Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό και τις αεροπορικές εταιρείες ότι ο Τοπικός Σύλλογος
Εργαζομένων στην Αεροναυτιλία στο αεροδρόμιο ∆ιαγόρας, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τα
μέλη του να συμμετάσχουν στην απεργία της Α.∆.Ε.∆.Υ την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 με 3ωρη
στάση εργασίας από τις 10:00 – 13:00 τοπική ώρα.
Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο ∆ιαγόρας,
δηλαδή οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφαλείας της
Εναέριας Κυκλοφορίας και οι Τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι, συμφωνούν και συνυπογράφουν
την διεκδίκηση των αιτημάτων όπως αυτά αναγράφονται στην ανακοίνωση της Α.∆.Ε.∆.Υ.
∆ιαισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης μας απέναντι τουριστικό κλάδο που αποτελεί την «βαριά
βιομηχανία» της χώρας μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα εξής θέματα:
1. Την έλλειψη προσωπικού η οποία εντείνεται χρόνο με τον χρόνο, αφού μόνο αποχωρήσεις
γίνονται πλέον για λόγους συνταξιοδότησης. Σε συνάρτηση με την συνεχώς αυξανόμενη κίνηση
των αεροσκαφών, οι απαιτήσεις για τη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας
αυξάνονται, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση του αυξανόμενου φόρτου
εργασίας. Το προσωπικό με αυταπάρνηση εργάζεται και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ασφάλεια
των αεροσκαφών, χωρίς να ζητά ούτε καν τις νόμιμες θερινές άδειες που δικαιούται για να μην
υπάρχει μείωση του ανθρώπινου δυναμικού.
Η συνταξιοδότηση προσωπικού που πλησιάζει το όριο ηλικίας, θα επιδεινώσει πολύ σύντομα το
πρόβλημα και θα δημιουργήσει ανεπίλυτα ζητήματα που τότε θα επηρεάσουν άμεσα την κίνηση
των αεροσκαφών και κατ’ επέκταση το τουριστικό προϊόν.
2. Μετακινήσεις προσωπικού σε άλλα αεροδρόμια για κάλυψη αναγκών. Οι μετακινήσεις
προσωπικού και η αποδυνάμωση περεταίρω των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του ∆ιαγόρας,
επιδεινώνουν το πρόβλημα που δημιουργείται με το ήδη μειωμένο προσωπικό. Η κατάσταση που
δημιουργείται στην ΥΠΑ λόγω της έλλειψης προσωπικού και τις συνεχείς μετακινήσεις
προσωπικού από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο κάθε μήνα, δεν βρίσκει προηγούμενο σε κανένα
κράτος του πολιτισμένου κόσμου.
3. Τέλος καταγγέλλουμε την εδώ και ένα χρόνο – από την παράδοση των αεροδρομίων στην
Fraport – εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων του Πύργου Ελέγχου, την παντελή έλλειψη
καθαριότητας, τις επικίνδυνες συνθήκες υγιεινής που δημιουργούνται και προειδοποιούμε ότι οι
κίνδυνοι που εγκυμονούν πλέον από μολυσματικές ασθένειες, τρωκτικά και έντομα θα μπορούσαν
εν δυνάμει να αποτελέσουν ωρολογιακή βόμβα στη γενικότερη λειτουργία του Πύργου Ελέγχου
Αεροδρομίου Ρόδου, ειδικότερα τώρα εν μέσω θέρους και αύξησης της κίνησης.
Για το σοβαρότατο αυτό ζήτημα ο Σύλλογος μας ήδη έχει συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση
την Τρίτη 5 Ιουνίου, όπου και θα ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης η
οποία υπονομεύει πλέον άμεσα τη συνολική λειτουργία του Πύργου Ελέγχου.
∆ιαβεβαιώνουμε το επιβατικό κοινό και τις αεροπορικές εταιρείες ότι οι υπηρεσίες παροχής
υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο ∆ιαγόρας, στο πλαίσιο του επαγγελματισμού και της
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΡΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΓΟΡΑΣ”
 Κ.Α.Ρ.∆. – 85106 ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙ, ΡΟ∆ΟΣ  +30 22410 88814, 22410 88910, 22410 88806
FAX: +30 22410 83210  tsea.kard@gmail.com
2/2
υπευθυνότητας με την οποία ασκούν το έργο τους καθώς και του σεβασμού προς τον Τουρισμό,
θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και τη φετινή θερινή περίοδο κάτω από δυσμενέστατες
συνθήκες.
Τονίζουμε ότι θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας με κάθε νόμιμο μέσο και καλούμε την
πολιτεία να κάνει ό,τι απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στο
αεροδρόμιο ∆ιαγόρας.

Με εντολή ∆ιοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Αντώνης Ελευθεριάδης            Μάνος Καλλιουδάκης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ