Στις 21 Φεβρουαρίου πρόκειται να διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη νέου πλειοδότη που θα αναλάβει την λειτουργία του ξενώνα της Χάλκης, έπειτα από την έξωση του Κύπριου επιχειρηματία τον περασμένο Δεκέμβριο.
Όπως δήλωσε στην «δ» ο δήμαρχος Χάλκης κ. Μιχάλης Πατρός, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, δύο εκ των οποίων μάλιστα έχουν καταγωγή από το νησί και ενδιαφέρονται να επενδύσουν και παράλληλα να αναδείξουν τις ομορφιές του, μέσω της εκμετάλλευσης του ξενώνα.
Στόχος είναι, ο νέος ιδιοκτήτης να αναλάβει τον ξενώνα πριν το άνοιγμα της νέας σεζόν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία καθ΄όλη τη διάρκεια της νέας τουριστικής περιόδου.
Όπως έχει γράψει η «δ», η έξωση του Κύπριου μισθωτή έγινε σε συνέχεια απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απέρριψε την αίτηση αναστολής, που είχε υποβάλει η ξενοδοχειακή εταιρεία του επιχειρηματία.
Η εταιρεία είχε εξασφαλίσει αναστολή της εξώσεως αφού πρώτα κατέβαλε ως εγγύηση το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
Ο ίδιος υποστήριξε στην αίτηση αναστολής του, ότι τα προβλήματα στις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Δήμου Χάλκης ανέκυψαν λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις συναλλαγές εξαιτίας των capital controls ενώ υποστηρίζει ότι ο Δήμος Χάλκης άσκησε καταχρηστικώς την έξωση του. Η σύμβαση με την συγκεκριμένη εταιρεία υπεγράφη τον Απρίλιο του 2013.
Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε δώδεκα έτη αρχόμενη από την 19η  Απριλίου 2013 και λήγουσα την 19η Απριλίου 2024, το δε μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 41.000 ευρώ το χρόνο, προκαταβλητέου σε δύο δόσεις, το ήμισυ στο τέλος του μηνός Ιουλίου και το ήμισυ στις 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Μάλιστα, σε εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της ως άνω σύμβασης μίσθωσης (καλή συντήρηση, καλή λειτουργία κτηρίου και κινητού εξοπλισμού) ο μισθωτής δεσμεύτηκε να καταθέσει στις 31 Οκτωβρίου 2013 εγγυητική επιστολή ποσού 60.000 ευρώ και σε εγγύηση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος στην 1 Απριλίου 2013 εγγυητική επιστολή ποσού 41.000 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 1 Απριλίου 2013.
Επιπλέον, ανέλαβε την υποχρέωση ως μισθωτής να είναι συνεχώς συμβεβλημένος με φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλεια πυρός και κάλυψη αστικής ευθύνης στο μίσθιο ακίνητο καθώς και να προσκομίσει τα ασφαλιστήρια αυτά συμβόλαια.
Ο Δήμος Χάλκης υποστήριξε ότι καθυστερεί να καταβάλει μέρος των μισθωμάτων του έτους 2013 καθώς και την πρώτη δόση του μισθώματος του έτους 2015 ήτοι συνολικά για μισθώματα ύψους 31.500 ευρώ, νομιμοτόκως.
Φέρεται να οφείλει τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης και παραπέρα να μην έχει καταθέσει μέχρι σήμερα τις δύο προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές ποσού 60.000 ευρώ και 41.000 ευρώ αντίστοιχα και να μην έχει προσκομίσει το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαια του μισθίου. Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Νίκος Πέρος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ