Με την υπ’ αρίθμ 375/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκε η ανακοπή, που άσκησε ο Δήμος Ρόδου κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την αναστολή πρωτοκόλλου καθορισμού αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος, που εξέδωσε εις βάρος του η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.
Πιο συγκεκριμένα από έκθεση που συνέταξε την 7η Σεπτεμβρίου 2019 η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου προκύπτει ότι ο Δήμος Ρόδου καταλαμβάνει αυθαίρετα και παράνομα, από το έτος 1991, κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού – παραλίας του Δημοσίου στην παραλιακή περιοχή της Ιαλυσού, δια της κατασκευής χώρου στάθμευσης, παραπλεύρως του εστιατορίου με τη διακριτική ονομασία «ΑΜΜΟΥΔΙΑ», εμβαδού 410 τ.μ., για τον οποίο εκδόθηκε στο παρελθόν το υπ. αρ. 27/02-03-2016 Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαιρέτου Χρήσης.
Το πρόστιμο είχε επιβληθεί αρχικώς σε ιδιώτη ο οποίος προσκόμισε στο Λιμεναρχείο την υπ. αρ. 11/31152/28-04-2017 έγγραφη βεβαίωση της Δ.Κ. Ιαλυσού σύμφωνα με τη οποία «…η έκταση της θέσης στάθμευσης που υπάρχει στην παραλία Ιαλυσού δίπλα στο εστιατόριο «ΑΜΜΟΥΔΙΑ» …, διαμορφώθηκε και κατασκευάστηκε το έτος 1991 αποκλειστικά με δαπάνες και επιμέλεια του τότε Δήμου Ιαλυσού» (προφανώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου).
Για την ως άνω βεβαίωση της Δ.Κ. Ιαλυσού η ΚΥΔ δεν είχε λάβει γνώση, θεωρώντας έτσι ότι πρόκειται για χώρο του οποίου η χρήση προοριζόταν για εκμετάλλευση αποκλειστικά από τον προαναφερόμενο ιδιώτη, ενώ είναι πλέον προφανές, μετά και την προαναφερθείσα βεβαίωση, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Η ΚΥΔ απέστειλε στον Δήμο Ρόδου το υπ. αρ. 59344/04-07-2018 έγγραφό της με το οποίο του δόθηκε προθεσμία για να μας διατυπώσει πιθανές αντιρρήσεις – ισχυρισμούς αλλά και για την επαναφορά του ως άνω κοινόχρηστου χώρου στην προτέρα κατάσταση, ενώ τον ενημέρωσε ότι για την ως άνω αυθαίρετη και παράνομη δράση του θα λάβει μέτρα προστασίας, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να λάβει κάποια απάντηση.
Ο Δήμος Ρόδου υποχρεώνεται πλέον να καταβάλει στην ΚΥΔ το χρηματικό ποσό των 11.400 ευρώ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ