Σημαντική μείωση του αριθμού των διαταγών πληρωμής που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Ρόδου καταγράφηκε το 2017, γεγονός, που αποδίδεται, εν πολλοίς, στο ό,τι οι τράπεζες έχουν περιορίσει στο ελάχιστο και με αυστηρές προϋποθέσεις την έκδοση μπλοκ επιταγών και όχι βέβαια σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος.
Το περασμένο έτος εκδόθηκαν συγκεκριμένα 853 διαταγές πληρωμής, έναντι 679 το έτος 2016, 1124 το έτος 2015 και 1792 το έτος 2014 ενώ καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν από τράπεζες.
Ελάχιστες είναι οι διαταγές πληρωμής από ιδιώτες, καθώς ξέρουν πολύ καλά ότι «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος».
Ο «κύκλος» των εργολάβων και προμηθευτών, και των οφειλών προς τρίτους, οι οποίοι διεκδικούσαν ανεξόφλητα τιμολόγια, φαίνεται πως έχει «κλείσει» και έχει «ανοίξει» ο κύκλος των τραπεζών.
Οι διαταγές πληρωμής του 2017 – στη συντριπτική τους πλειοψηφία –αφορούν δάνεια, αλληλόχρεους λογαριασμούς και λιγότερες επιταγές.
 Οι αιτήσεις προέρχονται από τις τράπεζες που προσπαθούν να «μαζέψουν» το χρήμα που είχαν χορηγήσει. Οι περισσότερες αφορούν σε μη εξοφλημένα δάνεια, με σημαντική καθυστέρηση, αλλά και «κλείσιμο» επαγγελματικών δανείων.
Πολλές είναι εξάλλου οι διαταγές πληρωμής που αφορούν
σε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε μισθώματα.
Ο αριθμός των διαταγών πληρωμής (δάνεια, επιταγές, γραμμάτια) που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο Ρόδου το έτος 2017 ανήλθε σε 445, το έτος 2016 σε 343, το έτος 2015 σε 545, το έτος 2014 σε 835, το έτος 2013 σε 1.371 και σε 1.270 το έτος 2012.
Το πιο σημαντικό στοιχείο, που δείχνει την ευρύτητα της οικονομικής κρίσης είναι ο μεγάλος αριθμός των διαταγών πληρωμής για οφειλές μικρότερες των 20.000 ευρώ, αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
Το έτος 2017 ο αριθμός των διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου ανήλθε σε 407, το 2016 σε 336, το 2015 σε 579, το 2014 σε 957, το 2013 σε 1.789, και το 2012 σε 2.085.
Το έτος 2011 είχαν εκδοθεί συνολικά 2.032 διαταγές πληρωμής, έναντι 2.259 του 2010, 2.700 το έτους 2009, 1.045 του έτους 2008, 1.031 του έτους 2007 και 1.013 του έτους 2006.
Η πλειονότητα των διαταγών πληρωμής εκδίδεται μετά από προσφυγή σε ένδικα μέσα των τραπεζών, οι οποίες καθημερινά διαπιστώνουν ότι και οι οφειλέτες τους αυξάνονται και η απροθυμία των οφειλετών για προτεινόμενες ρυθμίσεις-διακανονισμούς μετατρέπεται σε άρνηση.
Πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν τον προπομπό για την εν συνεχεία κατάσχεση κινητών αξιών και για πλειστηριασμούς ακινήτων, προκειμένου να διασφαλιστούν απαιτήσεις κυρίως τραπεζών, αλλά και ασφαλιστικών ταμείων έναντι οφειλών τρίτων.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, μετά το σφράγισμα της ακάλυπτης επιταγής ή της συναλλαγματικής, ο κάτοχός της εξουσιοδοτεί δικηγόρο, ο οποίος συντάσσει την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, την καταθέτει στο Πρωτοδικείο, στηρίζει την απαίτησή του και περιμένει την απόφαση.
Στην περίπτωση της οφειλής δανείου, η τράπεζα καταγγέλλει τη δανειακή σύμβαση, κλείνει τον λογαριασμό και συντάσσει τη διαταγή πληρωμής.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αρκετές είναι οι διαταγές πληρωμής σε βάρος του Δήμου Ρόδου και των επιχειρήσεών του.
Το έτος 2017 υποβλήθηκαν εξάλλου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 31 δικόγραφα που αφορούν σε πτωχεύσεις και σε αιτήσεις υπαγωγής επιχειρήσεων στην συνδιαλλαγή του πτωχευτικού κώδικα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ