Ειδήσεις

«Εμπλοκή» στις διαδικασίες ανάθεσης της ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Ρόδου

Mε απόφαση, που εξέδωσε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έγινε δεκτή η ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 493/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Όπως τονίζεται στην απόφαση η προσφεύγουσα εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο οικείο της επιμελητήριο, έχει υπογράψει το από 5-12-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό με την ασφαλίστρια εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» το οποίο και προσκόμισε στην επιτροπή διαγωνισμού στο οποίο ρητά ορίζεται ότι «Ο ασφαλιστικός πράκτωρ παρουσιάζει προτείνει, προπαρασκευάζει και συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις που εφ’ όσον αποδέχεται η εταιρεία…».
Προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε.Ε.Γ.Α. με την οποία η τελευταία αποδέχεται ήδη και ανεπιφύλακτα τους όρους του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο σύνολο του και κατ’ επέκταση τη σύμβαση με όλες τις νόμιμες συνέπειες της.
Επειδή σύμφωνα με τις ως άνω διαλαμβανόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με την από 5-12-2014 σύμβαση πρακτόρευσης σε ισχύ δεν προκύπτει είτε αποδεικνύεται με τεκμήρια ότι η προσφεύγουσα ως ασφαλιστικός πράκτορας ενεργούσα υπό το Ν. 1569/1985, υποβάλλοντας προσφορά στο διαγωνισμό για όνομα και λογαριασμό της εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε.Γ.Α.» καθιστά αυτήν ως αναγκαστικό τρίτο, όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται και ως εκ τούτου εσφαλμένα η τελευταία απέρριψε την ένσταση της προσφεύγουσας με άμεση συνέπεια τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστική διαδικασίας ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου.
Με άλλη απόφαση ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικύρωσε μερικώς τη νομιμότητα της υπ’ αριθ. 849/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου αναφορικά με την «έγκριση για απ’ ευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας για τις συντηρήσεις εφαρμογών λογισμικού».
Εκρινε συγκεκριμένα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου αναθέτει απ’ ευθείας για λόγους αποκλειστικότητας μέρος συντήρησης εφαρμογών λογισμικού ως εξής:» ..2β) στον κ. Κλείδωνα Ιωάννη, ..και 2δ) στην εταιρεία Β. ΔΡΑΗΣ – ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΟΕ..» οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περί προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Επιπροσθέτως έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ότι η αναθέσεις αυτές εφαρμόζονται λόγω απουσίας άλλης εύλογης εναλλακτικής λύσης ή υποκατάστατου και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης όπως στο ίδιο άρθρο ορίζεται.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου