Τοπικές Ειδήσεις

Υπαγωγή των οφειλών δημοτικών υπό εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών στον ΕΦΚΑ σε ρύθμιση

Την υπαγωγή των οφειλών δημοτικών υπό εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών στη ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ του Ν. 4611/2019 που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2019 έλαβε το απόγευμα της Παρασκευής το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου με απόφαση που ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών (25 ψήφοι).
Η συζήτηση του θέματος, που απασχόλησε το τελευταίο διάστημα την κοινή γνώμη και αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη και του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Φώτη Χατζηδιάκου, μετά από αιχμές για τους χειρισμούς του τελευταίου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τριβές.
Ο δήμαρχος Ρόδου αναφέρθηκε διεξοδικά στις οφειλές οργανισμών και επιχειρήσεων, υπό εκκαθάριση και ενεργών, του Δήμου Ρόδου προς τον ΕΦΚΑ, τονίζοντας ότι το ζήτημα αυτό δεν προσφέρεται για να “τζογάρει” η δημοτική αρχή.
Τόνισε ότι η νομική υπηρεσία ευελπιστεί ότι η ανακοπή της θα ευδοκιμήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο αλλά απαιτείται να υπάρξει ρύθμιση με επιφύλαξη ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση δικαστικώς της υποθέσεως γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσει ο Δήμος το ευεργέτημα των δόσεων.
Ο δήμαρχος Ρόδου διαβεβαίωσε επίσης το σώμα ότι αν κερδίσει ο Δήμος την δίκη και απαλλαγεί από την οφειλή δεν θα αναζητηθούν ευθύνες πολιτικές ή διαχειριστικές για την ΑΔΕΚΤ και την ΑΔΕΚΑΜ.
«Δέκα χρόνια στέλνουμε το μήνυμα ότι προσγειώθηκε στο Δήμο ένα χρέος από τον… Άρη. Αν όμως μας χρεωθούν τα ποσά πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Αυτοί που γέννησαν το χρέος αυτό δεν είναι άμοιροι ευθυνών», επεσήμανε ο κ. Καμπουράκης.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοφηφίας κ. Φώτης Χατζηδιάκος, που καταψήφισε την εισήγηση (ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σάββας Διακοσταματίου παρότι επικρότησε την λύση ψήφισε παρών) μίλησε για έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, διαμαρτυρόμενος για το ό,τι έλαβε την εισήγηση στο περιθώριο της συνεδρίασης και προσπαθούσε να διαβάσει δύσκολες νομικές έννοιες την ώρα που γίνονταν οι τοποθετήσεις των μελών στα συμβούλια οργανισμών και επιχειρήσεων.
«Σε τέτοια θέματα δεν χωράνε ακροβατισμοί», είπε ο κ. Χατζηδιάκος, που αναφέρθηκε στις ενέργειες που προέβη η παράταξή του επί θητείας του προκειμένου να μην καταλογιστούν οι οφειλές σε αυτοδιοικητικούς.
«Αν γίνονταν κατασταλτικός έλεγχος θα καταλογίζονταν ολόκληρο του ποσό σε όλους μας. Δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο τους συνεργάτες μου. Εμείς πετύχαμε την αναστολή. Δικάζεται στις 23 Ιανουαρίου η ανακοπή», τόνισε σχετικά.
Μετά την ψηφοφορία ακολούθησε νέα “κόντρα” για το αν είχε εξασφαλιστεί απόλυτη πλειοψηφία ή όχι, με τον κ. Χατζηδιάκο να διατείνεται ότι ψήφισαν υπέρ 22 σύμβουλοι και ότι 3 απουσίαζαν από την αίθουσα και ήλθαν μετά.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατόπιν εντολής του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου συνέταξε ειδικότερα, εισήγηση για την έγκριση της υπαγωγής των οφειλών υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων στον ΕΦΚΑ, με επιφύλαξη μη παραίτησης και συνέχισης εκδίκασης εκκρεμούντων ενδίκων βοηθημάτων – ανακοπής.
Σύμφωνα με την εισήγηση στην ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, με επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και οι οποίες κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική, ή εκ του νόμου, ή αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσων.
Επιπλέον σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, δεν προκύπτει ως όρος υπαγωγής στη ρύθμιση η προηγούμενη παραίτηση από προσφυγές, ή ένδικα βοηθήματα ή μέσα που τελούν σε δικαστική αναστολή είσπραξης.
Τονίζεται επίσης ότι είναι δυνητική υπό όρους η ανάληψη οφειλών υπό εκκαθάριση ανώνυμων και αναπτυξιακών εταιρειών και όχι υποχρεωτική για τους Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με την από 8-11-2013 απόφαση συνυπευθυνότητας της Δ/ντριας Περιφερειακού Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ Ρόδου, έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του Δήμου Ρόδου 7.028.252,28 ευρώ επί των από 24 Ιανουαρίου 2017 πινάκων βεβαιώσεων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών της “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.” (Α.Δ.Ε.Κ.Α.Μ.) και της “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” (Α.Δ.Ε.Κ.Τ).
Οι επίδικες οφειλές δεν προέρχονται από υπό εκκαθάριση δημοτικές επιχειρήσεις με τη μορφή αμιγών ή κοινωφελών επιχειρήσεων, για τις οποίες ο νόμος προέβλεπε υποχρεωτική πληρωμή (συνυπευθυνότητα) των Δήμων που τους έχουν συστήσει, δηλαδή στερητική ex lege αναδοχή χρέους, αλλά αντίθετα προέρχονται από υπό εκκαθάριση δημοτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών για τις οποίες υπάρχει εξ αρχής αντίθετη νομοθετική πρόβλεψη, δυνητικής ευχέρειας αναδοχής χρέους, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά της παραπάνω απόφασης συνυπευθυνότητας ο Δήμος Ρόδου άσκησε Ανακοπή για την ακύρωση της, η οποία εκδικάζεται στις 23-01-2020 ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
Επί της ως άνω ανακοπής ο Δήμος Ρόδου, άσκησε επίσης αίτηση αναστολής επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. Ν. 71/2017 απόφαση με την οποία διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης του πίνακα βεβαιώσεων.
Ο νομικός σύμβουλος επισημαίνει στην εισήγηση του ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να αναβιώσουν αναγκαστικά μέτρα κατά του Δήμου Ρόδου, αν ενδεχομένως ο ασφαλιστικός φορέας ασκήσει αίτηση ακύρωσης της αποφάσεως αναστολής επικαλούμενος ότι τα οικονομικά του Δήμου Ρόδου έχουν βελτιωθεί και να υπάρξουν κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων ασχέτως αν μετά από παρέλευση ικανού χρόνου θα δικαιωθεί με θετική απόφαση επί της ανακοπής του.
Υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω και το άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό συμφέρον του Δήμου Ρόδου γνωμοδότησε για την υπαγωγή του Δήμου Ρόδου στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2011, των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών εισφορών των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων Α.Δ.Ε.Κ.Α.Μ Α.Ε. και Α.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε., με επιφύλαξη όμως κάθε δικαιώματος από την ως άνω ασκηθείσα ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και κάθε επ’ αυτής ενδίκου μέσου και βοηθήματος, στην οποία ανακοπή ο Δήμος Ρόδου εμμένει ως προς την απόλυτη νόμιμη βασιμότητα τους και μη παραιτούμενος αυτής θα αξιώσει κατά την εκδίκασή της να γίνει δεκτή.
Ήτοι κατά τρόπο πλήρως διευκρινισμένο και όπως και κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμη περισσότερο αποσαφηνίστηκε και συμπληρώνεται από τις θέσεις του Δημάρχου κ. Αντώνη Καμπουράκη και του Αντιδημάρχου κ. Στράτου Καρίκη, η ως άνω υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 κατηγορηματικώς δεν συνιστά αναγνώριση και αποδοχή οφειλής τρίτων εκ μέρους του Δήμου, ούτε επίσης αναγνώριση μη ύπαρξης και μη απόδοσης ευθυνών των οργάνων των ως άνω εταιρειών που βαρύνονται με τη γέννησή τους.
Αιτιολογικά δε αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του δημοσιονομικού συμφέροντος του Δήμου Ρόδου, όπως τεκμηριώνεται με την δια της υπαγωγής αξιοποίηση και εξασφάλιση των ευεργετημάτων της λήγουσας στις 30-09-2019 ρύθμισης του Ν. 4611/2019, τα οποία ευλόγως και μετά βεβαιότητας θα απολεσθούν τόσο σε περίπτωση μη ευδοκίμησης της ανακοπής, όσο και ενωρίτερα με επίκληση από τον ΕΦΚΑ τυχόν νέων δημόσιων προϋπολογιστικών στοιχείων του Δήμου Ρόδου επί βελτίω διαμόρφωσης των οικονομικών συνθηκών σε σχέση με το 2017, με κίνδυνο τότε τυχόν να ανακληθεί η απόφαση αναστολής επιγενομένων έτσι ευθυνών πλημμελούς διαχείρισης του θέματος, και με την ταυτοχρόνως διαφύλαξη πλήρως των έννομων δικαιωμάτων του Δήμου Ρόδου, όχι μόνο με την μη αναγνώριση της οφειλής, αλλά και κυρίως και δια της μη παραίτησης από την ως άνω ασκηθείσα ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, επί όλων των λόγων αυτής αλλά και κάθε επ’ αυτής ενδίκου μέσου και βοηθήματος.
Θυμίζουμε ότι ο ΕΦΚΑ έχει δεσμεύσει τα ΑΦΜ υπόλογων των διοικήσεων των δύο υπό εκκαθάριση εταιρειών, δεν έχει προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος τους και στην πορεία κίνησε την διαδικασία καταλογισμού των ίδιων ποσών στον Δήμο Ρόδου.
Δεν προχώρησε σε αναγκαστική εκτέλεση στον Δήμο Ρόδου καθώς στο μεταξύ εξασφαλίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, το έτος 2017, η αναστολή τους.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου