Στην εγγραφή τους από οικογενειακό γιατρό που διαμένει στον δήμο που κατοικούν καλούνται να προχωρήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε και ανάρτησε στη Διαύγεια το υπουργείο Υγείας. Η εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό αποτελεί προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής και στόχος με τη θεσμοθέτηση του είναι να μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος να διαθέτει και να απευθύνεται αρχικά στον προσωπικό του γιατρό ο οποίος θα γνωρίζει και το ιατρικό του ιστορικό .

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας «ιατροί κλάδου ΕΣΥ, γενικής ιατρικής;, παθολογίας και παιδιατρικής που υπηρετούν στα κέντρα υγείας και σε λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης εγγράφουν εφ εξής πληθυσμό ευθύνης ως οικογενειακοί γιατροί».

Η εγγραφή των πολιτών από τους κατά τόπους οικογενειακούς γιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων θα ξεκινήσει εντός του Μαρτίου έχοντας μαζί τους τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας, τον ΑΜΚΑ και στοιχεία επικοινωνίας.

Ειδικότερα, ρόλο οικογενειακού γιατρού αναλαμβάνουν παθολόγοι, γενικής ιατρικής και παιδίατροι που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας, σε Τοπικές Μονάδες Υγείας αστικού τύπου ή γιατροί των ίδιων ειδικοτήτων που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Με την ίδια εγκύκλιο ζητείται από τα κέντρα η τις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης να φροντίσουν ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, αλλά και να παρασχεθούν οδηγίες για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις εγγραφής των ασφαλισμένων σε οικογενειακό γιατρό της περιοχής που διαμένουν.

newpost.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ