Τοπικές Ειδήσεις

Προσφυγή του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου κατά της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου των LED από τον ΟΤΕ!!

• Με ανακοίνωση που προηγήθηκε έβαλλε κατά της «ιδιωτικοποίησης του οδοφωτισμού» αλλά μάλλον δεν ενοχλεί αν η σύνθεση της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών παραμείνει ως έχει…
• Σημειώνεται ότι δεν έχει ακόμη διενεργηθεί έλεγχος αρμοδίως από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Aίσθηση έχει προκαλέσει στους κόλπους της δημοτικής πλειοψηφίας το γεγονός, ότι πριν ακόμη αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί της νομιμότητας της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο των LED στον Δήμο Ρόδου το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων με ομόφωνη απόφασή του προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την ακύρωση δύο σχετικών αποφάσεων.
Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ροδίων, βάλλει κατά της ιδιωτικοποίησης του οδοφωτισμού με πρόσχημα την εφαρμογή της τεχνολογίας LED, μια θέση «συνδικαλιστικά» αποδεκτή καθώς όπως δικαιολογείται στην ίδια ανακοίνωση… «οι δημοτικές αρχές θα μπορούσαν με τους εργαζόμενους του Δήμου τους να αντικαταστήσουν τα παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικά με τα νέας τεχνολογίας οικονομικά τύπου LED, πληρώνοντας μόνο την προμήθεια των λαμπτήρων, αυτές επιλέγουν να δαπανήσουν σχεδόν τα τριπλάσια και πλέον χρήματα, αρκεί αυτά να πάνε στις τσέπες των μεγαλοεργολάβων και των ομίλων».
Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι στην ειδική διοικητική προσφυγή που υποβλήθηκε δεν βάλλουν κατά της ιδιωτικοποίησης όπως προανήγγειλαν στην ανακοίνωσή τους αλλά κατά της… υποκατάστασης του αναδόχου και της ανάληψης του συνόλου του έργου από τον ΟΤΕ!!
Ισχυρίζονται ειδικότερα ότι υπήρξε παράβαση κατ’ ουσία πληθώρας διατάξεων νόμου και τονίζουν ότι η έννοια και η διαδικασία της υποκατάστασης αναδόχου για δημόσιες συμβάσεις όπως η προαναφερθείσα, προβλέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του αρ. 164 ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες η μόνη υποκατάσταση που μπορεί να νοηθεί είναι, είτε εκείνη από τρίτο φορέα, είτε, η περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης, δυνάμει σχετικής διαπιστωτικής πράξης ή εγκριτικής απόφασης της Προϊστάμενης και όχι της Αναθέτουσας Αρχής, όπως εν προκειμένω.
Υποστηρίζουν ότι η υποκατάσταση της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών που επιχειρείται να υλοποιηθεί από το ένα μέλος της Ένωσης, την Ο.Τ.Ε. Α.Ε., δεν αφορά σε καμία από τις ως άνω δύο περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει και για τον λόγο αυτό πρέπει και οι δύο ως άνω προσβαλλόμενες να ακυρωθούν.
Επιπλέον διατείνονται ότι υφίσταται αναρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε τις αποφάσεις.
Ισχυρίζονται ότι η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίζει για την τροποποίηση μίας δημόσιας σύμβασης αφορά στο φυσικό και στο οικονομικό αντικείμενο αυτής, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και, σε καμία περίπτωση, στον τρόπο αποτίμησης, αξιολόγησης, ελέγχου και επαλήθευσης της παρασχεθείσας υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις της συμβάσεως που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή είναι οι ακόλουθες:
– Ανάδοχος καθίσταται αποκλειστικά η «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της (αρχικής) αναδόχου.
– Κατά αυτοδίκαιη συνεπαγωγή της ως άνω υποκατάστασης, οι εγγυητικές επιστολές, αντικαθίστανται με νέα στο όνομα της «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.».
– Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται σε 30 ημέρες, από την αποδεδειγμένη παραλαβή του.
– Η αμοιβή του αναδόχου, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, δεν δύναται να υπερβεί κατά ανώτατο όριο το συνολικό ποσό των 25.179.312,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
-Δεν προβλέπεται επί της επίβλεψης τρίτος ανεξάρτητος σύμβουλος, πλέον των οργάνων του κυρίου του έργου και ο ανεξάρτητος σύμβουλος που ορίστηκε στην ΣΠΥ, έχει υποχρέωση υποβοήθησης της υπηρεσίας (Ε.Π.Π.Ε.).
Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Συμβούλου διευκρινίζεται ότι είναι απλές γνωμοδοτικές εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και επί των πιστοποιητικών εξοικονόμησης ενέργειας.
-Η επαλήθευση ή τροποποίηση του τελικού λογαριασμού θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου