Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου θα εξεταστεί εκ νέου, μετά από κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, μια εκ των σοβαρότερων υποθέσεων υφαρπαγής δημοσίου ακινήτου με τη χρήση ανυπόστατης απόφασης για την εκποίησή του, με εναγόμενους τον προϊστάμενο του Κτηματολογίου Ρόδου, μια μεσίτρια και δύο κατοίκους του νησιού.
Το Ελληνικό Δημόσιο αξιώνει μεταξύ άλλων να υποχρεωθεί η μεσίτρια και οι δύο ενάγομενοι Ροδίτες να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 155.000 ευρώ ως διαφυγόν κέρδος και το ποσό των 150.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Επικουρικά και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση του ακινήτου ζητείται να υποχρεωθούν οι ίδιοι να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 253.015,80 ευρώ και όλως επικουρικώς να υποχρεωθεί η μεσίτρια να καταβάλει το ποσό των 125.652,2 ευρώ ως ληφθέν αντάλλαγμα από την άκυρη μεταβίβαση του ακινήτου.
Η μεσίτρια έχει κριθεί ένοχη στην ποινική υπόθεση για πλαστογραφία με χρήση πλαστού άνω των 120.000 ευρώ κατ΄ εξακολούθηση και απάτη με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 9 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον περιοριστικό όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ και το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου της επέβαλε τον Οκτώβριο του 2014 ποινή κάθειρξης 6 ετών.
Η μεσίτρια είχε προσφύγει με αγωγές της κατά του τέταρτου και πέμπτου των εναγομένων ισχυριζόμενη ότι ήταν θύμα τους. Τον Μαϊο του 2016 με απόφαση που εκδόθηκε από το ίδιο δικαστήριο είχε κριθεί ως απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής, που είχε υποβάλει.
Η μεσίτρια ενεπλάκη σε υπόθεση υφαρπαγής ακινήτου στην ΚΜ 328 γαιών Κοσκινού επιφανείας 4.460 τ.µ. ιδιοκτησίας Ελληνικού Δηµοσίου το οποίο φερόταν να της εκποιήθηκε δυνάµει της ΔΚ 3159/84/86/9-3-89 αποφάσεως Νοµάρχη Δωδ/σου σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 1 Ν. 719/77.
Είχε υποβάλει συγκεκριμένα αίτηµα εξαγοράς άλλης µερίδας στην ίδια περιοχή και φέρεται να εµπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις ως κτηµατοµεσίτρια.
Εν πάση περιπτώσει η μεσίτρια φέρεται από κοινού με ήδη αποβιώσαντα δικηγόρο να κατάρτισε την υπ’ αριθμ. ΔΚ 3159/84/9-3-1989 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου με την οποία εμφανίστηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο της είχε εκποιήσει ακίνητο 4.460 τ.μ. στην μερίδα 328 Κοσκινού.
Το ακίνητο αυτό πωλήθηκε σε δύο κατοίκους της Ρόδου οι οποίοι υπέβαλαν το συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο αλλά δεν πέτυχαν τη μεταγραφή του γιατί δεν εγκρίθηκε από τον Κτηματολογικό δικαστή.
Στη συνέχεια φέρεται να προσκόμισε την ως άνω πλαστή απόφαση στο κτηματολόγιο και να πέτυχε την απόκτηση της κυριότητας της ως άνω έκτασης.
Η κατηγορούμενη, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα της αποδίδονται, δηλώνοντας και αυτή «θύμα».
Ισχυρίστηκε συγκεκριμένα ότι γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος είχε διαπρέψει στο εξωτερικό της γνώρισε τον ήδη εκλιπόντα δικηγόρο.
Στον τελευταίο, όπως είχε ισχυριστεί, είχε εμπιστευθεί τη διεκπεραίωση προσωπικής της υπόθεσης και συγκεκριμένα την εξαγορά τμήματος 8250 τ.μ. από την ΚΜ 327 μερίδα γαιών Κοσκινού.
Σε ό,τι αφορά την μερίδα ΚΜ 328 γαιών Κοσκινού αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι μετείχε στην πλαστογράφηση της απόφασης εκποίησης τονίζοντας ότι δεν υπέγραψε ούτε και υπέβαλε στο Κτηματολόγιο τη συγκεκριμένη απόφαση για μεταγραφή ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν έδωσε η ίδια εντολή σε συμβολαιογράφο να μεταβιβάσει τη συγκεκριμένη έκταση στην οικογένεια του επιχειρηματία, τονίζοντας ότι βεβαιώνεται ψευδώς στο συμβόλαιο ότι ήταν παρούσα.
Όπως επεσήμανε το 1984 είχε υποβάλει αίτηση για την εξαγορά ακινήτου και συγκεκριμένα τμήματος 8250 τ.μ. στην ΚΜ 327 μερίδα γαιών Κοσκινού στην περιοχή Προφήτης Ηλίας.
Ενώ, όπως είπε, ανέμενε την έκδοση της σχετικής απόφασης την πλησίασαν ένας κτηματομεσίτης και ο επιχειρηματίας, που τη γνώρισε στον αποθανόντα ενδιαμέσως δικηγόρο και της ζήτησαν να το αγοράσουν, διαβεβαιώνοντας την ότι είχαν τον τρόπο να τη βοηθήσουν στην εξαγορά.
Αυτή συμφώνησε, εισέπραξε σχετική προκαταβολή και υποστηρίζει ότι στην πορεία διαπίστωσε, καθώς ανέμενε την έκδοση της απόφασης από την ΚΥΔ, ότι ο επιχειρηματίας, ο δικηγόρος και μια συμβολαιογράφος κατέστρωσαν «σανατικό σχέδιο» για να μεταβιβάσουν σε πρόσωπα που αυτοί ήθελαν τα 8250 τ.μ. του ακινήτου της, χωρίς ο επιχειρηματίας και τα παιδιά του με τους οποίους είχε υπογράψει προσύμφωνα να του καταβάλουν τα υπόλοιπα χρήματα της αξίας του πλην της προκαταβολής.
Τα ίδια άτομα, όπως ισχυρίστηκε, την εμφάνισαν ως μεταβιβάζουσα στα παιδιά του επιχειρηματία με βάση πλαστή απόφαση εξαγοράς τμήμα έκτασης 4.460 τ.μ. το οποίο ήταν άγνωστο στην ίδια και δεν είχε υποβάλει αίτηση για την εξαγορά του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ