Μετατίθεται για τον Μάρτιο η έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήματος εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για το θέμα της κατασκευής μνημείου ανάλογου του Κολοσσού στο νησί της Ρόδου μετά από απόφαση που ελήφθη προχθές το απόγευμα στην δημοτική πλειοψηφία.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος ενημέρωσε συγκεκριμένα τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Β. Μανδρακό ότι απαιτείται να προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση του σώματος με αποκλειστικό θέμα την πορεία της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ».
Προγραμματίζεται έτσι να συνέλθει εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση το σώμα την 24η Φεβρουαρίου 2017.
Στη συνεδρίαση, όπως έγινε γνωστό, θα δώσουν εξηγήσεις πέραν του ειδικού εκκαθαριστή δικηγόρου κ. Μάριου Μαραβέλια, ο λογιστής και ορκωτοί λογιστές, που έχουν αναλάβει εργασίες στα πλαίσια της εκκαθάρισης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η εκκαθάριση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει διότι υπήρξε καθυστέρηση αρχικώς στην σύνταξη και έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως του 2010 της εταιρείας.
Με το 2518/Β3/1 -1/17-07-2015 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ. κατατέθηκε ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης της εταιρείας με ημερομηνία 09/03/2011 (ημερομηνία απόφασης Γενικής Συνέλευσης για θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση). Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3488/14-08-2015 έγγραφο του το τμήμα Εμπορίου απέρριψε την έγκριση του, αφού προέκυψε, μεταξύ άλλων και εκκρεμότητα στη δημοσίευση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30/06/2008 ενώ δεν είχε βρεθεί το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου που αφορά στην πιστοποίηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.761.846,00€ που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30/10/2004. Επιπλέον στο σύστημα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ρόδου, είχε καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης η 09/03/2011, πράγμα που καθιστούσε ανέφικτη την κατάθεση οποιωνδήποτε δηλώσεων της εταιρείας. Τον Ιούλιο του 2016 ο εκκαθαριστής κατέθεσε στο Γ.Ε.ΜΗ. νέες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2011 και τα δικαιολογητικά για την εκκρεμούσα πιστοποίηση αύξησης κεφαλαίου.
Έκτοτε, δεν έχει υπάρξει έγκριση των υποβληθέντων οικονομικών καταστάσεων και την έγκριση της πιστοποίησης αύξησης κεφαλαίου από την αρμόδια υπηρεσία εμπορίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ