Οριστική λύση στην αγωνία επιχειρηματιών και επαγγελματιών της Δωδεκανήσου, που αντιμετωπίζουν βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργημένο ΔΗΦΟΔΩ, δίνει η κυβέρνηση μέσω Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για άλλη μια αφορά αποδεικνύεται πως η συνεργασία με τους φορείς, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το ΕΒΕΔ, αποδίδει καρπούς.

Στο σχετικό Νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί στις αμέσως επόμενες ημέρες, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 67:

 

Άρθρο 67

Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου- διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

 

Στην παράγραφο 9, της υποπαραγράφου Δ.12, του άρθρου 2, του ν. 4336/2015, (ΦΕΚ 94/Α΄/14-8-2015), προστίθεται φράση, ως εξής:

«Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις, διαγράφονται κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ