Πράγματα και θαύματα αποκαλύπτει πόρισμα- φωτιά των ορκωτών λογιστών για τη λειτουργία της  Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας της περίφημης ΑΕΠΙ.

Την στιγμή που η εταιρία εμφάνιζε κέρδη 42 εκατ. κέρδη τα οποία δεν πήγαιναν στους δικαιούχους ο διευθύνων σύμβουλος είχε μισθό 635.565 ευρώ το χρόνο ενώ συγγενής μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266! Οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας για τον ίδιο χρόνο στα 4.828.353 ευρώ!

Το οργανόγραμμα της εταιρίας όπως είναι αποτυπωμένο στην ιστοσελίδα της

Σύμφωνα με το πόρισμα  που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα tvxs  

* τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ζημιών για την περίοδο 2011 – 2014 συνολικού ύψους 11.3 εκ.

* Τα σημαντικότερα έξοδα για την περίοδο αυτή αφορούν αμοιβές μελών ΔΣ και συγγενών αυτών ύψους 7,4 εκ. ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους 7,2 εκ. ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολόγιου ύψους 6,7 εκατομμύρια και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 4,5 εκ.

* Μόνο ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου το 2011 ανερχόταν στα 635.565 ευρώ (52.000 ευρώ το μήνα) ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266 το χρόνο!

* Οι αμοιβές μισθοδοσίας μελών ΔΣ για το 2011 ανέρχονται 1.900.000 ευρώ ενώ οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας για τον ίδιο χρόνο στα 4.828.353 ευρώ.

Τα μέλη του ΔΣ έπαιρναν επίσης χρήματα εκτός μισθοδοσίας από το 2011-2014 ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως 38.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά προσθέστε και την ιδιωτική ασφάλιση των μελών του ΔΣ.

Το πόρισμα αναφέρει στοιχεία για τα αδιανέμητα δικαιώματα, ποσά που έχει εισπράξει αλλά δεν έχουν αποδοθεί. Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκ. (την 31-12 – 2014) περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη και δεν στάθηκε δυνατό να αναλυθούν από την εταιρεία λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Επίσης, η εταιρεία έδιναν δάνεια στο προσωπικό της με εξευτελιστικό επιτόκιο. Η εταιρεία χορήγησε δάνειο τον Ιανουάριο του 2014 στον γ. διευθυντή μέτοχο και μέλος ΔΣ μέχρι του ποσού των 125 χιλ ευρώ με επιτόκιο 2%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται.

Οι έφοδοι των αρχών και οι ερωτήσεις της ΝΔ

Ο μετ’ εμποδίων έλεγχος – η εταιρεία προέβαλε συστηματικά προφάσεις περί προσωπικών δεδομένων – ξεκίνησε  τον Σεπτέμβριο του 2016 επί υπουργίας Μπαλτά και ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου ενώ και η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε υποβάλλει στη Βουλή ερώτηση για το πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση του νυν γραμματέα της ΝΔ  Λ. Αυγενάκη τον Ιούλιο του 2016 αναφερόταν «
Επιπλέον, δεδομένης της προοπτικής των ελέγχων, αν κρίνουμε από τις διαπιστώσεις του ορκωτού λογιστή στις 22/5/2016 αλλά και από τον έλεγχο που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού και δεν ολοκληρώθηκε λόγω άρνησης της ΑΕΠΙ να παράσχει τα στοιχεία και φυσικά ο προβλεπόμενος από τον νέο υπό κατάθεση νόμο υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών πεπραγμένων, ειδικά όταν προκύπτουν στοιχεία για κακοδιαχείριση, αποτελούν –όπως φαίνεται- σημαντικό κίνητρο για την μεταφορά της έδρας της ΑΕΠΙ στην Κύπρο. Επιπροσθέτως, στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή Σ. Παππά στις 22/5/2015 διαπιστώνεται σωρεία παρανομιών κατά παρέκκλιση λογιστικών αρχών.

Επιπροσθέτως, η Πρωτοβουλία Δημιουργών ΜΕΤΡΟΝ, που ζήτησε από τον υπουργό τη διεξαγωγή ελέγχου (ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε) αναφέρει σε έγγραφό της: «Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών του 2011 και του 2012 υπήρχαν ανησυχητικές ενδείξεις». Σε έκθεσή της η BDO International διαπίστωνε αρνητικά κεφάλαια 10 εκατ. ευρώ που προσαυξήθηκαν το 2014. Το αρνητικό κεφάλαιο έφτανε τα 18 εκατ. ευρώ, ενώ τα ανεκκαθάριστα δικαιώματα των δημιουργών ήταν η κύρια πηγή χρηματοδότησης των ακινήτων και του πάγιου εξοπλισμού της ΑΕΠΙ. Τέλος, τα 9 εκατ. τόκων που εισέπραξε η ΑΕΠΙ δεν αποδόθηκαν στους δημιουργούς».

Στις 12 Ιουλίου του 2016 μετά από εισαγγελική παραγγελία οι φορολογικές αρχές είχαν κάνει έφοδο στην ΑΕΠΙ και είχαν κατασχέσει σκληρούς δίσκους κλπ.

Η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.

thetoc.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ