Συνεντεύξεις

Σοκάρει πραγματικά η εικόνα πίσω από την «βιτρίνα» της Ρόδου! Σημαντικό το έργο του Γ. Tριάντου

Με ένα πλούσιο… «χαρτοφυλάκιο» στα χέρια του, ο αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής (και πρόεδρος του ΔΟΠ) ο κ. Γιώργος Τριάντος, μιλάει σήμερα στην «δ» για έναν πρώτο απολογισμό πεπραγμένων από την ανάληψη των καθηκόντων του. Στον ευαίσθητο αυτό τομέα που διαχειρίζεται, ο Δήμος Ρόδου διαθέτει δομές και ασκεί κοινωνική πολιτική θέτοντας σοβαρούς στόχους. Επιπλέον, δίνει την πραγματική εικόνα πίσω από την «βιτρίνα» της Ρόδου με στοιχεία που σοκάρουν για τους έχοντες ανάγκη, τους άστεγους, τα θύματα κακοποίησης κ.λπ.
• Κύριε Τριάντο, είχατε δηλώσει πριν λίγο καιρό ότι ‘υπάρχουν δομές και υπηρεσίες αλλά χρειάζονται τομές’. Ποιες είναι οι δομές που λειτουργούν στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας και πώς σκοπεύετε να τις εμπλουτίσετε;
Πραγματικά έγινε αυτή η δήλωση. Και αναφέρομαι ξεχωριστά στις δομές που υπάρχουν ανά Διεύθυνση και Οργανισμούς αρμοδιότητάς μου. Στον τομέα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταρείας Κοινωνικού Σκοπού (ΑΜΚΕ) του Δήμου. Στον τομέα αυτό υπάρχουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης – ΑΜΕΑ (Αγ. Αποστόλων και Αγ. Νικολάου ΠΝΟΗ και ΕΣΤΙΑ). Από τη μέχρι σήμερα διαδρομή και γνώση του αντικειμένου, προκειται για δύο δομές πρωτοπόρες για την εποχή της ίδρυσης και μέχρι σήμερα, με σημαντικότατο έργο και προσφορά. Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό με τα ιδρυθέντα και υπο ίδρυση ιδιωτικά Κέντρα, είναι άνισος κατά μια έννοια, γιατί έχει να αντιπαρατεθεί η ελεύθερη ιδιωτική οικονομία και πρωτοβουλία με την κρατική διαδικασία και το δημόσιο λογιστικό. Μέσα σε αυτή τη λογική πρέπει να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας των δομών αυτών, να βρεθεί τρόπος να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και ελκυστικές. Έχουν ήδη προκηρυχθεί θέσεις ελλείποντος προσωπικού, γίνεται ανακαίνιση αιθουσών και προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού και εικόνας, δημιουργήθηκε αίθουσα γυμναστικής στο ΚΔΑΠ Αγ. Αποστόλων. Μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης εντάσσεται και η παραχώρηση του κτηρίου πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Δήμο Ρόδου, βρισκόμαστε στη τελική φάση των συζητήσεων και στην κατάθεση της πρότασης αποδοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η παραχώρηση του κτηρίου ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Δήμο και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, πιστεύω ότι θα δώσει μια μεγάλη ώθηση για τη δημιουργία σύγχρονων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και ανοικτού κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας. Δεν προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση αλλά να αναπτύξουμε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες βιώσιμες και χρήσιμες.
Δεύτερος στόχος για την ΑΜΚΕ, είναι η ίδρυση και λειτουργία βρεφικού σταθμού, ο μαναδικός που θα υπάρχει στη Ρόδο, αρχικά με ένα πιλοτικό σταθμό και κατόπιν και αφού αξιολογηθούν η επάρκεια και η βιωσιμότητα, και άλλων.
Επίσης οι προσχολικοί σταθμοί του Νοσοκομείου και της οδού Μοσχόβη στην Ανάληψη (της ΑΜΚΕ) και Καβαρινού και Αγ. Αποστόλων του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, λειτουργούν πολύ καλά και είμαστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία και την αποδοτικότητά τους παρά τα προβλήματα στελέχωσης που συνεχώς ανακύπτουν, τα οποία όμως με συνεργασία επιλύουμε.
Επίσης το ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων και Κοσκινού, είναι δομές που προσφέρουν αρκετές υπηρεσίες, υπάρχουν όμως κτιριακά προβλήματα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2020 και ελπίζουμε να τα διεκπεραιώσουμε.
Μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις δομές μας είναι τα μεταφορικά μέσα, τα οποία δυστυχώς παρέμειναν αρκετό διάστημα στο παρελθόν χωρίς συντήρηση ακόμη και χωρίς επιθεώρηση ΚΤΕΟ. Για το πρόβλημα αυτό προσπαθούμε να βρούμε λύση, είτε με την επισκευή όσων επισκευάζονται είτε με την απόκτηση νέων μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Η παλαιότητα των μεταφορικών μέσων (χρόνος κτήσης 2004) επηρεάζει επιπλέον και τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι, και το Πρόγραμμα Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά και τους Κοινωνικούς Ελέγχους και Κοινωνικές Έρευνες.
Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας για το 2020:
Θα συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι Δομές μας και οι υπηρεσίες μας
Ολοκληρώσαμε τη μελέτη του έργου επί προηγούμενης δημοτικής αρχής για τη μεταστέγαση των Ρομά, και προχωρήσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια στην περαίωση μελέτης για το δεύτερο πρόγραμμα μεταστέγασης Ρομά και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις καθοριστικές εγκρίσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Θα ξεκινήσει η λειτουργία τριών νέων δομών με τις αντίστοιχες προσλήψεις.

Συγκεκριμένα:
1. Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (Κ.Σ.ΟΙ). Στόχος η υποστήριξη των οικογενειών, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα (κακοποίηση, δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και επιδρώντας θετικά στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Στο κέντρο θα προσληφθούν ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένας Παιδοψυχολόγος.
2. Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του συστήματος Ο.Φ.ΗΛΙ.
(Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους) για τις τρεις μορφές φροντίδας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που υπάρχουν σήμερα στο Δήμο (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι). Θα προσληφθούν ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένας Ψυχολόγος.
3. Δομή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων για υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων/ παρεμβάσεων για ευπαθείς ομάδες (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ) με στόχο την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργούς συμμετοχής μέσω της απασχολησιμότητας. Θα προσληφθούν ένας Κοινωνιολόγος και ένας Λογιστής.4. Μέσα στο Μάρτιο θα διοργανώσουμε το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για αστέγους με συμμετέχοντες από το Υπουργείο Εργασίας, τοΕθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και τους δεκατρείς Δήμους που υλοποιούν το πρόγραμμα Πανελλαδικά.
5. Θα μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι του Βοήθεια στο Σπίτι μέχρι τέλος του χρόνου.
• Υπάρχουν προγράμματα, όπως το ΤΕΒΑ, που βοηθούν στην σίτιση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Θα εμπλουτιστούν αυτά τα προγράμματα;
Ήδη έχουμε συμφωνήσει στην επέκταση του προγράμματος για δεύτερη χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα απαιτητικό τόσο στη σχεδίαση και υλοποίηση όσο και στην εκτέλεσή του. Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και το προσωπικό της Διεύθυνσης και του Προγραμματισμού μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί πολύ καλά. Μέσα στις επόμενες ημέρες στελέχη του προγράμματος θα μεταβούν στην Αθήνα για προγραμματισμένη συνάντηση ενώ το Μάρτιο θα γίνει στις Βρυξέλλες το σχετικό συνέδριο και στο οποίο είμαστε προσκεκλημένοι, όπου και ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα και νέες προκλήσεις να ακολουθήσουμε.
Παράλληλα από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας το Πρόγραμμα Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου πήρε παράταση και θα συνεχιστεί η ενίσχυση του προσωπικού και των προσφερομένων υπηρεσιών.
Στόχος μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 είναι να επανεργοποιηθεί το Γραφείο Εθελοντισμού και να καταρτιστεί το τοπικό μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ομάδων, ενώ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να καταρτιστεί ένα ετήσιο καλεντάρι εκδηλώσεων ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων και παροτρύνουμε τη συνεργασία και διοργάνωση ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικές.
• Πώς λειτουργούν τώρα το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου, το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και τα Δημοτικά Ιατρεία; Ποιος είναι ο προγραμματισμός γι αυτά;
Όπως ανέφερα και παραπάνω το Κοινωνικό Φαρμακείο θα συνεχίσει τη λειτουργία του, το Βοήθεια στο Σπίτι το ίδιο παράλληλα με τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να λυθεί το πρόβλημα με το τροχαίο υλικό και τα μεταφορικά μέσα που έχουν σημαντικό ρόλο στην σωστή λειτουργία του προγράμματος.
Για τα Δημοτικά Ιατρεία προβλέπεται η πρόσληψη ενός ακόμη ιατρού όπως και η ενίσχυση του Συμβουλευτικού Σταθμού με ένα παιδοψυχίατρο ή παιδοαναπτυξιολόγο ώστε να λυθεί και το πρόβλημα των παιδιών που πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις για έκδοση πιστοποιητικών και να μην μεταβαίνουν στην Αθήνα. Επίσης έγινε η πρόσληψη ενός Παιδιάτρου για όλους τα προσχολικά τμήματα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία μας.
Επιδίωξή μας είναι να εντάξουμε στο πρόγραμμα της Πρόληψης τη διενέργεια ενημερωτικών ομιλιών και πρακτικών καθώς και να υλοποιήσουμε τη δημιουργία Κινητής Μονάδας Πρόληψης του Γενικού Πληθυσμού.
• Η αληθινή εικόνα της κοινωνίας της Ρόδου με συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη για σίτιση ή για πρόσβαση στις δομές κοινωνικής πρόνοιας, σας εκπλήσσει; Είναι αλήθεια ότι αυξάνεται ο αριθμός αυτός;
Ασχολούμενος με τον εθελοντισμό είχα μια εικόνα για την κατάσταση πίσω από τη βιτρίνα. Η εικόνα αυτή όμως μεγεθύνεται και προβληματίζει κάθε μέρα. Οι ανάγκες αντί να μειώνονται, αυξάνονται, η αστεγία έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις, τα φαινόμενα κακοποίησης (ιδιαίτερα παιδιών) παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, όπως και τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και γενικά πρέπει να ανησυχούμε παρά να είμαστε εφησυχασμένοι. Δυστυχώς δομές για υποδοχή και φιλοξενία αστέγων, έστω και με την μορφή υπνωτηρίων δεν υπήρξαν μέχρι τώρα, ούτε υπήρξε κάποια πρόβλεψη. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξουμε με προσοχή και επιμέλεια. Είναι δύσκολη προσπάθεια γιατί όταν υπήρχαν τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα δεν αξιοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό και θα πρέπει εξ’ αρχής να γίνει όλη η προεργασία και εργασία για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη στον τομέα αυτό.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η μάστιγα των ναρκωτικών και η καθημερινή εικόνα των χρηστών, που λόγω γειτνίασης του χώρου των υπηρεσιών μας με τον ΟΚΑΝΑ, είναι ρεαλιστική και απαράδεκτη. Αν και η αντιδημαρχία μου και οι υπηρεσίες μας δεν έχουν άμεση αρμοδιότητα και παρέμβαση στο πρόβλημα αυτό, εν τούτοις υποχρέωσή μας είναι να ασχοληθούμε με το πρόβλημα, να “αναγκάσουμε” άλλους φορείς σε συνεργασία και πράξεις, ώστε αφ’ ενός να εξασφαλίσουμε ένα σωστό και υγιές περιβάλλον χρήσης σε ειδικούς χώρους, απομάκρυνση των χρηστών από τη δημόσια έκθεση και παράλληλα τη δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού στους χώρους αυτούς.
• Τι σχεδιάζετε για τις δομές που αφορούν την Τρίτη Ηλικία (ΚΑΠΗ κ.λπ.)
Τα ΚΑΠΗ και ΚΗΦΙ που λειτουργούν προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην Τρίτη Ηλικία και είναι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια μας. Είναι δομές σε στέρεες βάσεις με πολύ καλό προσωπικό. Όπως και σε άλλες δομές έτσι και εδώ το στεγαστικό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα λόγω παλαιότητας των οικημάτων και μη τακτικής συντήρησης. Θα γίνουν προσπάθειες αποκατάστασης των χώρων, θα ζητήσουμε και την ενεργοποίηση των ωφελούμενων για ελαφρές εργασίες ώστε να αισθανθούν και αυτοί χρήσιμοι.
Ήδη εγκρίθηκε θα αρχίσει η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του συστήματος Ο.Φ.ΗΛΙ. και (Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους) για τις τρεις μορφές φροντίδας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που υπάρχουν σήμερα στο Δήμο (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) με τις προσλήψεις ανάλογου προσωπικού.
Τελευταία θα ήθελα να σημειώσω ότι επιδίωξή μας δεν είναι μόνο να διαχειριστούμε καταστάσεις και τη φτώχεια και τη ανέχεια της καθημερινότητας. Σκοπός μας είναι η ποιοτικότερη και ποσοτικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ενθάρρυνση συμμετοχής των πολιτών στην προσπάθεια αυτή, η εξεύρεση νέων εργαλείων και προγραμμάτων που θα μας δώσουν τους απαραίτητους πόρους για την αρχική επίτευξη των στόχων μας. Γιατί πρέπει να επισημάνουμε παράλληλα ότι αν δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, δεν θα υπήρχαν και οι πόροι για άσκηση μιας τουλάχιστον επαρκούς κοινωνικής πολιτικής και υγείας. Ο προϋπολογισμός της Αντιδημαρχίας, του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας και των υπολοίπων δομών δυστυχώς διατίθεται κατά 80-85% σε ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία κλπ). Στόχος μας λοιπόν είναι και παραμένει να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός, να γίνει ποιοτικότερος και ανάλογος των υπηρεσιών που προσφέρει ο Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.
Με την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης εύχομαι σε εσάς και στην εφημερίδα σας Καλή Χρονιά με Υγεία και το ίδιο σε όλους τους συμπολίτες μας και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να ενημερώσουμε τους πολίτες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου