Αθώος κρίθηκε χθες από το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου ένας Ροδίτης που είχε κριθεί πρωτοδίκως ένοχος υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας και είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 5 ετών μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η ένδικη διαφορά είναι αστικής καθαρά φύσεως.
Μεταξύ του κατηγορουμένου και της εγκαλούσας ξενοδοχειακής εταιρείας, υπεγράφη η από 1η Μαρτίου 2007, συμφωνία που τιτλοφορήθηκε ως σύμβαση εργασίας και στην οποία, μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε, ότι ο κατηγορούμενος θα ανελάμβανε την λειτουργία και πλήρη διαχείριση δύο τουριστικών καταστημάτων της, εντός δύο ξενοδοχείων.
Ειδικότερα, με βάση την ανωτέρω συμφωνία, ο κατηγορούμενος θα ανελάμβανε την λειτουργία των καταστημάτων, θα προέβαινε στις αγορές και στις οποιεσδήποτε συναλλαγές της επιχείρησης με τρίτους, θα προέβαινε στις αγορές των προμηθειών της επιχείρησης που θα ασκούντο στο όνομα της εγκαλούσας εταιρείας. Επίσης είχε την υποχρέωση για λογαριασμό της εγκαλούσας να συνάπτει συμβάσεις πρόσληψης του επιλεγόμενου από τον ίδιο προσωπικού, να φροντίζει για την εγγραφή τους στο Ι.Κ.Α. και να καταβάλλει τις αντίστοιχες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές.
Επιπλέον ο κατηγορούμενος ανέλαβε την υποχρέωση να προβαίνει στην τροφοδοσία της επιχείρησης, ήτοι στην αγορά προϊόντων με την έκδοση τιμολογίων στο όνομα της εγκαλούσας, να καταβάλλει τον φόρο που αντιστοιχούσε στα έσοδα της επιχείρησης και να εξοφλεί στο τέλος κάθε έτους όλες τις υποχρεώσεις της.
Σε αντιστάθμισμα, ο κατηγορούμενος θα ελάμβανε ποσοστό 65% μηνιαίως επί των ακαθαρίστων εσόδων, εκ των οποίων, όμως, όπως προαναφέρθηκε, είχε την υποχρέωση να καταβάλλει τις κάθε είδους οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ενώ θα απέδιδε το υπόλοιπο 35%, το οποίο όμως δεν μπορούσε να είναι μικρότερο από το ποσό των 40.000 ευρώ ετησίως.
Κατηγορήθηκε ότι υπεξαίρεσε ποσό 424.718,54 ευρώ τα οποία όφειλε να τα αποδώσει στην εγκαλούσα.
Ως συνήγορος πολιτικής αγωγής παρέστη ο δικηγόρος κ. Γ. Χαρίτος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ