Να μην συμμετέχει στην αιτούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. εξετάζει η δημοτική αρχή του Δήμου Ρόδου.
Πληροφορίες αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η δημοτική αρχή δεν προτίθεται να εγκρίνει την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με το ποσό των 50.650€ γεγονός που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του ποσοστού της στην ανώνυμη εταιρεία.
Η Περιφερειακή Αρχή από την άλλη δεν ανησυχεί από τις πληροφορίες που διέρρευσαν.
Το όλο ζήτημα είναι πάντως ενδεικτικό των σχέσεων μεταξύ του Δημου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2018, οι εκπρόσωποι των μετόχων αποφάσισαν συγκεκριμένα ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 250.000 μετοχές, αξίας 1€ έκαστη.
Κατά συνέπεια η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 250.000 € και ορίστηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το διάστημα από τις 02/05/2018 έως τις 01/08/2018, ως μέγιστο προβλεπόμενο διάστημα από τον Νόμο και τις κείμενες διατάξεις, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που συντρέξουν όροι και συθνήκες που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και η κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με το καταστατικό το ποσό που θα καταβάλλει ο κάθε μέτοχος, βάσει του ποσοστού με το οποίο συμμετέχει στο σημερινό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως:
• η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να καταβάλλει 174.500€
• Ο Δήμος Ρόδου 50.650€
• Ο Δήμος Κω 12.425€ και
• Ο Δήμος Νισύρου 12.425€.
Οι εκπρόσωποι των μετόχων του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου ενημερώθηκαν επίσης ότι για όσες μετοχές δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από τους τρεις Δήμους – μετόχους, προτίθεται η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συζητήσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να καλύψει το οποιοδήποτε τυχόν αδιάθετο ποσοστό, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ