Στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα γίνει σήμερα, η επίσημη παρουσίαση των ψηφιακών μητρώων των αθλητικών φορέων με τη ΓΓΑ να εκσυγχρονίζεται και να περνά στην ψηφιακή εποχή.

Με την ελπίδα ότι θα μπει ένα τέλος στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί και τον αθλητισμό και παράλληλα θα υπάρχει καλύτερος και άμεσος έλεγχος των διάφορων ελεγχόμενων από τη ΓΓΑ φορέων θα εφαρμοστούν επιτέλους τα ψηφιακά μητρώα. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, της ανοικτής διακυβέρνησης και των ψηφιακών δεδομένων. Θα είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα του ελληνικού αθλητισμού, της οποίας η υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.
Όπως ανακοίνωσε η ΓΓΑ: «Σκοπός της ανωτέρω πλατφόρμας, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα Ψηφιακά Μητρώα των Αθλητικών Φορέων, του Αγωνιστικού Αθλητισμού και της Άθλησης για Όλους, των Αθλητικών Υποδομών, των Προπονητών και την Κωδικοποίηση της Αθλητικής Νομοθεσίας, είναι η απλούστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. προς τους πολίτες και τους αθλητικούς φορείς της χώρας, η ορθολογική υποστήριξη και εποπτεία αυτών». Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος στην κατά τα άλλα πολύ καλή κίνηση της ΓΓΑ και αφορά την ανάρτηση στη Διαύγεια των πράξεων όλων των αθλητικών φορέων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ