Ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας, μέσω του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, προσέφυγε μια κάτοικος Ρόδου με μηνυτήρια αναφορά κατά της αδελφής της και κατά παντός υπευθύνου ηθικού αυτουργού , συναυτουργού και συνεργού.
Στις 6 Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε η μητέρα τους. Ο πατέρας τους και η αποβιώσασα μητέρα τους κατείχαν κοινό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ο οποίος στις 30 Ιουνίου 2017 παρουσίαζε υπόλοιπο 19.186,98 €.
Ο εν λόγω λογαριασμός παρουσίασε διάφορες αναλήψεις ποσών με αποτέλεσμα σήμερα να έχει μηδενικό υπόλοιπο.
Ειδικότερα στις 25-9-2017 ο πατέρας της μηνύτριας φαίνεται να προέβη στην ανάληψη ποσού 840€, στις 10-10-2017 ποσού 850€, στις 10-10-2017 ποσού 720€, στις 10-10-2017 ποσού 1.800€ και τέλος στις 10-10-2017 φαίνεται να προχώρησε στην μεταφορά ποσού ύψους 14.976,98€, σε νέο λογαριασμό που άνοιξε αυθημερόν, εγκαθιστώντας ταυτόχρονα ως συνδικαιούχο και την μηνυόμενη αδερφή της.
Στην συνέχεια, όπως υποστηρίζει η μηνύτρια, η αδελφή της εκμεταλλευόμενη τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και ως συνδικαιούχος του κοινού λογαριασμού με τον πατέρα τους, προέβη σε διαδοχικές αναλήψεις και στις 3-11-2017 προέβη στην πίστωση (μεταφορά) ποσού 11.326€ σε λογαριασμό του συζύγου της.
Οι γονείς των αντιδίκων διέμεναν στην Αττική , μετά τον θάνατο δε της μητέρας τους ο πατέρας τους διέμεινε ένα μικρό διάστημα με την μηνυομένη και από τις 13-11-2018 διαμένει πλέον μόνιμα μαζί της στην Ρόδο.
Ο πατέρας τους έχει ιστορικό άνοιας από το 2011 και παρουσιάζει έκπτωση όλων των ανώτερων νοητικών λειτουργιών (μνήμης, προσοχής, συγκέντρωσης, κατανόησης). Επίσης παρουσιάζει βραδυψυχισμό και καταθλιπτικό συναίσθημα. Απεικονιστικά έχει εικόνα λευκοεγκεφαλοπάθειας και λόγω των ανωτέρω είναι ανίκανος διαχειριστεί οικονομικές, νομικές ή άλλες υποθέσεις που απαιτούν κρίση. Χρήζει βοήθειας ετέρου ατόμου καθ’ όλο το 24ωρο.
Επιπλέον παρουσιάζει βραδυψυχισμό, σοβαρή διαταραχή της πρόσφατης μνήμης, αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και κατανόησης σύνθετων εννοιών.
Η μηνύτρια διατείνεται ότι ο πατέρας τους, όταν φαίνεται, με βάση τα παραστατικά της τράπεζας να προέβη σε διάφορες αναλήψεις μετρητών και εν τέλει στην μεταφορά του ποσού των 14.976,98€ σε νέο λογαριασμό που δήθεν άνοιξε με συνδικαιούχο την μηνυομένη δεν είχε τη δυνατότητα στάθμισης και ελεύθερου προσδιορισμού της βούλησής του, προέβη δε, χωρίς διάκριση, από μη ομαλά ελατήρια και άνευ σχετικής πρόθεσης, σε διάθεση των εν λόγω περιουσιακών του στοιχείων ήτοι των χρημάτων του υπό την ισχυρή επιρροή και καθ` υπαγόρευση της μηνυομένης.
Οι μόνες αναλήψεις που κατά τη μηνύτρια δικαιολογούνται είναι αυτές που αφορούν την πληρωμή γραφείου κηδειών, που ανέλαβε την κηδεία της μητέρας τους.
Ο πατέρας τους, όπως διατείνεται, δεν γνωρίζει τίποτα, για τις αναλήψεις και η μόνη απάντησή του είναι ότι η μηνυομένη του είπε ότι δήθεν, προβαίνοντας στην υπογραφή των παραστατικών και της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και στην ανάληψη των ποσών αυτών θα μπορούσε να έχει λεφτά όλο το 24ωρο, ότι πρέπει να προβεί σε αναλήψεις μετρητών για να πληρωθούν τα έξοδα της κηδείας.
Η μηνύτρια διατείνεται ότι ο πατέρας τους παραπλανήθηκε από την μηνυομένη τόσο κατά την ανάληψη των χρηματικών ποσών όσο και στο άνοιγμα νέου λογαριασμού, πιστεύοντας ότι διενεργούντον επ` ωφελεία του.
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Τσαμπίκα Ψαρά.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ