Αθλητικά

Οι συμμετοχές στα πανελλήνια πρωταθλήματα και τους διασυλλογικούς αγώνες

Εγκύκλιο για τις συμμετοχές στα πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και τους διασυλλογικούς αγώνες, εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας:

Τα ελάχιστα (κατώτερα) όρια συμμετοχής, ώστε να διεξαχθεί, βαθμολογηθεί και θεωρηθεί έγκυρο ένας αγώνας στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και κύπελλα είναι τα εξής:

α) Για τους ατομικούς αγώνες, όλων των κατηγοριών των αρρένων η ελάχιστη συμμετοχή είναι δώδεκα (12) ποδηλάτες.

β) Για τους ατομικούς αγώνες, όλων των κατηγοριών των θηλέων, η ελάχιστη συμμετοχή είναι οκτώ (8) ποδηλάτισσες. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή τριών (3) διαφορετικών σωματείων.

γ) Για τους ομαδικούς αγώνες (αρρένων ή θηλέων) η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή θα υπολογίζεται με βάση 1) το ελάχιστο των δώδεκα ποδηλατών ή οκτώ ποδηλατισσών στο σύνολο του αγώνα (όπως αναφέρονται παραπάνω στα α) και β)) και 2) την μέγιστη συμμετοχή ανά σωματείο ανά κατηγορία, που είναι μια (1) ομάδα για κάθε ομαδικό αγώνα.

Παράδειγμα: Στον αγώνα Μάντισον Ανδρών ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αθλητών για να διεξαχθεί το Πρωτάθλημα, είναι 12 ποδηλάτες, από 6 διαφορετικά σωματεία (6 ομάδες των 2 ποδηλατών = 12 ποδηλάτες), κ.ο.κ.

Η διεξαγωγή των αγωνισμάτων και αγώνων του προγράμματος ενός Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα οριστικοποιείται την επόμενη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δηλώσεων συμμετοχής στην Ε.Ο.Ποδηλασίας. Αγώνες που δεν συμπληρώνουν τα κατώτερα όρια συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1.4.018 δεν θα διεξάγονται. Αθλητές (-τριες) που δηλώθηκαν σε αγώνες που δεν θα διεξάγονται, λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου κατώτερου ορίου, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε άλλους αγώνες του Πρωταθλήματος, εντός χρονικού ορίου, που θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δηλωμένων αθλητών –τριων, κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, που θα έχει ως αποτέλεσμα οι συμμετοχές να είναι λιγότερες από το ελάχιστο διεξαγωγής των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας, ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται και θα αξιολογείται ως διασυλλογικός αγώνας ή θα ματαιώνεται η διεξαγωγή του, στην περίπτωση που οι συμμετοχές είναι κατώτερες του ελάχιστου ορίου διεξαγωγής των διασυλλογικών αγώνων της αντίστοιχης κατηγορίας. Στις περιπτώσεις υποκατηγοριών, για να υπάρξει ξεχωριστή βαθμολόγηση και εγκυρότητα μιας υποκατηγορίας, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 1.1.036 και 1.1.037 (πχ. Νέοι Ανδρες, Μάστερς 30-39, 40- 49 κλπ, Μίνι Μεγάλα κλπ.) τα ελάχιστα όρια συμμετοχής θα εφαρμόζονται για κάθε υποκατηγορία ξεχωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρχει συγχώνευση υποκατηγοριών, και κοινή κατάταξη και βράβευση.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τα ελάχιστα (κατώτερα) όρια συμμετοχής, ώστε να διεξαχθεί, βαθμολογηθεί και θεωρηθεί έγκυρος ένας αγώνας στα Τοπικά Πρωταθλήματα και τους Διασυλλογικούς αγώνες είναι τα εξής: α) 10 Άνδρες (και Νέοι Άνδρες), Μάστερς Άνδρες β) 8 Έφηβοι, Παίδες, Παμπαίδες γ) 5 Γυναίκες, Νεάνιδες, Κορασίδες, Παγκορασίδες, Μάστερς Γυναίκες δ) 5 Μίνι Αγόρια και Μίνι Κορίτσια. Στις περιπτώσεις υποκατηγοριών, για να υπάρξει ξεχωριστή, βαθμολόγηση και εγκυρότητα μιας υποκατηγορίας, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 1.1.036 και 1.1.037 (πχ. Νέοι Ανδρες, Μάστερς 30-39, 40- 49 κλπ, Μίνι Μεγάλα κλπ.) θα εφαρμόζονται τα ελάχιστα όρια συμμετοχής για κάθε υποκατηγορία ξεχωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρχει συγχώνευση υποκατηγοριών, και κοινή κατάταξη και βράβευση. Ειδικά για την κατηγορία Μίνι, θα μπορεί να γίνεται συγχώνευση υποκατηγοριών διαφορετικού φύλλου. Και στις πέντε παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή δύο (2) διαφορετικών σωματείων.

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στα Κύπελλα Ελλάδος, στα Τοπικά Πρωταθλήματα και στους Διασυλλογικούς αγώνες, όταν δεν συμπληρώνεται το ελάχιστο όριο συμμετοχής για την μικρότερη, από τις δύο, ηλικιακή κατηγορία, μπορούν να γίνουν οι παρακάτω συγχωνεύσεις κατηγοριών, με την βασική προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται η μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία:

  1. Η κατηγορία Εφήβων στην κατηγορία Ανδρών (όχι το αντίστροφο).
  2. Η κατηγορία Παίδων στην κατηγορία Εφήβων (όχι το αντίστροφο).
  3. Η κατηγορία Παμπαίδων στην κατηγορία Παίδων (όχι το αντίστροφο).
  4. Η κατηγορία Νεανίδων στην κατηγορία Γυναικών (όχι το αντίστροφο).
  5. Η κατηγορία Κορασίδων στην κατηγορία Νεανίδων (όχι το αντίστροφο).
  6. Η κατηγορία Πανκορασίδων στην κατηγορία Κορασίδων (όχι το αντίστροφο).

Επίσης προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω συγχωνεύσεις είναι τα αγωνιστικά χιλιόμετρα ή η διάρκεια των αγώνων (πχ ΜΤΒ), που συμμετέχουν ποδηλάτες της μικρότερης κατηγορίας, να μην υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια των κανονισμών διεξαγωγής των επιμέρους αγώνων για την μικρότερη ηλικιακά κατηγορία. Δεν επιτρέπονται συγχωνεύσεις περισσότερων των δυο κατηγοριών και οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός συγχωνεύσεων πλην των παραπάνω περιπτώσεων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και για τις δυο ηλικιακές κατηγορίες σε μια εκ των παραπάνω περιπτώσεων συγχωνεύσεων, ο αγώνας θα διεξάγεται χωρίς βαθμολογική αξιολόγηση (όπεν).

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, όλοι οι ποδηλάτες μπορούν να συμμετάσχουν σε οποιονδήποτε αγώνα στο εξωτερικό, που διοργανώνεται σε χώρα – μέλος της UCI, αφού πρώτα ζητήσουν έγκριση από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας, τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη του αγώνα, για κάθε αγώνα που θα συμμετάσχουν, και αφού αποκτήσουν παράλληλα και την Διεθνή Αθλητική Ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ο.Ποδηλασίας, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου στο οποίο ανήκει ο εν λόγω αθλητής ή αθλήτρια. Προσοχή: Η συμμετοχή αθλητών (-τριων) κατόχων διεθνούς αθλητικής ταυτότητας, εκδιδομένης από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, σε αγώνα στο εξωτερικό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και άδεια της Ε.Ο.Ποδηλασίας, δεν θα αξιολογείται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει ο κίνδυνος άρνησης της εκκίνησης από τον Κομισσάριο (Αλυτάρχη) ενός αγώνα, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει την έγγραφη συγκατάθεση συμμετοχής, της οικείας ομοσπονδίας, από που προέρχονται οι αθλητές, εκτός της χώρας στην οποία διοργανώνονται οι αγώνες. Εξαίρεση αποτελούν οι ποδηλάτες – μέλη σε ομάδες επισήμως καταχωρημένες στην UCI (δρόμου, πίστας, ορεινής ποδηλασίας κλπ.) Διεθνή αθλητική ταυτότητα υποχρεούνται να εκδίδουν και οι αρχηγοί, προπονητές, συνοδοί των ομάδων ή μεμονωμένων αθλητών, που συμμετέχουν σε αγώνες στο εξωτερικό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1.Συμμετοχή αθλητών, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης εθνικής ομοσπονδίας σε αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος. Είναι δυνατή η συμμετοχή αθλητών, που έχουν μεν την Ελληνική υπηκοότητα αλλά έχουν εκδώσει αθλητική ταυτότητα σε άλλη εθνική ομοσπονδία (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού). Η συμμετοχή τους είναι αποδεκτή σε όλους τους αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα Τοπικά πρωταθλήματα, που διεξάγονται με συμμετοχή αποκλειστικά αθλητών – μελών των σωματείων της εκάστοτε Τοπικής Επιτροπής ή Ένωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται από το σωματείο (ή την ομάδα) της χώρας του εξωτερικού, στο οποίο ανήκει ο αθλητής. Εξαίρεση αποτελεί η κλήση και η συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα. Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν γραπτή άδεια από την εθνική ομοσπονδία, που έχει εκδώσει την διεθνή αθλητική ταυτότητα, ότι τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε αγώνες στην Ελλάδα.

  1. Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης εθνικής ομοσπονδίας σε αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος. Είναι δυνατή η συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης εθνικής ομοσπονδίας σε αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος, αλλά με τους παρακάτω όρους: α) Οι αλλοδαποί αθλητές θα πρέπει να έχουν γραπτή άδεια από την εθνική τους ομοσπονδία ότι τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε αγώνες στην Ελλάδα. β) Η συμμετοχή τους περιορίζεται μόνο σε διασυλλογικούς αγώνες, Κύπελλα Ελλάδος και σε διεθνείς αγώνες ενταγμένους στο καλεντάρι της UCI. Απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε παντός είδους Εθνικά και Τοπικά Πρωταθλήματα. γ) Οι αλλοδαποί αθλητές με αθλητικές ταυτότητες δελτία άλλης εθνικής ομοσπονδίας, που συμμετέχουν σε αγώνα του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος θα πρέπει να φορούν την φανέλα της ομάδας που εκπροσωπούν στην χώρα τους. δ) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή Έλληνα ή αλλοδαπού, με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης εθνικής ομοσπονδίας με τα χρώματα ενός Ελληνικού σωματείου ή μικτής ομάδας. Εξαιρείται η συμμετοχή σε αγώνες δρόμου μονοήμερους ή με ΕΤΑΠ, όπου συμμετέχουν ομάδες (και όχι μεμονωμένες συμμετοχές), όπου αθλητής με αθλητική ταυτότητα άλλης εθνικής ομοσπονδίας, θα πρέπει να έχει και την γραπτή άδεια της ομάδας που εκπροσωπεί στην χώρα που έχει εκδώσει την αθλητική του ταυτότητα.
  2. Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) Ε.Ο.Ποδηλασίας Επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν εγγραφεί σε σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Ποδηλασίας (και ως εκ τούτου έχουν αθλητική ταυτότητα της Ε.Ο.Ποδηλασίας) σε όλους τους αγώνες του Εθνικού Καλενταριού, εκτός από τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου