Σύσκεψη με θέμα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καταχώρησης– επανακαταχώρησης ανελκυστήρων στο μητρώο του Δήμου Ρόδου και ελέγχων στο σύστημα λειτουργίας των ανελκυστήρων, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 μετά από πρόσκληση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης κ. Γεώργιου Πόκκια.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο κ. Γεώργιος Κακούλης Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – υπεύθυνος της Πολεοδομίας, ο κ. Κακλιός Γιάννης Αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου, ο κ. Αγαπητός Ξάνθης Διευθυντής του Ε.Ο.Τ. Ρόδου, οι κ. Αργύρης Πράντης και Γιώργος Λάκουρας εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου, ο κ. Μιχάλης Ζαχαριάς εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.), ο προϊστάμενος του τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας – ΑΠΕ και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Κουκιάς, και ο εντεταλμένος, με το θέμα υπάλληλος του τμήματος, κ. Σωτήρης Κατσαράς.
Αιτία αυτής της σύσκεψης ήταν, η διαπίστωση, πως μεγάλος αριθμός ανελκυστήρων που λειτουργούν στο νησί μας δεν ελέγχονται αν είναι πιστοποιημένοι και ούτε συντηρούνται και μάλιστα δεν είναι καν καταγεγραμμένοι, όπως προβλέπει η νομοθεσία, στο μητρώο ανελκυστήρων που τηρεί ο Δήμος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπάρχουν οι εξής υποχρεώσεις καταχώρησης και επανακαταχώρησης μετά περιοδικών ελέγχων, για όσους έχουν ανελκυστήρα:
α.α ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΤΗ
1. Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις Κατοικία Εξαετία
2. Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις. Κατοικία Πενταετία
3. Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις Επαγγελματική Τετραετία
4. Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις. Επαγγελματική Τριετία
5. Για Ανελκυστήρες Ξενοδοχειακών Μονάδων Μέχρι 200 Κλίνες Επαγγελματική Τριετία
6. Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό.
Επαγγελματική Κάθε Έτος

Από τη σύσκεψη προέκυψαν τα παρακάτω:
• Παρόλο που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, σε σχέση με το σύνολο σχεδόν της υπόλοιπης Ελλάδας, εντούτοις απέχουμε πολύ από αυτή στην οποία πρέπει να βρεθούμε. Αυτό που ενδιαφέρει όλους μας πάνω απ’όλα, είναι η ασφάλεια των πολιτών αλλά και των εκατομμυρίων επισκεπτών του νησιού μας, και αυτό θα γίνει μόνο με πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
• Θα συγκροτηθούν άμεσα κλιμάκια ελέγχων, όπως προβλέπεται εκ του σχετικού Νόμου. Ένα κλιμάκιο του Δήμου Ρόδου, και ένα μικτό κλιμάκιο με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος να διενεργούνται τακτικοί ή δειγματοληπτικοί έλεγχοι ή αυτοψίες κατόπιν καταγγελιών, ώστε και να επιβάλλονται τα προβλεπόμενα αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες.
• Θα σταλεί τις επόμενες μέρες από τη Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου επιστολή προς την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ώστε να ενημερώσουν επίσημα τα μέλη τους (που έχουν ανελκυστήρες) για την υποχρέωση καταχώρησης ή επανακαταχώρησής τους στο σχετικό μητρώο που τηρείται από το Δήμο.
• Να γίνει συνάντηση με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Φλεβάρη, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων.
• Να σταλεί έγγραφο προς το Αρμόδιο Υπουργείο με προτάσεις που θα αφορούν αφενός μεν την παροχή διευκρινίσεων πάνω σε πτυχές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αφετέρου δε τη βελτίωση του.
Ο κ. Αντιδήμαρχος Γιώργος Πόκκιας, αφού ευχαρίστησε τους φορείς για τη συμμετοχή τους στον γόνιμο διάλογο που διεξήχθη, εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής να επιβληθεί επιτέλους ευνομία και τάξη στο κομμάτι των ανελκυστήρων στο νησί μας. Βέβαια για να γίνει αυτό εφικτό είναι απαραίτητη η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και όλων των πολιτών που μπορούν να βοηθήσουν αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα και την χρησιμότητα αυτού του εγχειρήματος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ