Απάντηση Γραφείου τύπου της Περιφέρειας προς τον Χαράλαμπο Κόκκινο

«Στη συνέχεια του παραληρήματος του Χ. Κόκκινου, δύο μόνο παρατηρήσεις :

-Ας κάνει κανένα ταξιδάκι να ξεσκάσει. Ξέρει αυτός τον τρόπο: με διπλοπληρωμένα ή πλαστά παραστατικά.

– Πολύ θα ήθελε να είναι όργανο της Δικαιοσύνης η ΑΕΠΠ. Δυστυχώς γι᾽ αυτόν δεν είναι. »

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ