Τρεις νέες αποφάσεις υπαγωγής ισάριθμων κατοίκων της Ρόδου στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών έρχονται να καταδείξουν ότι το Ειρηνοδικείο Ρόδου δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό του, προχωρώντας όχι μόνο σε «κούρεμα» των οφειλών όσων έχουν αδυναμία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους αλλά και σε ρύθμιση αυτών με ευνοϊκούς όρους.
Στην πρώτη υπόθεση η αίτηση υποβλήθηκε από έναν κάτοικο του δημοτικού διαμερίσματος Πεταλούδων, που εκπροσωπήθηκε από την δικηγόρο κ. Θεοδοσία Καράλλα.
Πρόκειται για έναν έγγαμο πατέρα 4 ανήλικων τέκνων με μηνιαίο μισθό ύψους 1.220 ευρώ. Ο μισθός του δε αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων του. Η σύζυγός του, εργαζόταν μέχρι το 2007 πλην όμως είναι άνεργη από το 2007, καθώς αφενός έχει αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα των τέκνων της, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει βοήθεια από έτερο πρόσωπο, αφετέρου δε δεν ήταν δυνατή η ανεύρεση εργασίας σε ώρες που την εξυπηρετούσαν ώστε να δύναται να συνδυάσει την ανατροφή των παιδιών με τις ώρες εργασίας του συζύγου της και με τυχόν δική της εργασία.
Το μοναδικό εισόδημά της είναι το επίδομα τριτέκων που λαμβάνει, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ το τρίμηνο.
Ο αιτών δεν έχει ακίνητη περιουσία ενώ το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αυτοκίνητο έτους κυκλοφορίας 1999, αξίας, 2.000 ευρώ.
Διαπιστώθηκε ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής του κύριου όγκου των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και ότι οι δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του ανέρχονται σε 1.320 ευρώ μηνιαίως.
Το σύνολο των οφειλών του προς τις τράπεζες ανέρχονται σε 44.569,24 ευρώ και η περιουσία του, δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του.
Το δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη του με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριές του για μια πενταετία, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 100 ευρώ συνολικά.
-Στην δεύτερη υπόθεση η αίτηση υποβλήθηκε από έναν κάτοικο του δημοτικού διαμερίσματος Καλλιθέας, που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο κ. Σάββα Αλεξάνδρου.
Πρόκειται για έναν 45χρονο, διαζευγμένο από το έτος 2002 πατέρα δύο ενήλικων παιδιών που μένουν μαζί του.
Εργάζεται σε δημοτική επιχείρηση και λαμβάνει ως αμοιβή 1000 ευρώ περίπου. Είναι ιδιοκτήτης μιας κατοικίας αντικειμενικής αξίας 27.702,96 ευρώ και ενός αυτοκινήτου μικρού κυβισμού.
Οφείλει σε στεγαστικά δάνεια 88.387,94 ευρώ, 31.177,15 ευρώ, 54.774,56 ευρώ και σε καταναλωτικά 1.834,96 ευρώ, 399,08 ευρώ, 383,66 ευρώ, 1.897,92 ευρώ και 3.867,44 ευρώ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων του οφείλεται στην σημαντικότατη μείωση των εισοδημάτων του και έκρινε ότι η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της ηλικίας του, της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας καθώς και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών του υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας.
Ρύθμισε έτσι τα χρέη του με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες του για μια πενταετία, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 250 ευρώ συνολικά.
Εξαιρεί εξάλλου από την εκποίηση την κύρια κατοικία του και του επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του, στην πιστώτρια τράπεζα το ποσό των 22.162,37€, συμμέτρως για τις απαιτήσεις της.
Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν στην 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, ήτοι πέντε έτη μετά τη λήξη των καταβολών της προηγούμενης ρύθμισης, και θα είναι ποσού 263,84 € το μήνα και επί 84 μήνες.

-Στην τρίτη υπόθεση η αίτηση υποβλήθηκε από μια κάτοικο του δημοτικού διαμερίσματος Πεταλούδων που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο κ. Σπύρο Σαλαμαστράκη.
Η αιτούσα, 58 ετών σήμερα, είναι έγγαμη και από προηγούμενο γάμο της απέκτησε ένα ενήλικο σήμερα τέκνο.
Είναι συνταξιούχος του Δημοσίου, λαμβάνοντας ως μηνιαία σύνταξη το καθαρό ποσό των 672,91 ευρώ, από το οποίο παρακρατείται κάθε μήνα, υπέρ πιστώτριας τράπεζας, το ποσό των 57,95 ευρώ. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της από την εργασία της άρχισαν να μειώνονται από το έτος 2011, ενώ η οικονομική της κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω με την καθυστέρηση καταβολής της μισθοδοσίας της.
Η αιτούσα αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει πλείστα προβλήματα υγείας, τα οποία επιβάρυναν τον οικογενειακό της προϋπολογισμό, αυξάνοντας τις δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα έσοδά της, συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της από δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 216.000 ευρώ, περίπου, δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση αυτών των χρεών και η αδυναμία της αυτή οφείλεται, εν προκειμένω, στην μείωση των εισοδημάτων της. Στη μείωση δε αυτή των εισοδημάτων της, συνέβαλαν και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε.
Το δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη της καθορίζοντας άτοκες μηνιαίες καταβολές ποσού 300 ευρώ για διάστημα 60 μηνών συμμέτρως διανεμόμενα στους πιστωτές της.
Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της και της επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της το ποσό των 43.636,32 €. Οι μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, η οποία θα ξεκινάει από τον επόμενο μήνα που ακολουθεί από τη δημοσίευση της απόφασης και θα διαρκεί μέχρι και τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και θα είναι συνολικού ποσού 303,03 € το μήνα και επί 144 μήνες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ