Με απόφαση που εξέδωσε χθες ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη έκπτωση του κ. Βασιλείου Χαρτοφύλη, εκλεγέντoς συμβούλου της Κοινότητας Μανδρακίου του Δήμου Νισύρου στις dημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου.
Της πράξεως προηγήθηκε το υπ’ αριθ.4289/06.09.2019 έγγραφο του Δήμου Νισύρου στο οποίο αναφέρεται ότι ο Βασίλειος Χαρτοφύλης του Προκοπίου δεν επικαλέστηκε λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και δεν προσήλθε να ορκισθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, παρότι κλήθηκε νομίμως.

Επιπλέον ο κ. Χαρτοφύλης δεν αποποιήθηκε την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της δημοτικής περιόδου και δεν έδωσε όρκο κατά
την ορκωμοσία της 25ης Αυγούστου 2019.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ