Ρεπορτάζ

Αποκλείεται η πλειονότητα των αγροτών της Απολακκιάς από τις αποζημιώσεις!

Δώρον… άδωρο είναι για τους αγρότες της Απολακκιάς, που υπέστησαν ζημιές στην καταστροφική πυρκαγιά του 2016, οι προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΛΓΑ για την αποζημίωσή τους, αφού αν πράγματι ισχύσουν αυτά τα κριτήρια, τότε οι δικαιούχοι θα περιοριστούν σε μονοψήφιο αριθμό!
Η πιστοποίηση της κατοχής ιδιοκτησίας και το ηλικιακό όριο των 70 ετών (!) έχουν προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους αγρότες που υπέστησαν, σε πολλές περιπτώσεις, ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά, διότι αυτόματα η πλειονότητά τους, αποκλείεται από την καταβολή της αποζημίωσης.
Ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα κ. Γιώργος Πόκκιας, με παρέμβασή του προς τον ΕΛΓΑ, θα ζητήσει την αναπροσαρμογή των κριτηρίων, στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την επίσκεψη και αυτοψία των κλιμακίων στην Απολακκιά, ενώ θα φέρει το θέμα και στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για να πάρει θέση.

Ειδικότερα, ο κ. Γιώργος Πόκκιας ζητά από την διοίκηση του ΕΛΓΑ, να τηρήσει τα συμφωνηθέντα όσον αφορά στην πιστοποίηση κατοχής ιδιοκτησίας και ταυτόχρονα διαμαρτύρεται για το όριο ηλικίας των 70 ετών προκειμένου να κριθεί κάποιος δικαιούχος αποζημίωσης (!) ζητώντας αυτό να αφαιρεθεί από τα κριτήρια.
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΓΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 έως και τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα έτη 2014, 2015 και 2016, και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες.
Να σημειωθεί ότι μετά την καταστροφική πυρκαγιά της Απολακκιάς, κατατέθηκαν προς τον ΕΛΓΑ 228 αιτήσεις για αποζημίωση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:
➢ Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.
➢ Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
➢ Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
➢ Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του αντίστοιχου έτους ζημιάς (π.χ Δ.Κ/Ε2014 για τις πυρκαγιές του έτους 2014) και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό.
➢ Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
➢ Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
➢ Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50 % του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς ή
• Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή
• Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής δραστηριότητας, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 7.500 €).
➢ Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.
2. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:
➢ Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
➢ Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
➢ Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
➢ Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
➢ Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ασκούν γεωργία.
➢ Έχουν ασφαλίσει την εκμετάλλευση το έτος ζημιάς και έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
➢ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
3. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους,
• είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο,
• παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως,
• έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του αντίστοιχου έτους ζημιάς και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό.

• δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη,
• το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου