Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν χθες, μετά την απολογία τους, με ομόφωνη απόφαση του Ειδικού Ανακριτή Διαφθοράς και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, 10 αιρετοί του πρώην Δήμου Αφάντου και ένας ξενοδόχος, που ενεπλάκησαν στην εκποίηση ακινήτων στην περιοχή των Κολυμπίων από τον πρώην Δήμο Αφάντου.
Ο Ειδικός Ανακριτής Διαφθοράς περιόρισε τον αριθμό των υπόλογων στην υπόθεση από 29 σε 11 και χθες αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι.
Αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα τις κατηγορίες της απιστίας σχετική με την υπηρεσία σε βάρος ΟΤΑ κατ’ εξακολούθηση, που το ύψος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημιά που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.
Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ανεξάρτητη με εκείνη που είχε προκαλέσει καταγγελία του πρώην δημοτικού συμβούλου κ. Μ. Μαχραμά περί παρανόμου διαθέσεως των εσόδων από τις συγκεκριμένες εκποιήσεις σε δημοτικές δαπάνες και όχι σε έργα στον πρώην Δήμο Αφάντου, όπως προέβλεπαν οι αποφάσεις και οι νόμοι.
Πιο συγκεκριμένα ξενοδόχος των Κολυμπίων έχει καταγγείλει ως παράνομη τη διαδικασία που προηγήθηκε για την εκποίηση των ακινήτων.
Συμφωνα με μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία η διαδικασία εκποιήσεων των κοινόχρηστων τεμαχίων οριστικών διανομών του αγροκτήματος των Κολυμπίων αλλά και τμήματος κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου στην οδό Αθηνών δεν ήταν σύννομη.
Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους καταλογίστηκαν χαρακτηρίζοντας την μηνυτήρια αναφορά-καταγγελία του ξενοδόχου αλλά και της εκπροσωπούμενης απ’ αυτόν ανώνυμης εταιρείας, ανταγωνίστριας της εταιρείας του κατηγορούμενου ξενοδόχου, παντελώς αβάσιμη, ψευδή και κακόβουλη.
Κατέστησαν σαφές ότι η διαδικασία εκποίησης των ακινήτων στα Κολύμπια, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), οι οποίες προβλέπουν ότι για την εκποίηση δημοτικών ακινήτων απαιτείται:
– ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
-διεξαγωγή δημοπρασίας των ακινήτων με τίμημα που ορίζεται από Επιτροπή του Δήμου,
-διακήρυξη με όρους που καταρτίζονται από τη δημαρχιακή επιτροπή,
-κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή (άρθρο 103 παρ. 2 περ. δ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
Προϋπόθεση για την εκποίηση αυτή είναι η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
Αφού ακολουθήθηκε κατά γράμμα η προβλεπόμενη διαδικασία διενεργήθηκε δημοπρασία στην οποία αναδείχτηκε πλειοδότης με πολλαπλάσιο μάλιστα τίμημα από αυτό της εκτίμησης των Ορκωτών Εκτιμητών ο κατηγορούμενος ξενοδόχος.
Σύμφωνα με τον όρο 15 της διακήρυξης της δημοπρασίας «Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας είναι υποχρεωμένος αυτός να υπογράψει στο συμβολαιογράφο που θα ορίζεται στο έγγραφο της γνωστοποίησης του αποτελέσματος, το πωλητήριο συμβόλαιο…..».
Από τον ως άνω όρο καθώς και από όλο το κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας, προκύπτει ότι στη διακήρυξη δεν τέθηκε ως αφετηρία για την έναρξη της προθεσμίας υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης με τον πλειοδότη, η  ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, ήτοι η 10/12/2008.
Αντίθετα, η τεθείσα από τον όρο 15 της διακήρυξης  προθεσμία των δέκα (10) ημερών είχε ως αφετηρία την ημερομηνία κοινοποίησης (επίδοσης) στον τελευταίο πλειοδότη της απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Επιπλέον, δεν προβλέπονταν στη δημοπρασία ούτε και φυσικά υπήρχε χρονική δέσμευση του Δήμου για την κοινοποίηση της ως άνω κατακυρωτικής απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου στον πλειοδότη.
Τόνισαν επίσης για το πρώτο ακίνητο που εκποιήθηκε ότι ο ισχυρισμός του καταγγέλλοντος ότι δήθεν το τμήμα αυτό ήταν κοινόχρηστη αγροτική οδός είναι παντελώς ψευδής και παραπλανητικός καθόσον το τμήμα αυτό ουδέποτε αποτέλεσε κοινόχρηστη δημοτική ή αγροτική οδό και κοινόχρηστο πράγμα, όπως άλλωστε αυτό προκύπτει από το σχεδιάγραμμα  διανομής των Κολυμπίων σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2033/2008 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Δωδ/σου, όπου ρητά αναφέρεται ότι το τμήμα αυτό «……..δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν μπορεί να θεωρηθεί κοινόχρηστος αγροτικός δρόμος».
Διέψευσαν επίσης κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του καταγγέλλοντος ότι δήθεν η εκποίηση του τμήματος Β΄, εκτάσεως 13.000 τ.μ. της κτημ. μερίδας 1888997 στην ξενοδοχειακή εταιρεία έγινε απευθείας χωρίς τη διαδικασία της δημοπρασίας.
Περαιτέρω, χαρακτήρισαν ψευδή τον ισχυρισμό του καταγγέλλοντος ότι δήθεν το ακίνητο αυτό εκποιήθηκε σε χαμηλή τιμή και ότι αυτό έγινε χαριστικά για την ως άνω ξενοδοχειακή επιχείρηση καθόσον η μείωση στην τιμή εκκίνησης αφορούσε όλα τα ακίνητα της δημοπρασίας.
Η δημοτική αρχή Αφάντου, με τις δημοπρασίες αυτές πέτυχε να εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου και για τα δύο τμήματα της κτηματολογικής μερίδας 1888997 συνολικά το ποσό των 3.063.500 € ενώ για τα ακίνητα αυτά η επίσημη εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους από τους Ορκωτούς Εκτιμητές ήταν συνολικά 1.012.700 €.
Δηλαδή τα ακίνητα αυτά εκποιήθηκαν σε τιμή τριπλάσια της εμπορικής αξίας τους και μάλιστα σε μια περίοδο διαρκούς οικονομικής ύφεσης.
Μάλιστα, όπως επεσήμαναν από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/150/3-1-2011 πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής ταμείου πρώην Δήμου Αφάντου, ο πρώην Δήμος Αφάντου παρέδωσε στον νέα Καλλικρατικό Δήμο Ρόδου ως υπόλοιπο ταμείου το ποσό των 892.308,95€ και κανένα απολύτως χρέος.
Επεσήμαναν επίσης ότι η «καθυστερημένη» κατά 5 περίπου χρόνια μηνυτήρια αναφορά οφείλεται στον επιχειρηματικό πανικό που διακατέχει τον ξενοδόχο – μηνυτή και στον ανταγωνισμό του με την εταιρεία του κατηγορούμενου ξενοδόχου επειδή δεν διέθετε τα αναγκαία κεφάλαια για να λάβει μέρος στην εκποίηση με δημοπρασία δύο δημοτικών ακινήτων.
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Ν. Πέρος, Μ. Κουτσούκος, Χρ. Καλογήρου και Στ. Σταυρής.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ