Σε σημαντικό «κούρεμα» των οφειλών δύο Ροδιτών, που υπήχθησαν στο νόμο Κατσέλη, αλλά και σε ευνοϊκή ρύθμιση των υπολειπόμενων οφειλών τους προχώρησε το Ειρηνοδικείο Ρόδου.
Στην πρώτη περίπτωση το δικαστήριο «κούρεψε» το 78,5% περίπου της οφειλής ενός κατοίκου της Ιαλυσού.
Πρόκειται για έναν 59χρονο, που πάσχει από χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και έχει διαγνωσθεί ότι το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται στο 85%, λαμβάνει δε αναπηρική σύνταξη που ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 762,99 ευρώ. Είναι νυμφευμένος και πατέρας ενός ενήλικου σήμερα τέκνου.
Ο μηνιαίος μισθός της συζύγου του ανέρχεται στο ποσό των 810,71 ευρώ.
Περαιτέρω, έχει στην πλήρη κυριότητά του κατά ποσοστό 50% μια μονοκατοικία επιφάνειας 210 τμ.. Η αντικειμενική αξία του ιδανικού μεριδίου του επί του συγκεκριμένου ακινήτου μετά του οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των 51.555,14 ευρώ.
Αποδείχθηκε ότι το έτος 2005, ο αιτών είχε αναλάβει χρέη σε τράπεζα ύψους 294.662,82 ευρώ.
Προέκυψε εξάλλου ότι βρίσκεται σήμερα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του και η κρίση αυτή συνάγεται από την σχέση της ρευστότητάς του προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, ενώ παράλληλα δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης στο μέλλον.
Στην αδυναμία αυτή περιήλθε χωρίς δόλο, αφού κατά το χρόνο ανάληψης των οφειλών του είχε ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα, γεγονός που του δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε.
Υπήρξε εξάλλου συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις ως το έτος 2012, οπότε και λόγω της απόλυσής του από την εργασία του και εν συνεχεία του προβλήματος υγείας του, σταμάτησε την εξυπηρέτησή των δανειακών υποχρεώσεων του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο
Το δικαστήριο έτσι ρύθμισε τα χρέη του με τη μηνιαία καταβολή συνολικού ποσού 400 ευρώ, καταβαλλόμενου  στην μετέχουσα στην πιστώτρια συμμέτρως για τις απαιτήσεις της,  για χρονικό διάστημα πέντε ετών, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός.
Εξαιρεί  της εκποίησης την κύρια κατοικία του και του επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το ποσό των 229,13 ευρώ τον μήνα και για χρονικό διάστημα 180 μηνών (15 ετών), εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο των καταβολών της πενταετίας και θα είναι καταβλητέες το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο δικηγόρος κ. Γ. Κυπραίος.
-Στην δεύτερη υπόθεση το δικαστήριο επιλήφθηκε αιτήσεως ενός κατοίκου της Ρόδου, ηλικίας 43 ετών συνταξιούχου, λαμβάνοντας σύνταξη από τον ΕΦΚΑ, ποσού 987,73 ευρώ. Διαμένει με τη σύζυγό του σε διαμέρισμα συνιδιοκτησίας τους σε ποσοστό εκάστου 50%, που έχει επιφάνεια 101,50 τ.μ..
Η σύζυγός του εργάζεται ως καθηγήτρια και το ετήσιο εισόδημα της από την εργασία της ανέρχεται στο ποσό των 307,84 ευρώ μηνιαίως.
Έχουν αποκτήσει δύο τέκνα από τα οποία το πρώτο φοιτά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Η συνολική οφειλή του αιτούντος, σε τράπεζες ανέρχεται σε 197.473,90 ευρώ.
Ο αιτών, πέραν του ακινήτου που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογενείας του έχει την κυριότητα δύο αυτοκινήτων.
Το δικαστήριο ρύθμισε επί τριετία τα χρέη του με μηνιαίες καταβολές 105,57 €, συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των πιστωτών, αρχής γενομένης τον μήνα Απρίλιο του έτους 2019 και μέχρι τον μήνα Μάρτιο του έτους 2022.
Εξαιρεί της εκποίησης το ποσοστό 50% ενός διαμερίσματος και τον υποχρεώνει να καταβάλλει για την διάσωση του ιδανικού μεριδίου του επί του παραπάνω ακινήτου, το συνολικό ποσό των 30.500 €, ήτοι το ποσό των 169,44 € ανά μήνα και για 15 έτη.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Βλάχος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ