Διώκονται για ψευδή βεβαίωση με την μορφή της υπεξαγωγής και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή ο πρώην διευθυντής του Κτηματολογίου Ρόδου, ένας συμβολαιογράφος Αθηνών και ένας κάτοικος Αττικής, που ενεπλάκησαν, στην διεκπεραίωση αιτήματος για την μεταγραφή συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, στα οικεία βιβλία της υπηρεσίας.
Η έρευνα, όπως έγραψε η «δημοκρατική» ξεκίνησε μετά από έλεγχο σε έγγραφα, που δεσμεύτηκαν, από το γραφείο, του πρώην διευθυντή.
Με αναφορά του Κτηματολογικού Δικαστή ζητήθηκε ο έλεγχος της εγκυρότητας αλλά και των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατά το έτος 2012 ενεγράφη στα κτηματολογικά βιβλία, συμβόλαιο 9ετούς μίσθωσης αγροτικού ακινήτου στις Καλυθιές σε γνωστή εταιρεία εμπορίας ειδών αργυροχρυσοχοΐας.
Για τη συγκεκριμένη μεταγραφή υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις με επισυναπτόμενο συμβόλαιο μίσθωσης ή παράτασης αυτής, που συνετάγη με επιμέλεια συμβολαιογράφου της Αθήνας.
Η μια αίτηση φέρεται να έχει υποβληθεί από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και η δεύτερη από τον μισθωτή, άλλο πρόσωπο, που ενεργεί ως εκπρόσωπος της εκμισθώτριας.
Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση, προκάλεσε ερωτηματικά στον Κτηματολογικό Δικαστή, που ζήτησε να διενεργηθεί σχετική έρευνα, για τον τρόπο με τον οποίο μεταγράφηκε η συγκεκριμένη πράξη.
Πιο συγκεκριμένα μετά την υποβολή αίτησης μεταγραφής συμβολαιογραφικής πράξεως διορθώσεως του συμβολαιογράφου τον Ιανουάριο του 2013 με την οποία άλλαξε το εμβαδόν της επιφάνειας οικοδομής σε συμβόλαιο που συνετάγη τον Δεκέμβριο του 2012 για την παράταση επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου στις Καλυθιές, το οποίο μάλιστα είχε μεταγραφεί τον ίδιο μήνα, ο πρώτος φέρεται να αντικατέστησε τα δύο συμβόλαια στα οποία αναγραφόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος τόσο της μισθώτριας όσο και της εκμισθώτριας με άλλα στα οποία άλλαζε το αρχικό όνομα με άλλο συγγενικού του προσώπου.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίστηκαν στις αιτήσεις μεταγραφής δύο επικυρωμένα αντίγραφα του ίδιου συμβολαίου με άλλα στοιχεία του φυσικού προσώπου που ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος των συμβαλλόμενων εταιρειών.
Ο πρώην διευθυντής του Κτηματολογίου, που εκπροσωπείται από τους δικηγόρους κ.κ. Μ. Κουτσούκο, Κ. Σαρρή και Β. Καβουριού, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι αντικατέστησε με δόλο το συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης του συμβολαιογράφου που αφορούσε παράταση υφιστάμενης μίσθωσης ακινήτου, αξίας 1.200 ευρώ.
Επεσήμανε ότι κατά τον έλεγχο και την μεταγραφή, εντοπίζονται πολλές φορές, πρόδηλα λάθη και τυπικά σφάλματα, που χρήζουν διόρθωσης ή συμπλήρωσης από τους συμβαλλόμενους, ώστε η μεταγραφή να είναι άρτια και να εξυπηρετείται ο σκοπός του Κτηματολογίου.
Στις περιπτώσεις αυτές, κατά πάγια τακτική, όπως εξήγησε, καλούνται οι συναλλασσόμενοι ήτοι πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, να αποκαταστήσουν σφάλματα και πλημμέλειες εφόσον βέβαια αυτά είναι νομικά ορθά και δεν βλάπτουν τους συμβαλλόμενους και το Δημόσιο.
Τόνισε επίσης ότι από πρόδηλο σφάλμα του συντάκτη του παραπάνω συμβολαίου, τα στοιχεία του εκπροσώπου της συμβαλλόμενης εταιρίας στο συμβόλαιο παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, ήταν διαφορετικά, ως προς το πατρώνυμο και το μητρώνυμο σε σχέση με αυτά που εμφαίνονταν στο πρακτικό της εταιρίας με το οποίο χορηγούνται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή της πράξης.
Προκειμένου να καταχωρηθεί η πράξη, και θεωρώντας, ότι πρόκειται για τυπικό σφάλμα, επικοινώνησε με τον συμβολαιογράφο που συνέταξε το συμβόλαιο, ο οποίος του δήλωσε ότι από παραδρομή με την μη καταχώρηση στο κείμενο του αντιγράφου του συμβολαίου της τεθείσας επί του πρωτοτύπου διορθωτικής παραπομπής, με την οποία διορθώνονταν τα στοιχεία του εκπροσώπου της εταιρίας, οπότε και απέστειλε στο Κτηματολόγιο, το ορθό αντίγραφο για αντικατάσταση και καταχώρηση.
Τόνισε ότι καμία απολύτως ζημία δεν προκλήθηκε από την ενέργεια αυτή, το δημόσιο ουδέν απώλεσε και καταχωρήθηκε μία πράξη, η οποία θα κατέληγε σε διαφορετική περίπτωση, στο αρχείο προβληματικών πράξεων, δημιουργώντας εμπόδιο στην κτηματολογική μερίδα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ