Την αύξηση των λιμενικών τελών για τους πλόες από και προς την Τουρκία θα εξετάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κατόπιν εισήγησης του αναπληρωματικού μέλους της λιμενικής επιτροπής κ. Μιχάλη Ροδίτη.
Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση στις αρχές Απριλίου, του Φορέα εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα Μαρμαρίς περί των νέων λιμενικών τελών ανά επιβάτη που κάνει χρήση του λιμένα τους και τα οποία φθάνουν στο ύψος των € 15,26 ανά επιβάτη, την αίτηση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών και πρακτόρων πλοίων που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ Λιμένων Τουρκίας και Ρόδου που ζητάνε να κάνουν χρήση την αίθουσα Home Port για τους διακινούμενους επιβάτες της ιδίας γραμμής, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να αυξήσουμε τα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου αυξάνοντας το τέλος ανά επιβάτη από το αμφίβολο και δύσκολα να εισπράξουμε 5% επί του ναύλου αφού όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα και κανείς δεν θέλει να λάβει δραστικά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σε € 8 ανά επιβάτη.

Είναι γνωστό ότι ως αρχή για την επιβολή λιμενικών τελών τέθηκε η προσαρμογή των εθνικών, ρυθμίσεων περί Λιμενικών Τελών με το άρθρο 1 του κανονισμού 4055/86 του Συμβουλίου της ΕΕ, που απαγορεύει, όχι μόνο τις δυσμενείς διακρίσεις, αλλά και κάθε άλλο περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Συνεπώς, οποιαδήποτε εθνική ρύθμιση, η οποία διακρίνει μεταξύ εσωτερικών θαλάσσιων δρομολογίων και θαλάσσιων μεταφορών σε άλλα κράτη-μέλη, συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό. Οι θαλάσσιες μεταφορές προς τρίτες χώρες (πχ Τουρκία, Αλβανία κλπ) εμπίπτουν στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 4055/86 και καταλαμβάνονται και στην περίπτωση που η εθνική ρύθμιση διακρίνει μεταξύ εσωτερικών θαλάσσιων δρομολογίων και θαλάσσιων μεταφορών σε τρίτες χώρες, δεδομένου ότι οι παρέχοντες τις υπηρεσίες πλοιοκτήτες είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

Στην περίπτωση θαλασσίων μεταφορών προς Τρίτες Χώρες απαγορεύεται κάθε περιορισμός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, έστω και αν δεν εισάγει δυσμενείς διακρίσεις, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ!

Ως προς τον περιορισμό στην εθνική ρύθμιση, που δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι είναι προς όφελος του συνόλου και των ίδιων των επιβατών η παροχή υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη χρήση του λιμένα . Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι χρήστες του λιμένα και των λιμενικών υπηρεσιών, πρέπει να φέρουν το κόστος για τις παροχές αυτές.

Στην περίπτωση αυτή είναι δικαιολογημένη η είσπραξη των τελών, ιδίως αν με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το κόστος για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια!

Πλέον τούτου, βάση της αρχής της αναλογικότητας, πρέπει να υφίσταται πραγματική σχέση μεταξύ κόστους που συνεπάγεται η παροχή των υπηρεσιών οι οποίες είναι προς όφελος του χρήστη και του ύψους των τελών που υποχρεούται να καταβάλει αυτός.

Η Εθνική ρύθμιση την οποία θα ζητήσουμε ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου μέσα από άμεση εμπεριστατωμένη μελέτη από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ’, για διαφοροποιημένα τέλη αναλόγως του προορισμού (από / προς) των επιβατών θα λαμβάνει υπόψη:

Το επιβαλλόμενο λιμενικό τέλος να μην παρεμβάλει προσκόμματα ή να μην καθιστά ολιγότερο ανταγωνιστική την Ελληνική παροχή υπηρεσιών προς τρίτες χώρες και θα δικαιολογείται από τους επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος καθώς είναι κατάλληλο , αναγκαίο και μη δυσανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό καθώς ένας από τους λόγους είναι και ο γενικευμένος αφανισμός των Ελληνικών Πλοίων για την παροχή θαλάσσιων μεταφορών προς τις γραμμές αυτές λόγω τόσο κόστους των μέσων μεταφοράς όσο και του αθέμιτου ανταγωνισμού των χαμηλού κόστους Τουρκικών πλοίων σε συνάρτηση με την αυξημένη επιβολή τελών στα Ελληνικά Πλοία.

Τα υψηλότερα τέλη για τους επιβάτες προς τρίτες χώρες σε σχέση με τους επιβάτες εσωτερικών μεταφορών πρέπει να είναι συνάρτηση των εξόδων και του κόστους των ειδικότερων λιμενικών υπηρεσιών που παρέχονται στους εκάστοτε επιβάτες.

Στο σημείο αυτό προβάλουμε το κόστος ISPS, χρήσης της αίθουσας Home Port, της φύλαξης και συντήρησης των υποδομών κάνοντας μνεία για επέκταση των εγκαταστάσεων για την ομαλότερη διακίνηση των επιβατών της Τουρκίας που αυξάνεται ραγδαία ετησίως λόγω διευκολύνσεων στο τομέα θεώρησης ΒΙΖΑ κλπ.
Σταθμίζουμε κυρίως λόγους προστασίας της Εθνικής Οικονομίας και εξασφάλισης ενός υγιούς περιβάλλοντος λειτουργίας βασιζόμενοι στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Για τους προαναφερόμενους λόγους και λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, το πόσο κόστισε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου η αίθουσα HOME PORT, το ετήσιο κόστος φύλαξης, συντήρησης και καθαρισμού καθώς και της υποχρεωτικής κατά καιρούς αναβάθμισης του χώρου, το γεγονός ότι οι παρέχοντες τις υπηρεσίες πλοιοκτήτες δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της ΕΕ αλλά στην Τουρκία, το ετήσιος κόστος συντήρησης και φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων, του ISPS πιστεύω ότι η εφαρμογή τέλους € 8 ανά επιβάτη είναι οριακό και απολύτως δικαιολογημένο και η δε διαφοροποίηση αυτή θα βρει σύμφωνους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και τον ίδιο τον Υπουργό καθώς η απόφαση αυτή της λιμενικής επιτροπής θα είναι σύμφωνη με την οδηγία 4055/86 του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
Αναπληρωματικό Μέλος της Λιμενικής Επιτροπής του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Παρακαλώ λοιπόν προτού παρθεί η οποιαδήποτε απόφαση στην αίτηση των πρακτόρων να συζητηθεί το θέμα στην λιμενική επιτροπή».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ