Ενημερωτική ανακοίνωση που αφορά τους υπόχρεους του ΤΑΠ, απέστειλε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, μετά από σχετικά αιτήματα, όπως αυτά καταγράφηκαν από την υπηρεσία. Αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφερείας του Δήμου Ρόδου, οι οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν στο Τμήμα Προσόδων, Γραφείο ΤΑΠ, ώστε να ενημερωθούν για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η εφαρμογή του Νόμου 2856.
Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με τον Ν.2130/93 του Τ.Α.Π. οι ιδιοκτήτες των παρακάτω κατηγοριών ακινήτων :
1. Οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως
2. Μη ηλεκτροδοτημένων
3. Με εργοταξιακή παροχή
4. Με διακοπή ηλεκτροδότησης ( Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 2856/20.10.2015 και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα χρεώνονται Δ.Τ. και Δ.Φ. εκτός του Τ.Α.Π.)
είναι υπόχρεοι στην ετήσια καταβολή Τ.Α.Π.
Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων των παραπάνω κατηγοριών να προσέλθουν στο Τμήμα Προσόδων Γραφείο Τ.Α.Π. της κάθε δημοτικής ενότητας που ανήκει το ακίνητο.
Μετά την παρέλευση του έτους πέραν του τέλους, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της υπηρεσίας, Πλατεία Κουντουριώτη, Περιοχή Έλλη και στο τηλέφωνο 2241363229.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ