Ειδήσεις

Καταγγελία προς την ΕΕ από την Εταιρία Νισυριακών Μελετών, για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας εκ μέρους της  ΔΕΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Αθήνα  27 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: Παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας εκ μέρους της  ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (Ελλάς).

 

  1. Η μικρή, ακριτική Νίσυρος, είναι νησί ηφαιστειογενές, όπως ακριβώς και η Σαντορίνη. Επειδή αποτελεί σημαντικό κόμβο διελεύσεως των αποδημητικών πουλιών, και επειδή έχει πολύ πλούσια πανίδα και χλωρίδα, έχει χαρακτηριστεί περιοχή NATURA 2000 με κωδ. GR 167 και Ζώνη Ειδικής Προστασίας με κωδ. GR 4210032.

 

  1. Τη δεκαετία του ‘80, η Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα έρευνας για εντοπισμό γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προχώρησε στη δημιουργία δύο δοκιμαστικών γεωτρήσεων, οι οποίες επεβεβαίωσαν την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου στο νησί.

 

  1. Από το 1997, όταν πλέον είχαν γίνει καταφανή τα δυσμενή, οχληρά και καταστροφικά αποτελέσματα από την έναρξη των εργασιών εκμεταλλεύσεως της γεωθερμίας στο νησί Μήλος, από τότε, συλλογικοί φορείς και ιδιώτες εκ των απανταχού της γης Νισυρίων, παρακινούμενοι αποκλειστικά και μόνον από συναισθήματα αγάπης προς τον γενέθλιο τόπο τους, άρχισαν συστηματική έρευνα συγκεντρώσεως επιστημονικών απόψεων σχετικά με τις επιπτώσεις από τυχόν εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου του νησιού. Εκ της μελέτης των συγκεντρωθέντων στοιχείων, προκύπτει αναντίρρητα ότι η περίπτωση της Νισύρου παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Αν η εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων σε άλλες περιοχές αποτελεί μια «καθαρή» ενέργεια, αυτό δεν ισχύει προκειμένου περί Νισύρου, η οποία είναι ένα ενεργό ηφαίστειο, ευρισκομένη επί του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου, όπως αναλύεται με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, από ειδικούς επιστήμονες που έχουν μελετήσει επί μεγάλα χρονικά διαστήματα το ηφαίστειο του νησιού μας. Τα αναφερόμενα επιστημονικά δεδομένα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και υπάρχουν καταχωρισμένα στο Κεφ. Οικολογία της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, www.nisyriakesmeletes.gr με τίτλο, «οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου». Εκ τότε, άρχισαν οι διαμαρτυρίες κατά των σχεδίων της ΔΕΗ, με πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημερώσεως, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με ψηφίσματα κλπ.

 

  1. Παρ’ όλα αυτά, η ΔΕΗ/Ανανεώσιμες Α.Ε. (θυγατρική της ΔΕΗ), ποτέ δεν ενδιεφέρθη να «ενημερώσει» τους Νισυρίους, δεν επεδίωξε κάποια διαβούλευση μαζί τους, όπως έχει υποχρέωση που ερείδεται τόσο στις διατάξεις της Δ. Συμβάσεως του Aarhus 1998, του ΟΗΕ, (κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 3422/05 αλλά και από την Ε.Ε. και επομένως αποτελεί και κοινοτικό και εσωτερικό δίκαιο), όσο και στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/35 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αντιθέτως, το 2011, χωρίς καμιά διαβούλευση ή ενημέρωση οποιουδήποτε, προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή στρατηγικού εταίρου προς εκμετάλλευση της γεωθερμίας στη Νίσυρο. Ενώπιον αυτής της απαράδεκτης, αυταρχικής και παράνομης ενέργειας, ο λαός του νησιού και οι απανταχού της γης Νισύριοι, με επί κεφαλής το δήμο, αντέδρασαν με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ψηφίσματα κ. ά. και κατήγγειλαν τις αυταρχικές μεθοδεύσεις της εταιρίας.

 

  1. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τη Σαντορίνη, όπου έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά στον τομέα της τουριστικής υποδομής, ούτε λόγος δεν έχει γίνει για παρόμοια εκμετάλλευση παρά την πλήρη ομοιότητα ως προς τη δημιουργία των δύο νησιών και τη σύσταση του υπεδάφους τους. Ο νοών, νοείτω.

 

  1. Τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, συνεχώς διαβεβαιώνει ποικιλοτρόπως, τους ενδιαφερομένους ότι χωρίς τη συναίνεση των κατοίκων, δεν θα προχωρήσει, (απάντηση σε ερώτηση μέσω βουλής στον βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα, αλλά και προσωπική διαβεβαίωση των αρμοδίων σε συνάντηση με τον ίδιο, διαδοχικά δημοσιεύματα, αλλά και σχετική δέσμευση καταχωρισμένη στην ιστοσελίδα της, κ.ά.). Με αγανάκτηση και οργή όμως, οι Νισύριοι,, διαπιστώσαμε ότι στις 19 Ιουνίου ε.έ. προκήρυξε πάλι νέο διαγωνισμό για την επιλογή στρατηγ

ικού εταίρου προς εκμετάλλευση της γεωθερμίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα νησιά μεταξύ των οποίων και της Νισύρου. (Συνημμένα τα σχετικά έγγραφα και η προκήρυξη).

Όπως ήταν αναμενόμενο, ενώπιον αυτής της απαράδεκτης συμπεριφοράς της ΔΕΗ Ανανεώσιμες η οποία για μια ακόμη φορά αγνοεί τους κατοίκους του νησιού, οι Νισύριοι, με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκληρή επιστολή διαμαρτυρίας του δημάρχου, και με ανακοινώσεις συλλογικών φορέων, αντέδρασαν και θα συνεχίσουν να  αντιδρούν, θεωρώντας εκτός των άλλων ότι εμπαίζονται. (συνημμένα σχετικά έγγραφα). Βέβαια η ΔΕΗ και μετά από αυτή την νέα πρωτοβουλία της, εξακολουθεί να μας προκαλεί και να μας εμπαίζει, τονίζοντας διά του διευθύνοντος συμβούλου της, ότι δεν θα προχωρήσει αν δεν υπάρχει η συναίνεση των κατοίκων, τη στιγμή βέβαια που ήδη έχει προχωρήσει και μάλιστα επεδείχθη ενδιαφέρον και από αρκετούς ενδιαφερομένους. Απλώς, μετρούν τις αντοχές μας και εν κρυπτώ, προχωρούν στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

 

  1. Η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, τυγχάνει επιστημονική Εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, ιδρυθείσα το 1961 και λειτουργούσα νομίμως, με βάση το Καταστατικό της που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4774/1962 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Μεταξύ των σκοπών της είναι και «η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να διαφυλαχθεί το φυσικό κάλλος και η οικολογική αρμονία της Νισύρου».

Εκ της καταστατικής της υποχρεώσεως, η Εταιρεία μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χειρισμό του θέματος της γεωθερμίας. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες όμως, ουδέποτε έλαβε υπ’ όψιν της τις διατυπωθείσες απόψεις μας και ούτε καν απήντησε στα έγγραφά που κατά καιρούς της απευθύναμε, ή στις ανακοινώσεις μας, παρά την υποχρέωσή της, «να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενώσεων, ομάδων και οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος».

 

  1. Επειδή, η κατ’ εξακολούθηση συμπεριφορά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί κατάφορη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα των υποχρεώσεών της, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις:

 

α) –του σκεπτικού του Προοιμίου της Δ.Σ. του Aarhus (ΟΗΕ) 1998, (που κυρώθηκε από την Ε.Ε.  και την Ελλάδα με το Ν. 3422/05 και επομένως αποτελεί και κοινοτικό και εσωτερικό δίκαιο), σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παρ. 1 β του άρθ. 6 της αυτής Συμβάσεως.

– των άρθρων, 3 (και ιδίως της παρ. 4), έως και 8  της αυτής Δ.Σ.

β) της Οδηγίας 2003/35 του ΕΚ και του ΕΣ της Ε.Ε. και συγκεκριμένα,

– του Προοιμίου της Οδηγίας αυτής

-των άρθρων 1 και 2 (και ιδίως της παρ. γ σύμφωνα με την οποία, «κατά τη λήψη αποφάσεων, λαμβάνονται δεόντως υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού»), 3 παρ. 4, 5 και 6.

 

Επισημαίνεται εδώ, ότι κατά την άποψή μας, οι ΚΥΑ 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β΄/2003) και 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β΄/2007) διά των οποίων η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο δεν αποτελούν ισοδύναμη διάταξη, δεδομένου ότι οι δι’ αυτών θεσπισθείσες διατάξεις δεν εκφράζουν ούτε το γράμμα, ούτε το πνεύμα της Οδηγίας 2003/35. Χαρακτηριστική είναι η πρόνοια της παρ. γ του άρθ. 2 της Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία, «κατά τη λήψη αποφάσεων, λαμβάνονται δεόντως υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού…», την οποία, όσο κι αν ψάξαμε, δεν εντοπίσαμε σε κάποιο από τα άρθρα αυτών των ΚΥΑ. Κι αν όμως πάλι υπάρχει τέτοια ρύθμιση, το βέβαιον  είναι, ότι δεν την εφαρμόζουν οι αρμόδιοι.

 

  1. Καταγγέλλουμε αυτή την τακτική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α. Ε. και παντός άλλου τυχόν υπευθύνου και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να αναγκασθεί να συμμορφωθεί τελικώς με τα προβλεπόμενα από την κοινοτική νομοθεσία.

 

Συνημμένα, τα αναφερόμενα στο κείμενο.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

 

Κωνσταντίνος Διαμ. Χαρτοφύλης                      Ειρήνη Π. Κατσιματίδου

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου