Με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της η ΕΠΣΔ ενημέρωσε ότι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 18:00 στα γραφεία της θα διεξαχθεί η τακτική γενική συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών, η τακτική γενική συνέλευση θα γίνει την ίδια ημέρα στις 19:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης:
«Πρόσκληση για τακτική γενική συνέλευση
ΠΡΟΣ: Σωματεία δυναμής μας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων –Μελών της ΕΠΣΔ
Κύριε πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της ΕΠΣΔ και την υπ. Αριθμ.62/27.01.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ,
Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣΔ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΕΠΣΔ (1ον χιλ. ΡΟΔΟΥ -ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ανάγνωση καταλόγου και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για τον έλεγχο απαρτίας.
Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό Άρθρο 23 παρ. β’ όπου προεδρεύει ο πρόεδρος της ΕΠΣΔ Άρθρο 21 παρ. 3.
Την έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού απολογισμού- έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2016 (1/1/2016-31/12/2016).
Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
Αναγνώριση νέων σωματείων.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 24/02/2017 στον ίδιο τόπο και ώρα 19:00 (Άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)
Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση από ένα Τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)
Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα σωματείο (Άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε σωματείο διαθέτει μία ψήφο (Άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.00 (Άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)
Δικαίωμα ψήφου έχουν:
Τα σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα πρωταθλήματα περιόδου 2015-2016 & 2016-2017 και συμμετείχαν από 01.01.2016 έως 31.12.2016 σε επίσημους αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές.
Τα σωματεία που έχουν νόμιμα εκλεγμένες Διοικήσεις. Σωματείο- Μέλος που έχει διοίκηση διορισμένη από ένα τακτικό Δικαστήριο, έστω και για μια προσωρινή περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.
Για την Ε.Ε.,
Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας
Διακοφώτης Παναγιώτης Παυλίδης Γεώργιος»

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ