Στις άμεσες προτεραιότητες του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου είναι η εφαρμογή καινοτόμας συγκοινωνιακής μελέτης για τις κεντρικές περιοχές της πόλης της Ρόδου που εγκρίθηκε μάλιστα από το δημοτικό συμβούλιο το έτος 2013.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», ο δήμαρχος Ρόδου και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθ. Κωνσταντίνου, στοχεύουν σε πρώτο στάδιο να υλοποιήσουν τμήμα κυκλοφοριακής μελέτης, με σκοπό την αποσυμφόρηση του κέντρου, όσο και με τις αλλαγές στις θέσεις στάθμευσης, όπου προβλέπεται διατήρηση κάποιων εκ των ήδη υφισταμένων θέσεων, απαγόρευση στάθμευσης σε κάποιες μέχρι τώρα επιτρεπόμενες περιοχές και δημιουργία νέων θέσεων.
Στόχος είναι να οδηγηθούν τα οχήματα που κινούνται περιμετρικά σε μεγάλες αρτηρίες, ώστε να αποφευχθούν οι κάθετες ροές εντός του κέντρου.
Σε πρώτη φάση και μάλιστα σύντομα προβλέπεται να υλοποιηθεί εξάλλου σχέδιο πεζοδρόμησης σε δρόμους στο κέντρο της πόλεως.
Ήδη εξετάζεται μάλιστα η απαγόρευση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και η πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Εθνάρχου Μακαρίου από τα Δικαστήρια της Ρόδου έως και την πλατεία Κύπρου.
Οι κυριότερες αλλαγές που προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη είναι οι εξής:
α. Η οδός «Παπαλουκά» γίνεται μονόδρομος, που επιτρέπει μόνο την έξοδο των οχημάτων,
β. Στην οδό «Παπανικολάου» γίνεται αμφιδρόμηση και επιτρέπει τόσο την είσοδο, όσο και την έξοδο των οχημάτων και
γ. Στις οδούς «Ηρώων Πολυτεχνείου», «Ερυθρού Σταυρού», «Σοφοκλή Βενιζέλου» και «Αμερικής» αλλάζουν οι κατευθύνσεις.
Σε ό,τι αφορά στους πεζοδρόμους, βάσει μελέτης προβλέπεται:
α. Να ενωθεί ο πεζόδρομος της οδού «Δημητρίου Θέμελη» με τμήμα πεζοδρόμου στην οδό «Αμερικής»,
β. Να μετατραπεί η οδός «25ης Μαρτίου» σε πεζόδρομο και
γ. Να πεζοδρομηθεί τμήμα της οδού «Εθνάρχου Μακαρίου».
Η πρακτική εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών προϋποθέτουν αναδιαμόρφωση των κόμβων και αλλαγή στις ρυθμίσεις των φωτεινών σηματοδοτών.
Αρκετές είναι οι αλλαγές που προβλέπει η νέα μελέτη σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα θα έρθει άμεσα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να ψηφιστεί κανονιστική διάταξη που θα προσδιορίζει τις πρώτες αλλαγές στην κυκλοφορία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ