματοποιήσουμε έλεγχο καθότι σε συγκεκριμένο Τμήμα του υπήρχε οσμή μούχλας.

Εντός ολίγων ημερών Επόπτρια Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε δειγματοληψία νερού στο  δίκτυο ύδρευσής του από διάφορα σημεία αυτού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων από την Χημική Υπηρεσία Ρόδου έδειξαν την ύπαρξη ψευδομονάδας σε βρύση της «Στάσης Αδελφών» της Α’ Παθολογικής κλινικής με  τιμή 300/250mlστο άμεσο ζεστό δείγμα και τιμή 1/250ml στο έμμεσο ζεστό δείγμα.

Με πρωτοβουλία της παραπάνω υπαλλήλου μας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στις 11/11/2016 στο γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, με την παρουσία της Προϊσταμένης της Δ/νσής μας, της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και άλλων αρμοδίων παραγόντων αυτού, που κάλεσε η Διοικήτρια.

Στην σύσκεψη αυτή έγινε ενημέρωση για την σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργείται στο Νοσοκομείο με την ύπαρξη της αεριογόνου ψευδομονάδας, υπεύθυνης σε μεγάλο βαθμό για την πρόκληση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και τους συνέστησε την λήψη μέτρων για την εξάλειψή της. (Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει νομοθετημένη ανώτατη τιμή για την ψευδομονάδα αυτή. Αντιθέτως συστήνεται η τιμή της να είναι μηδενική).

Τους επισήμανε επίσης την υποχρέωσή τους για αυτοέλεγχο, σαν υπεύθυνους του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Η Υπηρεσία μας έδωσε και εγγράφως τις παραπάνω οδηγίες για λήψη μέτρων, μετά την ολοκλήρωση των οποίων να επαναληφθεί η δειγματοληψία.

  1. Στις 19/12/2016 πραγματοποιείται επανάληψη της δειγματοληψίας από δύο Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων από την Χημική Υπηρεσία Ρόδου έδειξαν πάλι ύπαρξη ψευδομονάδας με τιμή 250/250ml στο κρύο έμμεσο δείγμα στην ίδια βρύση της ίδιας κλινικής.

  1. Με πρωτοβουλία της επίσης πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στις 17/1/2017 με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου για να τους ενημερώσουμε και δια ζώσης για τα αποτελέσματα, να τους δώσουμε οδηγίες και να τους υπενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις τους ως υπεύθυνους της ύδρευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Η Υπηρεσία μας μετά και την δεύτερη δειγματοληψία έστειλε στο Νοσοκομείο δύο έγγραφα. Ένα στις 9/1/2017 και ένα στις 18.1/2017, με τα οποία δίνονται οδηγίες για άμεση λήψη μέτρων για να προβεί σε επαναληπτική δειγματοληψία ώστε σαν ελεγκτική αρχή να διαπιστώσει την εξάλειψη ή όχι της ψευδομονάδας. (Τα παραπάνω έγγραφα απεστάλησαν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 17 και 24/1/2017).

Τονίζεται στα έγγραφά μας να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Νοσοκομείο.

Σημειωτέον ότι μέχρι και σήμερα η Υπηρεσία μας δεν έλαβε έγγραφη ή έστω προφορική ενημέρωση για την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών.

  1. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

α) η Επόπτρια Δημόσιας υγείας της Υπηρεσίας μας, όχι μόνο προθυμοποιήθηκε να πραγματοποιήσει έλεγχο στο Νοσοκομείο αλλά ευαισθητοποιήθηκε και μάλιστα χωρίς «πιέσεις από την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου».

β) Η εσφαλμένη  αντίληψη της Διοίκησης  του Νοσοκομείου ότι τον αυτοέλεγχο που

υποχρεούται να πραγματοποιεί, πρέπει να τον κάνει η Υπηρεσία μας,φάνηκε ότι

παραμένει μέχρι και τώρα και καταδεικνύει την διάθεση συνεργασίας τους.

Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών σαν «αρμόδιες αρχές», ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού, για να διαπιστωθεί αν το νερό που διαθέτουν οι υπεύθυνοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (στην προκειμένη περίπτωση ο υπεύθυνος που έχε ορισθεί στο νοσοκομείο), πληροί τις νόμιμες προδιαγραφές.

γ)Τα ξενοδοχεία της Ρόδου και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν

τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης από την Υπηρεσία μας, όπως ανέφερε η

Διοικήτρια του Νοσοκομείου. Δεν έχει υποκαταστήσει ποτέ η Υπηρεσία μας τους

υπεύθυνους των παραπάνω επιχειρήσεων, όσον αφορά στην υποχρέωσή τους για

την παροχή υγιεινού και ασφαλούς τροφίμου και νερού στους πελάτες τους.

Βρεθήκαμε σε αυτές τις επιχειρήσεις οσάκις κληθήκαμε.

Σε αντίθεση με την εξέταση του προβλήματος του νοσοκομείου, για το οποίο ευαισθητοποιηθήκαμε ιδιαιτέρως και χωρίς πίεση από πουθενά.

  1. Η Υπηρεσία μας θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο στο Νοσοκομείο, για να διαπιστώσει αν οι υπεύθυνοι για την ύδρευσή του έχουν προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη του προβλήματος, όπως αυτές αναφέρονται στο τελευταίο έγγραφό μας, στο οποίο παρεμπιπτόντω, ουδόλως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις της η Διοικήτρια.

Να επισημάνουμε ότι το από 18/1/2017 έγγραφο κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ και ζητήθηκε η συνδρομή τους.

 

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία μας σαν «αρμόδια αρχή», σύμφωνα με την νομοθεσία, θα συνεχίσει να συνδράμει στις προσπάθειες του νοσοκομείου για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα.

 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα είναι στην διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

 

Ρόδος 13/2/2017

 

Η                                                                                   Ο

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ                                        (εντεταλμένος σε θέματα υγείας)

 

 

Μ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ – ΜΗΤΣΟΥ                                                 ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ