Με την υπ’αριθμ. 1235/2020 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθη η αίτηση 4 κατοίκων της Ρόδου κατά του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία επεδίωκαν την ακύρωση της απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδός σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο (μεσογειακή χάραξη)», και της θετικής γνωμοδότησης του γενικού γραμματέα για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του παραπάνω έργου.

Ουσιαστικά το ΣτΕ δίνει το «πράσινο φώς» για την κατασκευή της νέας οδού που θα συνδέει την πόλη της Ρόδου με το αεροδρόμιο, η οποία θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η νέα οδός, θα ξεκινάει από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και θα καταλήγει στον υπάρχοντα κόμβο Παστίδας, της οδού Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο.
Θα συνδέεται με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο με τρεις ισόπεδους κόμβους στις θέσεις Νέο Νοσοκομείο, Κανδηλί και Ιαλυσό.
Στην πόλη της Ρόδου, η σύνδεση με την νέα οδό, θα γίνεται στον κόμβο του νοσοκομείου, με προέκταση της οδού Γεωργίου Σεφέρη.
Σύμφωνα με την απόφαση οι αιτούντες είναι κύριοι ακινήτων, τμήματα των οποίων καταλαμβάνονται από τη χάραξη της κύριας οδικής αρτηρίας και του παράπλευρου οδικού δικτύου του έργου. Όπως προέκυψε από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο αφορά οδική αρτηρία στη βόρεια περιοχή του νησιού, που θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις της πόλης της Ρόδου από και προς το νέο αεροδρόμιο μέσω Παστίδας.
Η χάραξη έχει συνολικό μήκος περίπου 8.550 μ., η δε οδός θα ξεκινά από το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ρόδου, στην περιοχή Αγ. Απόστολοι – Ασγούρου, και θα καταλήγει σε συμβολή με την αρτηρία Φαληράκι – Αεροδρόμιο, δυτικά του οικισμού της Παστίδας, ενώ για τη σύνδεση της οδού με το τοπικό δίκτυο προβλέπονται πέντε ισόπεδοι Κόμβοι.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στο κεφάλαιο της μελέτης για την πρόβλεψη των συνεπειών από την κατασκευή της οδού, το έργο θα επηρεάσει κάποιες υφιστάμενες κατοικίες, στο δε τεύχος φωτογραφιών που συνοδεύει τη μελέτη εμφαίνεται η προτεινόμενη κύρια χάραξη να διέρχεται από κατοικίες.
Επιπλέον, μολονότι δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα ανακοίνωση και πρόσκληση των πολιτών και φορέων να λάβουν γνώση της μελέτης του έργου και να διατυπώσουν απόψεις ως προς το περιεχόμενό της, όπως αναφερόταν στην εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
Οι αιτούντες ισχυρίστηκαν ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίνεται διαφορετική χάραξη της επίδικης οδού σύνδεσης της πόλης με το αεροδρόμιο από την προβλεπόμενη στον χάρτη.
Σύμφωνα με την απόφαση από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιαλυσού δεν προκύπτει δέσμευση να ακολουθηθεί το αποτυπούμενο στον σχετικό χάρτη ίχνος όδευσης της σύνδεσης της πόλης της Ρόδου με το αεροδρόμιο.
Επιπλέον οι αιτούντες υποστηρίζουν ότι το επίμαχο έργο συνδέεται άμεσα με το έργο της διάνοιξης της περιμετρικής λεωφόρου της πόλης που προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. της πόλεως Ρόδου κι ότι επιβάλλει την υποβολή και των δύο έργων σε κοινό, ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Ακόμη, διατείνονται ότι με την επιλεγείσα όδευση του άξονα ακυρώνεται λειτουργικά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
Ωστόσο το Συμβούλιο έκρινε ότι στο έγγραφο της Διευθύντριας Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αναφέρεται ότι το επίμαχο έργο, το οποίο αποσκοπεί στην ασφαλή οδική σύνδεση της πόλης της Ρόδου με το αεροδρόμιο, θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη, υπερκορεσμένη και διερχόμενη στο μεγαλύτερο τμήμα της από αστικό ιστό, παραλιακή οδό κι ότι περαιτέρω, στη μελέτη επισημαίνεται ότι, στο στάδιο της διερεύνησης της καταλληλότερης λύσης για το έργο, ελήφθησαν υπόψη οι προβλέψεις για τη μελλοντική περιμετρική οδό της Ρόδου κατόπιν και διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, ιδιαίτερα προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα του κόμβου της Μέγκαβλης, η θέση δε του κόμβου αυτού οριστικοποιήθηκε σε περιοχή, στην οποία θα καταλήξουν ο δυτικός και ο ανατολικός κλάδος της περιμετρικής οδού της πόλης της Ρόδου, κατά τρόπο που να επιτρέπει τη σύνδεση του υφιστάμενου δικτύου με τον εν λόγω κόμβο.
Περαιτέρω, η σχετική μελέτη αναφέρει ότι αξιοποιεί, όπου είναι δυνατόν, υφιστάμενους δρόμους, προκειμένου να εξασφαλίσει μειωμένες απαλλοτριώσεις και αδιατάρακτη πρόσβαση σε υφιστάμενες ιδιοκτησίες.
Επιπλέον οι αιτούντες ισχυρίστηκαν ότι δεν εξετάσθηκαν εναλλακτικές λύσεις ως προς την όδευση του οδικού άξονα και παρέλειψαν να προβούν σε αναζήτηση, επεξεργασία και αξιολόγηση άλλων, πρόσφορων λύσεων.
Ωστόσο σύμφωνα με την απόφαση, στη μελέτη επισημαίνεται ότι κρίσιμες παράμετροι για την επιτυχία του έργου και της χάραξης που επελέγη θεωρούνται η εξασφάλιση της κυκλοφορίας υπαρχόντων παρακειμένων ή άλλων επηρεαζόμενων έργων και η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης περιοχής του έργου, με συνεκτίμηση ιδιαιτέρως των ζητημάτων της υφιστάμενης δόμησης.
Ακόμη, οι αιτούντες ισχυρίστηκαν ότι η μελέτη του έργου είναι ελλιπής, διότι οι περιγραφόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στην κατοικία βασίζονται σε πλάνη περί τα πράγματα.
Ωστόσο και αυτός ο ισχυρισμός τους απορρίφθηκε διότι σύμφωνα με την απόφαση το έργο θα επηρεάσει πράγματι θετικά τον πληθυσμό της άμεσης και ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας ανακούφιση από τον κυκλοφοριακό φόρτο και τους κινδύνους της παραλιακής, υπερκορεσμένης διαδρομής προς το αεροδρόμιο.
Το ΣτΕ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των αιτούντων ως αβάσιμους και ως εκ τούτου απέρριψε εν όλω την αίτησή τους.

 

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ