Η επιβολή των ελέγχων στη ροή κεφαλαίων οδήγησε πολλές ναυτιλιακές εταιρίες στο να διεκπεραιώνουν τραπεζικές εργασίες στο εξωτερικό αποστερώντας «ζωτική» ρευστότητα από την εγχώρια τραπεζική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύει η Καθημερινή, τον Ιούλιο οι εισπράξεις από μεταφορές, οι εισροές δηλαδή συναλλάγματος, που κατά κύριο λόγο γίνεται από τις ναυτιλιακές, υποχώρησαν κατά 60% στα 470,7 εκατ. από 1,172 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Σημειώνεται ότι το 2014 τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διαμορφώθηκαν στα 13,183 δισ. ευρώ (συγκρινόμενα με 12,089 δισ. ευρώ το 2013). Εισέπραξαν δηλαδή εμβάσματα από το εξωτερικό σε ελληνικές τράπεζες ύψους 13,183 δισ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 1,1 δισ. σε μηνιαία βάση. Από τα 13,183 δισ. αυτά, τα 5,262 δισ. εξήλθαν και πάλι στο εξωτερικό για δαπάνες και λειτουργικά έξοδα, ενώ αλλά 7,931 δισ. παρέμειναν στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα πάντα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

bluebirds.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ