30 έγγραφα που αφορούν στο ιστορικό των ενεργειών που έγιναν από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ακολούθως από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, για την αποκατάσταση της γέφυρας της Κρεμαστής, επικαλείται ο πρώην περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, στην υπεράσπισή του για την φονική πλημμύρα του Νοεμβρίου του 2013.
Το ιστορικό των γραπτών ενεργειών για την αποκατάσταση της γέφυρας Κρεμαστής, πλήν των προσωπικών παραστάσεων και προφορικών αιτημάτων, που υπήρξαν, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην προανάκριση τον Δεκέμβριο του 2013 από τον τότε περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, έχει ως εξής:
«1. Με απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το 2003 προκηρύχθηκε η μελέτη «Λειτουργική Βελτίωση επαρχιακής οδού από την Πόλη της Ρόδου έως το Αεροδρόμιο προϋπολογισμού € 354.000,00.
2. Με το υπ’ αριθμό 1464/04/02/2004 έγγραφο της η Νομαρχία Δωδεκανήσου αιτείται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την χρηματοδότηση του έργου « Λειτουργική βελτίωση Ρόδου -Αεροδρομίου που περιλαμβάνει οδικό και την Γέφυρα Κρεμαστής» από τα τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης Αεροδρομίων (σπατόσημο).
3. Με την υπ’αριθμό Δ/7/Α/9072/1378 /5-03-2004 απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρήστου Βερελή εγκρίνεται η χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των € 4.000.000 από το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων (ΤΕΑΑ).
4. Με το υπ’ αριθμό Δ7/α/16274/2435/27 Απριλίου 2004 έγγραφο του ο Διοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ Παναγιώτης Μαούσης μας πληροφορεί ότι λόγω στενότητας των διατιθέμενων πιστώσεων από το τέλος του εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων αδυνατεί να συμβάλει στην χρηματοδότηση του έργου.
5. Με το υπ’ αριθμό Δ7/A/36653/15248/17-09-2004 έγγραφο του ο Υπουργός ανακαλεί την απόφαση χρηματοδότησης.
6. Με την υπ’ αριθμό πρωτ.ΤΥ.1030/2-3-2005 απόφαση Αντινομάρχη εγκρίθηκαν η αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας και η γεωλογική αναγνώριση.
7. Με την υπ’ αριθμό πρωτ. οικ. 656/26-5-2005 της ΠΕ.ΧΩ Δωδεκανήσου εγκρίθηκε η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Με την απόφαση της Νομαρχιακής επιτροπής με αριθμό πρακτικού 4 της από 24-02-2006 συνεδρίασης εγκρίθηκε η προμελέτη Η/Μ.
8. Με την απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής με αριθ.πρακτικού 11 της από 1/18-7-2006 συνεδρίασης, εγκρίθηκε η Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για τεχνικά έργα της θέσης της Νέας Γέφυρας Κρεμαστιώτικου.
9. Με την υπ’ αριθμό 789/25-08-2006 της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας τμήμα ΠΕ.ΧΩ Δωδεκανήσου εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
10. Με το υπ’ αριθμό 10551/15-12-2006 προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προτείνει το έργο να ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής (2007-2013).
11. Με το υπ’ αριθμό 1102/08 Φεβρουαρίου 2007 έγγραφο της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη αιτείται στα πλαίσια της εξαγγελίας του προγράμματος του Υπουργείου για την αναβάθμιση των υποδομών στις Τουριστικές περιοχές την χρηματοδότηση του έργου.
12. Με το απόσπασμα πρακτικού της μ’ αριθμό 15/2007 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεταλούδων (αρ. απόφασης 257/2007) αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθούν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου οι παρατηρήσεις του για τη μελέτη του έργου.
13. Με το υπ’ αριθμό 1673/22 Φεβρουαρίου 2008 έγγραφο της η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη επανέρχεται υποβάλει εκ νέου το αίτημα για χρηματοδότηση του έργου.
14. Έγγραφο του διοικητή της ΥΠΑ κ. Ιωάννη Ανδρανόπουλου.
15. Με το υπ’ αριθμό 2580/21 Μαρτίου 2008 προς τον Διοικητή ΥΠΑ η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επανέρχεται τεκμηριώνοντας το δίκαιο αίτημα της.
16. Με επιστολή του στις 10 Ιουνίου 2008 προς τον Υφυπουργό Γιάννη Βαληνάκη και τους Βουλευτές Γιώργο Νικητιάδη , Νίκο Ζωίδη και Τάσο Καραμάριο κοινοποιεί το έγγραφο προς τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και ζητά την παρέμβαση τους στον Υπουργό.
17. Με το υπ’ αριθμό 1107/5 Φεβρουαρίου 2009 έγγραφο του προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Ευριπίδη Στυλιανίδη και κοινοποίηση στον Υπουργό Τουρισμού Κώστα Μαρκόπουλο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επανέρχεται στο αίτημα για χρηματοδότηση του έργου από το τέλος εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων (σπατόσημο).
18. Με την αριθμ. 12 απόφαση που ελήφθη κατά την από 23/28-12-2009 συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικών -Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων -Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικών Μελετών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠ της μελέτης ύψους 494.000,000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 572.000,00€.
19. Με το αριθμ. πρωτ. 1264/22-2-2010 έγγραφο του ο Νομάρχης Δωδεκανήσου ζήτησε την χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική βελτίωση Ρόδου-Αεροδρομίου» από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κο. Ρέππα Δημήτριο (έσοδα τελών εκσυγχρονισμών αεροδρομίων).
20. Με το αριθμ. πρωτ. 1265/22-2-2010 έγγραφο του, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου ζήτησε την χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική βελτίωση Ρόδου-Αεροδρομίου» και από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κο. Σιφουνάκη Νικόλαο.
21. Στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου στις 29/03/2010 και αριθμό απόφασης 24/2010 κατάρτισης προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Νομαρχίας Δωδεκανήσου έτους 2010 και στον πίνακα 10.0 (ΚΑΠ Επενδύσεων) και αύξοντα αριθμό 18 εντάχθηκε στο πρόγραμμα το έργο Γέφυρα Κρεμαστής με προϋπολογισμό € 1.000.000 και πίστωση (300.000).
22. Στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου και με αριθμό πρακτικού 7/30.07.2010 και αριθμό απόφασης 58/2010 εγκρίνεται η πρώτη τροποποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και εγκρίνεται η τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού σε € 1.500.000 και η προτεινόμενη πίστωση € 1.300.000 πίνακας 11 (αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων αύξοντα αριθμό 37).
23. Με τον υπ’ αριθμό 5881/ 12 Αυγούστου 2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου προς τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων Δημήτρη Ρέππα και με αφορμή τα προβλήματα του Αεροδρομίου ενημερώνει για την κατασκευή έργου αρμοδιότητας της ΥΠΑ (δημιουργία κόμβου στην είσοδο του αεροδρομίου), ζητά την προσωπική παρέμβαση του Υπουργού ώστε να δοθεί τέλος στην αδιαφορία έως και προσβλητική συμπεριφορά της κεντρικής διοίκησης της ΥΠΑ απέναντι στον διεθνή αερολιμένα Ρόδου, δεδομένης και της στείρας άρνησης της να συνδράμει στην υλοποίηση σημαντυχών έργων υποδομής (λειτουργική βελτίωση οδού Ρόδου-Αεροδρομίου) με ευθεία συνάρτηση στην ομαλή λειτουργία του Αεροδρομίου.
24. Με το υπ’ αριθμό 7569/ 19 Οκτωβρίου 2010 έγγραφο της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και Δικτύων επανέρχεται στα ζητήματα άρνησης της ΥΠΑ να συνδράμει στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής (λειτουργική βελτίωση Ρόδου- Αεροδρομίου).
25. Με το υπ’ αριθμό 1388-24/02/2012 έγγραφο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τον Υπουργό Μεταφορών Μάκη Βορίδη και με αφορμή την μεταφορά πόρων (έσοδα σπατόσημου Ρόδου και Κω ύψους € 17.000.000) για απαλλοτριώσεις στο Αεροδρόμιο Χίου. Επανέρχεται επισημαίνοντας «επιπλέον ότι η απόφαση σας αυτή προκαλεί ερωτηματικά, καθώς έρχεται να καταρρίψει τις αιτήσεις και δικαιολογίες προκατόχων σας περί οικονομικής στενότητας όταν αρνούνται συστηματικά από το 2004 μέχρι πρόσφατα να ικανοποιήσουν το αίτημα μας για χρηματοδότηση από το σπατόσημο» παρεμβάσεων στους χώρους των αεροδρομίων μας, αλλά και στην περί αερολιμενική ζώνη όπως για παράδειγμα στον οδικό άξονα που συνδέει το αεροδρόμιο της «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» με την πόλη της Ρόδου.
26. Με το απόσπασμα πρακτικού 5 ( θέμα 14°) της συνεδρίασης της 15-04-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αριθ. Απόφασης 112/2013) αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση (α) της τοπογραφικής μελέτης, (β) της οριστικής κυκλοφοριακής μελέτης, (γ) της οριστικής μελέτης σήμανσης(δ) των τευχών δημοπράτησης (ε) της μελέτης τεχνικών έργων και (στ) του σχεδίου και του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου του θέματος.
27. Με την υπ’ αριθμό 131/2013 απόφαση που έχει καταχωρηθεί στην υπ’ αριθμό 170 πρακτικό της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου της 31/08/2013 συνεδρίασης εγκρίνεται η ένταξη με προσθήκη στο Τεχνικό πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Γέφυρα Κρεμαστής» με προϋπολογισμό € 1.500.000 και προτεινόμενη πίστωση € 800.000 στον πίνακα 9.2 (ΚΑΠ οδοποιίας με αύξοντα αριθμό 41).
28. Με την υπ’ αριθμό 176/2013 απόφαση που έχει καταχωρηθεί στο υπ’αριθμό 14 πρακτικό της από 19/10/2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου εγκρίνεται η τροποποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου και η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Γέφυρα Κρεμαστής» του πίνακα 9.2 (ΚΑΠ οδοποιίας) με αριθμό 41 από € 1.500.000 σε € 3.500.000 λόγω επικαιροποίησης μελέτης από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου.
29. Με την υπ’ αριθμό απόφαση 478/2013, πρακτικό 23 συνεδρίασης 29/11/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: Εγκρίνεται ο όρος δημοπράτησης και ορίζεται επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Γέφυρα Κρεμαστής».
30. Με την υπ’ αριθμό ΔΤΕ 7675 /5.12.2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού περιβάλλοντος εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο περίληψη Διακήρυξης Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Γέφυρα Κρεμαστής» προϋπολογισμού € 3.500.000 και ορίζεται ημερομηνία διαγωνισμού η 14/01/2014 και υποδομών Δ/νση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ