Με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου ανακαλείται εν όλω διάταξη του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα με την οποία δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί γνωστού επιχειρηματία της Ρόδου!
Είχαν δεσμευτεί συγκεκριμένα λογαριασμοί με υπόλοιπα ύψους 120.702,89 € ενώ αρχικώς του είχαν δεσμευτεί και μάλιστα από το έτος 2015 καταθέσεις σε προθεσμιακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ταμιετηρίου ύψους άνω των 700.000 €!!
Ειδικότερα ασκήθηκε αρχικώς σε βάρος του επιχειρηματία ποινική δίωξη για την πράξη της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο συνολικού ποσού 703.962,15 €, η δε υπόθεση προσδιορίστηκε για να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου αρχικά μεν στη δικάσιμο της 8 Ιουνίου 2016 και εν τέλει ύστερα από πολλαπλές αναβολές, στη δικάσιμο της 2 Σεπτεμβρίου 2020.
Παράλληλα διενεργήθηκε από την Αρχή σχετική έρευνα, δεδομένης της υπάρξεως βάσιμων υπονοιών περί διακίνησης μέσω τραπεζικών λογαριασμών με δικαιούχο τον επιχειρηματία χρηματικών ποσών σχετιζόμενων με την αξιόποινη πράξη του αρθ 25 ν. 1882/90 και ανάμειξης των ποσών αυτών με άλλα νομίμως κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, ούτως ώστε να συγκαλυφθεί η εγκληματική τους προέλευση και να μην καταστεί δυνατή η δέσμευσή τους.
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω έρευνας, εξεδόθη Διάταξη του Προέδρου της Αρχής, με την οποία απαγορεύτηκε η κίνηση προθεσμιακού λογαριασμού του στον οποίο κατά το χρόνο έκδοσης της Διάταξης υπήρχε κατατεθειμένο το ποσό των 100.000 ευρώ, προθεσμιακών λογαριασμών καταθέσεων του ιδίου στους οποίους υπήρχαν αντιστοίχως κατατεθειμένα τα ποσά των 86.000, 94.000, 180.000, 80.000 και 50.000, προθεσμιακού λογαριασμού στον οποίο υπήρχε κατατεθειμένο το ποσό των 80.000, λογαριασμού ταμιευτηρίου στον οποίο υπήρχε κατατεθειμένο το ποσό των 31.606,89 ευρώ και λογαριασμού ταμιευτηρίου στον οποίο υπήρχε κατατεθειμένο το ποσό των 3.774,35 ευρώ και μέχρι του ποσού των 2.355,26 ευρώ.
Ύστερα, όμως, από άσκηση έτερης προγενέστερης προσφυγής του επιχειρηματία, η ισχύς της αρχικής Διάταξης του Προέδρου της Αρχής περιορίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου το 2017 και διατηρήθηκε η δέσμευση σε μικρότερο ποσό αφού ελήφθη υπ’όψιν από το Δικαστικό Συμβούλιο απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το ύψος της οφειλής του στο ποσό των 112.818,75 €.
Τελικώς, ωστόσο, κατά τη δικάσιμο της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, ο επιχειρηματίας κρίθηκε αθώος του βασικού αδικήματος του άρθ. 25 ν. 1882/90.
Εξάλλου, με αφορμή την διαβίβαση της Διάταξης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, σχηματίστηκε δικογραφία και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση με χρόνο τέλεσης το διάστημα από 1-7-2014 έως 1-3-2015, πράξη για την οποία ο κατηγορούμενος αθωώθηκε δυνάμει της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Σημειωτέον, ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί και της κατηγορίας περί φοροδιαφυγής (αρθ.66 ν.4174/13) δυνάμει βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών του έτους 2017 κι επομένως, ούτε το αδίκημα της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως «βασικό αδίκημα» για τη θεμελίωση αυτού της νομιμοποίησης εσόδων.
Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, έγινε δεκτή και η τελευταία αίτηση του.
Την υπόθεση χειρίστηκε σε όλα της τα στάδια, η δικηγόρος κ. Μαρίνα Κρανίτη, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας ΤΣΕΡΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ