Με την υπ’ αρίθμ. 1/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάχθηκε η λύση συμφωνίας συνδιαλλαγής γνωστής ανώνυμης τεχνικής εταιρείας που επιτεύχθηκε από το έτος 2012.
Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του ίδιου δικαστηρίου το έτος 2012 επικυρώθηκε η συμφωνία με την πλειοψηφία των πιστωτών της κατασκευαστικής εταιρείας, που πέτυχε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.
Η εταιρεία βρισκόταν πολύ κοντά στην εξυγίανση.
Πιο συγκεκριµένα κατόπιν της από 13 Ιουλίου 2010 αιτήσεως της εταιρείας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εκδόθηκε απόφαση, η οποία διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής της κατ’ άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και όρισε µεσολαβητή.
Ακολούθησε συµφωνία της εταιρείας µε την κυριότερη πιστώτρια, την Marfin Egnatia Bank A.E., που αντιπροσωπεύει το 73,76% των συνολικών οφειλών της.
Οι απαιτήσεις του συνόλου των πιστωτών της κατασκευαστικής εταιρείας µε ηµεροµηνία 31/7/2010 ήταν 2.233.537,09 ευρώ. Η απαίτηση της ως άνω τράπεζας είναι 1.647.530 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση το σύνολο των οφειλών της εταιρείας στις 31 Ιουλίου 2011 ανέρχονταν σε ποσό 2.233.537,09 ευρώ.
Υπεγράφη συμφωνία συνδιαλλαγής με τον κύριο πιστωτή της, που είναι η «Τράπεζα Μαρφίν Εγνατία ΑΕ», για ποσό 1.647.530 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 73,76 επί του συνόλου των οφειλών της και προβλέπει τμηματικές καταβολές ως εξής: – ποσό 136.500 ευρώ μέχρι τις 31-8-2013, -ποσό 273.000 ευρώ μέχρι τις 31-8-2014, – ποσό 1.238.530 ευρώ μέχρι τις 31-8-2015.
Στη συμφωνία συνδιαλλαγής συμμετέχουν και έτεροι πιστωτές, οι οποίοι συνιστούν το υπόλοιπο ποσοστό εκ 26,24%.
Είχε προκύψει εξάλλου ότι η εταιρεία κατά τη σύναψη των συμφωνιών δεν ήταν σε κατάσταση παύσης πληρωμών, οι όροι των συμφωνιών εξασφάλιζαν τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και δεν θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία.
Η τράπεζα Πειραιώς εξέθεσε ότι συμφώνησε και χορήγησε στην εταιρεία δάνεια και ρυθμίστηκαν οι επιμέρους όροι εξόφλησης τους.
Η τράπεζά με την εταιρεία, τους εγγυητές της και τον διαμεσολαβητή προέβησαν στη σύναψη της από 30 Αυγούστου 2011 συμφωνίας συνδιαλλαγής και όπως υποστηρίζει δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία συνδιαλλαγής.
Διατείνεται ότι τον Ιούλιο του 2017 όφειλε στην τράπεζα 2.155.277,57 ευρώ και ότι την όχλησε με εξώδικες δηλώσεις για την τακτοποίηση των οφειλών.
Με την αίτηση της η τράπεζα κατήγγειλε την συμφωνία και ζήτησε την κήρυξη της λύσης της, αίτημα το οποίο και έγινε δεκτό.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Λουκία Βούη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ