Αθώος, λόγω αμφιβολιών κρίθηκε χθες από το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου ένας κάτοικος Ηλείας, που διαμένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως, σε ποινή κάθειρξης 10 ετών για υπεξαίρεση ποσού μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστή, κατ’ εξακολούθηση.
Ο κατηγορούμενος, συνέστησε με την πολιτικώς ενάγουσα, στις 14.01.2000, δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού, ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα την πόλη της Ρόδου και σκοπό την εκμετάλλευση επιχείρησης εστιατορίου, μεζεδοπωλείου στην Παλαιά Πόλη.
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των 2.000.000 δρχ., εισφερθέν ισομερώς από έκαστο των συμβαλλομένων, των οποίων και η συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, η διάρκεια της οποίας ορίστηκε πενταετής, ορίστηκε επίσης στο 50% για έκαστο εξ αυτών.
Με ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταρτίστηκε μεταξύ των ανωτέρω στις 23.02.2000 τροποποίησαν το διακριτικό τίτλο της επιχείρησης.
Με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταρτίστηκε μεταξύ των ανωτέρω στις 15.10.2002, συμφωνήθηκε η αποχώρηση της πολιτικώς ενάγουσας από την εταιρεία και η μεταβίβαση του εταιρικού της μεριδίου (50/100) λόγω πώλησης προς τον κατηγορούμενο, κατά 40/100 αντί τιμήματος 2.347,76 ευρώ και προς το γιο του κατά 10/100 αντί τιμήματος 587 ευρώ, με αποτέλεσμα στη νέα εταιρεία να μετέχουν κατά ποσοστό 90/100 ο κατηγορούμενος και κατά 10/100 ο γιος του.
Πλην όμως, το συμφωνητικό αυτό ουδέποτε δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Ρόδου και συνεπώς η πολιτικώς ενάγουσα παρέμεινε εταίρος στην εταιρεία, συμμετέχοντας στα κέρδη και τις ζημίες της κατά ποσοστό 50%.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι από 01.01.2004 έως 31.10.2004 την αποκλειστική εν τοις πράγμασι διαχείριση της εταιρείας είχε ο κατηγορούμενος.
Τα έτη 2003 και με βάση ακαθάριστα έσοδα 114.954,97 ευρώ, ο κατηγορούμενος φέρεται να άφησε οφειλές ύψους 64.990,03€ και να εκδόθηκαν σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας και των εταίρων της, ήτοι του κατηγορουμένου και της πολιτικώς ενάγουσας 3 διαταγές πληρωμής.
Επιπλέον σε βάρος των εταίρων εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία μισθωτικών διαφορών), η οποία υποχρέωσε αυτούς να αποδώσουν τη χρήση του μισθίου ακινήτου στους εκμισθωτές αυτού λόγω δυστροπίας, υποχρεώνοντας επίσης αυτούς να καταβάλουν στους εκμισθωτές ποσό 6.381,76€ για οφειλόμενα μισθώματα μισθωτικών μηνών του έτους 2004 επίσης.
Στη δε πολιτικώς ενάγουσα δεν αποδόθηκε κανένα ποσό ως κέρδη για τη συμμετοχή της στην εταιρεία το διάστημα αυτό.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του παρέστη ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ