Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου

Διοργανώνει επιστημονική εσπερίδα στο «ΑΚΤΑΙΟΝ» 7μ.μ. το Σάββατο 5/12/2015 με θέμα:

«ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ»
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αρχιτέκτονας
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ.

Μετά τη διάλεξη μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις από το κοινό. Την εκδήλωση συντονίζει το μέλος της Σ.Γ.Τ.Δ. ο πολιτικός μηχανικός ΦΑΡΜΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ.

Είσοδος ελεύθερη

Ο αρχιτέκτονας Θεοφάνης Μπομπότης, έχει σχεδιάσει:

Τις επεκτάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος και σήμερα σχεδιάζει την εσωτερική αναδιοργάνωση του Αεροδρομίου.Τα Αρχαιολογικά Μουσεία Πατρών και Χανίων.Το ειδικό κτίριο υποστήριξης Μουσείων της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία).Τα κτίρια του εμπορευματικού πάρκου στο Θριάσιο πεδίο (Αθήνα).Κτίρια Τραπεζών, Βιομηχανικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορι- κά και συνεδριακά κέντρα, οικισμούς και κτίρια γραφείων κ.α.Η Αρχιτεκτονική του,χαρακτηρίζεται από σύγχρονη λειτουργία-τεχνολογία και αισθητική.Θεωρείται από τους σημαντικότερους Αρχιτέκτονες,παγκοσμίως, βραβεύτηκε και διακρίθηκε σε εγχώριους και διεθνής διαγωνισμούς.Συμπεριλαμβάνεται,στην Αυστραλέζικη έκδοση«1000 σημαντικότεροι Αρχιτέκτονες στον κόσμο», στην Αγγλική έκδοση «300 καλύτεροι Αρχιτέκτονες του κόσμου»,στηνΙαπωνική έκδοση «500 Αρχιτέκτονες του κόσμου» κ.λ.π.Του έχει απονεμηθεί το βραβείο «Αθηνά»για την προσφορά του στον πολιτισμό μέσω των Μουσείων που σχεδίασε.Έχει πραγματοποιήσει σειρά διαλέξεων σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Έχει σχεδιάσει μερικά από τα πλέον σημαντικά έργα υψηλών προδια- γραφών και απαιτήσεων,τα οποία έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του κόσμου.

• Τα τελευταία χρόνια η λέξη Αρχιτεκτονική συναντάται συχνά στο λεξιλόγιο μας.Τι είναι Αρχιτεκτονική και πως ορίζεται.
Πράγματι είναι μια λέξη, ένας όρος που χρησιμοποιείται και σε τομείς ανεξάρτητους από τον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.Ο όρος που αποδίδει την έννοια της σύνδεσης διαφόρων πραγμάτων ή δράσεων.Στην κυριολεξία, αποτελεί την εξελικτική διαδικασία οργάνωσης και διαμόρφωσης χώρων,που φιλοξενούν την ανθρώπινη παρουσία.Προφανώς δεν νοείται Αρχιτεκτονική χωρίς την ύπαρξη εσωτερικού χώρου, μέσα στον οποίο εξελίσσεται οποιαδή- ποτε ανθρώπινη δραστηριότητα.
• Ποια είναι τα βασικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν την Αρχιτεκτονική.
Η ίδια η Αρχιτεκτονική, είναι σύνθεση δύο διαφορετικών επιστημών. Είναι ανθρωπιστική και συγχρόνως εφαρμοσμένη.Λαμβάνει υπ’όψιν της και αναλύει τις ανθρώπινες ανάγκες και συμπεριφορές και γενικά την ανθρώπινη υπόσταση και στη συνέχεια οργανώνει και διαμορφώνει τους κατάλληλους χώρους για να φιλοξενήσουν την ανθρώπινη παρουσία.
• Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το χώρο και πως τον αντιλαμβάνεται;
Η σχέση μας με το χώρο, εξαρτάται άμεσα με την αίσθηση και το συναίσθημα που μας προκαλεί. Ο τρόπος που σχεδιάζεται και διαμορφώνεται ένας χώρος για να υπηρετήσει συγκεκριμένη χρήση, μπορεί να προκαλέσει ποικίλα συναισθήματα. Το μέγεθος των χώρων, όπως και πολλοί άλλοι παράγοντες, συμμετέχει αντίστοιχα στην διαμόρφωση της αίσθησης, της ατμόσφαιρας και των συναισθημάτων που προκαλεί ο χώρος.Συνήθως όλα αυτά δεν γίνονται συνειδητά αντιληπτά, αλλά δρουν στο υποσυνείδητο, επηρρεάζοντας τη σχέση μας με το χώρο που ζούμε και καθορίζουν την ποιότητα της ζωής μας.
• Συνήθως σε ένα μεγάλο βαθμό ταυτίζουμε την Αρχιτεκτονική με την αισθητική.Πως υπεισέρχεται η μία στην άλλη;
Η Αρχιτεκτονικήείναι συνθετικήδιαδικασία, η αισθητικήυπεισερχέται παντού και αποτελείσημαντική παράμετροτηςΑρχιτεκτονικής.Οόρος αισθητική, προκύπτει από την αίσθηση,τιςεμπειρίες που προσλαμβάνουμεμέσωτων αισθήσεων μας.Τογεγονόςότισήμερα, αποτελεί ανεξάρτητοτομέα τηςφιλοσοφίας, μετάτηγνωσιολογία, τηνμεταφυσική και τηνηθική, φανερώνει και τηνσημαντική αξία πουέχειγια τονάνθρωπο.Η Αρχιτεκτονική, ωςσυνθετικήδιαδικασία σχεδιασμούτουάμεσου ή έμμεσου περιβάλλοντοςτου ανθρώπου, δεν θα μπορούσε να μηνσυμπεριλαμβάνειστις βασικές αρχέςσχεδιασμού, την αισθητική.Προφανώς, η αισθητικήδενεξαντλείται στην επιλογή ή σύνθεσηχρωμάτων, σχημάτων ή μορφών, αλλάυπάρχει και στις ανθρώπινεςδραστηριότητες και συμπεριφορές.
• Η αισθητική είναι υποκειμενικό ή αντικειμενικό θέμα;
Οποιαδήποτεεπιλογή ή κριτική, εμπεριέχει αναμφίβολα και το υποκειμενικόστοιχείο.Η αισθητικήδιαμορφώνεται από επιλογές και εκτίθεται σεκριτική.Προφανώς υπάρχουνυποκειμενικές επιλογές, υπάρχουνόμως και αντικειμενικάκριτήρια,τα οποίατοποθετούντην αισθητικήστα πλαίσια του αποδεκτού ή του απαράδεκτου.Υπάρχουνκώδικες και στοιχεία μέσα από τα οποία μπορούμεμε βεβαιότητα να κρίνουμετο επίπεδο ποιότητας της.Η αισθητικήδενείναι αυθαίρετη υπόθεση, είναι αποτέλεσμα που παράγεται από τηγενικότερη παιδεία του καθενός.Εξαρτάται από τηνερμηνεία των αισθήσεών μας και από την ανάγνωσητωνεμπειριών μας.Αποτελείτο “ένδυμα” μιας ποιοτικήςενέργειας ή προϊόντος.Η ποιότητα ενόςκειμένουδεν προκύπτει από τοστυλτηςγραμματοσειράςμετην οποία γράφεται, αλλά από τηνουσία του αφηγήματος.
• Πως και από ποιους διαμορφώνεται η αισθητική των πολιτών.
Η αισθητικήδιαμορφώνεται και αποτυπώνεται πρακτικά και θεωρητικά.Ένα κτίριο, ένα καταναλωτικό προϊόν, ένα αυτοκίνητο, ένα πάγκάκι, ο τρόποςέκθεσης προϊόντων, η βιτρίνα ενός καταστήματοςέως και ο τρόπος που παρουσιάζονται τα φρούτα στις λαϊκές αγορές, συμμετέχουνστηνδιαμόρφωσητης αισθητικής.Εμπεριέχεται στην ποιοτικήέκφρασητουλόγου, την ποίησηκ.λ.π.Λέγεται, πως από μια αισθητικάενδιαφέρουσα παρτιτούρα, προκύ-πτειενδιαφέρουσα και καλήμουσική.Ηδιαμόρφωσητης αισθητικήςστηνΑρχιτεκτονική,εί- ναι εκφραστικό αποτέλεσμα σύνθεσης παραμέτρων και δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό.
• Πώς παράγεται η Αρχιτεκτονική και ποια είναι τα βασικά εργαλεία.
Η δυνατότητα πουδιαθέτει ο κάθε αρχιτέκτονας να αντιλαμβάνεται και να ερμηνεύειτα πράγματα,ταφυσικά φαινόμενα,τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες και συμπεριφορές και οιειδικέςγνώσεις,αποτελούντο βασικόιστό πάνωστον οποίοπαράγεταιη Αρχιτεκτονική.Αυτάσυνοψίζονται στηνΓενική και Ειδική παιδεία, τον αέναο προβληματισμό, μεσυνδετικήύλητοσυναίσθημα.
• Ποια είναι η προτεραιότητα σας στο σχεδιασμό; Η χρηστικότητα ή η αισθητική;
Η χρηστικότητα και η αισθητική αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.Ηχρηστι- κότητα–λειτουργία, αποτελεί το πρώτο μέλημα και τον βασικό κορμό του σχεδιασμού.Η αισθητική συμπληρώνει και ολοκληρώνει τον σχεδιασμό.Δενμπορεί όμως η αισθητική, να είναι μια αναίτια προσέγγιση, χάριν ενός πρόσκαιρου εντυπωσιασμού.Σε ότι αφορά στα κτίρια, αυτή παράγεται από τρία στοιχεία: από τα σχήματα των επιφανειών, από τα υλικά κατασκευής και από τοφως.Όταν αυτά, συνδυαζόμενα, αποτελούν συνέχεια και είναιάρ- ρηκτα συνδεδεμένα με τις λειτουργικές ανάγκες και δεν είναι τυχαίεςκαι αυθαίρετες επιλο-γές,τότε παράγεται διαχρονικό, αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν ακολουθεί απαραίτητα συγκεκριμένους ρυθμούς.Η εξέλιξη της τεχνολογίας, συμμετείχε στην κατάργηση των ρυθμών και των ενιαίων τάσεων στην Αρχιτεκτονική.Σήμερα έχουμε για κτίρια ίδιας ή παρόμοιας χρήσης, διαφορετικές Αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις αλλά εξίσου σημαντικές.
• Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης; Καιαπό ποιους θα προέλθουν.
Η προηγούμενη περίοδος, δημιούργησε σε ένα μεγάλο βαθμό, καθεστώς και νοοτροπίες προχειρότητας σε όλα τα επίπεδα.Τελευταίαόμως, παρατηρούνται σημάδια βελτίωσης, διακρίνονται αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις μικρού ή μεγάλου μεγέθους, που σχεδιάστηκαν στην βάση ολοκληρωμένης και ενδιαφέρουσαςΑρχιτεκτονικής προσέγγισης.Υπάρχουν αξιόλογοι αρχιτέκτονες που παράγουν αρχιτεκτονική, καθώς και ικανοί κατασκευαστές που την υλοποιούν. Αυτό ισχύει σε όλες σχεδόν τις πόλεις όπως και στη Ρόδο.
• Έχετε σχεδιάσει πολλά και διάφορα έργα σε διάφορες χώρες. Τι είναι αυτό που εισπράτετε από την Αρχιτεκτονική;
Τηδυνατότητα συνεχούςεξέλιξης.
• Πόσο επηρεάζει η Αρχιτεκτονική την προσωπική σας ζωή ;
Ο προβληματισμός, η αναζήτηση, η αμφισβήτηση, οι ανατροπές, η πορεία του σχεδιασμού προς τη δημιουργία, η αισθητική, το συναίσθημα, όλα αυτά, αποτελούν στοιχεία της Αρχιτεκτονικής αλλά και της ίδιας της ζωής.
• Ποια φάση είναι η σημαντικότερη; Ο σχεδιασμός ενός έργου ή η υλοποίηση του;Η φάση του σχεδιασμού και της δημιουργίας, αποτελεί κάθε φορά μια νέα διαδρομή που βασίζεται σε όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν έως εκείνη τη στιγμή.Η περίοδος αυτής της διαδρομής, μέσα και από τις αμφισβητήσεις των προηγούμενων εμπειριών, έως ότου γίνει διακριτήη πρώτη “εικόνα” της νέας δημιουργίας,είναι η σημαντικότερη φάση.Η υλοποίηση του σχεδιασμού έχει την δική της σημαντική διάσταση, γιατι μετατρέπει την Αρχιτεκτονική σκέψη, σε Αρχιτεκτονικό έργο, στην υπηρεσία της χρήσης για την οποία σχεδιάστηκε.
• Στην εφημερίδα «Καθημερινή», 31.07.2005, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος, στο άρθρο του «Νέα Αρχιτεκτονική για τα Νέα Μουσεία», γράφει: ”……Ποιος, άλλωστε, θα περίμενε πως το Υπουργείο Πολιτισμού θα επιβράβευε στον διαγωνισμό για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, τους τεθλασμένους όγκους της πρότασης του Θεοφάνη Μπομπότη;Η έκπληξη της Πάτρας δεν αναμοχλεύει μόνο Αρχιτεκτονικά δαιμόνια («ελληνικότητα» κ.λ.π). Επαναπροσδιορίζει την οπτική μας για το τι σημαίνει και τι εκφράζει ένα Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ελλάδα του 2005. Και μας θυμίζει οτι από την εποχή που χτίστηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων, εμβληματικό έργο του Άρη Κωνσταντινίδη, έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια.”
Τα έργα σας, είναι σύγχρονα και πρωτοποριακά. Πως είναι να κινείται κανείς στη σφαίρα της πρωτοπορίας;
Η συμμετοχή στην εξέλιξη και στην αλλαγή των πραγμάτων, είναι προφανώς σημαντική ευθύνη, η οποία συνοδεύεται όμως, από μία συνεχή και συναρπαστική γοητεία.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ