Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με το Ν.4446/2016 άρθρο 66  ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ιατροί υποχρεούμαστε  σε ανάρτηση πινακίδας από 1/2/2017 ώστε να ενημερώνουμε το κοινό που επισκέπτεται τα ιατρεία μας, αν διαθέτουμε τερματικά αποδοχής καρτών (POS) ή όχι.

Ενδεικτικά θα πρέπει να αναγράφουμε σε εμφανές σημείο:

» Το ιατρείο  ΔΕΝ διαθέτει τερματικά αποδοχής καρτών (POS) που να αποδέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές με χρεωστικές & πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με το άρθ.66 του Ν. 4446/2016.»

ή

«Ο Ιατρός , δέχεται πληρωμές με κάρτες.

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ»

«CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Επιπλέον, στην είσοδο του ιατρείου πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.
Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος.

Για τον Ι.Σ.Ρ
Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Απ. Μαντάς                                                                Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ