Η συνολική ποσοστιαία επιβάρυνση για τους 40.000 μισθωτούς μηχανικούς που μεταπηδούν, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, από το πρ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ φτάνει στο 45,06% του μισθού (σύνολο μεριδίων ασφαλισμένου και εργοδότη).

 Αυτό που αλλάζει όμως σημαντικά την επιβάρυνση για τους υψηλόμισθους είναι το ανώτατο πλαφόν, που σχεδόν τριπλασιάζεται από 1/1/2017 για τους «παλαιούς ασφαλισμένους», οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών τους επιβαρύνσεων.

Οπως ξεκαθαρίζει χθεσινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ορίζεται στα 5.860,80 ευρώ τον μήνα και ισχύει από 1/1/2017. Το ίδιο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο την εισφορά ασφαλισμένου.

Αυτό σημαίνει πως η ανώτατη εισφορά καθορίζεται πλέον στα 2.640,87 ευρώ, ενώ μόνο για κύρια σύνταξη (20%) διαμορφώνεται στα 1.172 ευρώ. Μέχρι 31/12/2016 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους παλαιούς ασφαλισμένους κυμαινόταν στα 2.080 ευρώ, πράγμα που σήμαινε ανώτατο «κόφτη»εισφορών στα 916,4 ευρώ και 416 ευρώ μόνο για κύρια σύνταξη.

Υψηλότερο ήταν το ανώτατο πλαφόν για τους νέους ασφαλισμένους (ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μετά την 1/1/1993), καθώς έφτανε στα 5.546,80 (8πλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας) και προσέγγιζε συνεπώς στο νέο πλαφόν των 5.860,80 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση οι υψηλόμισθοι νέοι ασφαλισμένοι (μετά το 1993) πλήρωναν το ανώτατο 2.443,9 ευρώ σε σύνολο και 1.109 μόνο για κύρια σύνταξη.

 
Εισφορές - φωτιά έως 45% στους μισθωτούς μηχανικούς

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ, τα μέλη του ΤΕΕ που εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, οι υπομηχανικοί σχολών που τελούσαν υπό την εποπτεία του ΕΜΠ και οι έμμισθοι υπομηχανικοί θα επιβαρύνονται πλέον με ασφάλιστρο 45,06% επί του μισθού τους, ενώ αν εργάζονται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου θα επιβαρύνονται με ασφάλιστρα 46,06% (επιπλέον 1% για τον εργοδότη).

Το βάρος αυτό επιμερίζεται ως εξής: 20% είναι το μερίδιο του εργαζομένου και 25,06% (ή 26,06%) το μερίδιο του εργοδότη. Δηλαδή οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς του πρ. ΤΣΜΕΔΕ κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, με τη διαφορά πως η εισφορά για επικούριση είναι πλέον 7% και το σύνολο των εισφορών αποδίδονται πλέον στον ΕΦΚΑ.

Αναδρομική κατάργηση
Υπενθυμίζεται πως ο κλάδος της ειδικής προσαύξησης και η αντίστοιχη εισφορά καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016, αλλά ακόμη δεν έχουν εκκαθαριστεί τα ποσά που είχαν ήδη πληρωθεί τους πρώτους μήνες πέρυσι.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Βάση υπολογισμού είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, όπως έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών είναι τα 586,08 ευρώ από 1/1/2017. Αν η απασχόληση δεν είναι πλήρης, αλλά μερική, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πραγματικών αποδοχών ακόμη κι αν είναι κάτω από 586 ευρώ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ-ΕΘΝΟΣ

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ