Πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας από 7-8 Δεκεμβρίου 2017 το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου “visits4u” διάρκειας 18 μηνών που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος COSME με τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου εκτός από το Δήμο Ρόδου, συμμετείχαν: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΕΣ» (Ελλάδα- Ρόδος), Apeirons (Λετονία), Nikanor Ltd (Βουλγαρία) , DomSpain Consulting (Ισπανία), Ιnstituto dei Sordi di Torino (Ιταλία) με επικεφαλή εταίρο, το Centre for Accessible Environments – CAE (Ηνωμένο Βασίλειο).
Στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:
• Βελτίωση της τουριστικής κινητικότητας στους προορισμούς των εταίρων
• Δημιουργία νέων καναλιών συνεργασίας και ανάπτυξης
• Ενίσχυση των τοπικών οικονομιών με την προώθηση βιώσιμων και ισχυρών συνεργειών
• Παροχή κατάρτισης με την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού, τη δημιουργία εργαλείων και καλά δομημένων ενοτήτων κατάρτισης
• Ενίσχυση της παγκόσμιας σχεδίασης τουριστικών προϊόντων, έτσι ώστε να είναι εγγενώς προσβάσιμα, ασφαλή, συμβατά και ευχάριστα για χρήση από όλους
• Ενδυνάμωση των υφιστάμενων και μελλοντικών τουριστικών επιχειρηματιών σχετικά με την ενσωμάτωση των αρχών του προσβάσιμου τουρισμού στις μελλοντικές τους δραστηριότητες.
Τα αποτελέσματα του έργου συνίστανται στα παρακάτω:
• Προσωπικό εκπαιδευμένο για την εξυπηρέτηση τουριστών με ειδικές ανάγκες
• Επιχειρηματίες και δημόσιες αρχές ευαισθητοποιημένες στις ευκαιρίες του προσβάσιμου τουρισμού
• Εισαγωγή νέου τρόπου επικοινωνίας και αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία που έχει σχέση με την ικανοποίηση του πελάτη και των αναγκών του και όχι στη «φιλανθρωπική» προσέγγιση
• Βελτίωση του προφίλ των ενδιαφερομένων προορισμών, ενισχύοντας έτσι τη συνολική εικόνα της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού που τους καλωσορίζει όλους

• Ενίσχυση της έννοιας προσβασιμότητα στις τοπικές ατζέντες και στρατηγικές για την ανάπτυξη του τουρισμού
O Δήμος Ρόδου στο πλαίσιο του έργου και με θέματα «ιστορία» και «μοντέρνος πολιτισμός» ανέπτυξε δύο προσβάσιμες θεματικές διαδρομές οι οποίες αποτυπώθηκαν σε έντυπα που θα διανέμονται από τα γραφεία πληροφοριών του δήμου αλλά και σε χάρτες που θα αναρτηθούν σε ειδικά πλαίσια κατά μήκος των διαδρομών. Τόσο τα έντυπα όσο και οι χάρτες έχουν σχεδιαστεί σε easy –read format, προκειμένου να είναι εύκολα αναγνώσιμα από άτομα με αναπηρία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο όπως και οδηγοί προσβασιμότητας, εκπαιδευτικά μοντέλα και καλές πρακτικές, μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο www.visits4u.eu .

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ