Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή με την οποία αναδεικνύει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, από την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση στις εκδρομές των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται σε συγκεκριμένες διατάξεις, που, ουσιαστικά, λειτουργούν απαγορευτικά για την πραγματοποίηση εκδρομών, όπως αυτή που προβλέπει δύο συνοδούς ανά τμήμα, χωρίς να αναφέρει αριθμό μαθητών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας: «για την πλειονότητα των σχολείων αυτό λειτουργεί απαγορευτικά για την πραγματοποίηση εκδρομών και επισκέψεων.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, μια σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με 10 τμήματα για να πραγματοποιήσει μια εκδρομή, θα πρέπει οι συνοδοί να είναι τουλάχιστον 20 και ένας αρχηγός, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν και αναπληρωτές αυτών.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει, ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συνοδών για την εκδρομή.

Αποτελεί πρόβλημα και ο περιορισμός «ανά τμήμα», αφού είναι αδύνατον να ορισθεί πλήθος συνοδών στην περίπτωση μικτής ομάδας παιδιών από διαφορετικά τμήματα.

Ακόμα, όμως, και στις περιπτώσεις εκδρομών που θα οργανώσουν μεμονωμένα τμήματα, η διάταξη για την υποχρεωτικότητα των δύο συνοδών και του αρχηγού, σημαίνει ότι θα βρίσκεται εκτός σχολείου ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών, κάτι που προκαλεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία των υπολοίπων τμημάτων καθώς και σε θέματα ασφάλειας».

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, τονίζοντας ότι για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα μπορούσε να ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ανά 10 μαθητές ή μαθήτριες και μόνο αν επιβάλλεται από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός συνοδών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2017
Αρ.Πρ.: 4740/3/04/17

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στη διεξαγωγή εκδρομών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κύριε Υπουργέ,

Το νέο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις εκδρομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρά τα θετικά σημεία που περιλαμβάνει, περιέχει κραυγαλέες στρεβλώσεις και διατάξεις που, ουσιαστικά, λειτουργούν απαγορευτικά για την πραγματοποίηση εκδρομών.

Ειδικά για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υπάρχει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10, που ορίζει δύο συνοδούς ανά τμήμα, χωρίς να αναφέρει αριθμό μαθητών.
Για κάποια σχολεία, λόγω και της υποστελέχωσης, αυτό λειτουργεί απαγορευτικά στην πραγματοποίηση εκδρομών και επισκέψεων.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, μια σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με 10 τμήματα για να πραγματοποιήσει μια εκδρομή, θα πρέπει οι συνοδοί να είναι τουλάχιστον 20 και ένας αρχηγός, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν και αναπληρωτές αυτών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συνοδών για την εκδρομή.

Αποτελεί πρόβλημα και ο περιορισμός «ανά τμήμα», αφού είναι αδύνατον να ορισθεί πλήθος συνοδών στην περίπτωση μικτής ομάδας παιδιών από διαφορετικά τμήματα.

Ακόμα, όμως, και στις περιπτώσεις εκδρομών που θα οργανώσουν μεμονωμένα τμήματα, η διάταξη για την υποχρεωτικότητα των δύο συνοδών και του αρχηγού, σημαίνει ότι θα βρίσκεται εκτός σχολείου ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών, κάτι που προκαλεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία των υπολοίπων τμημάτων καθώς και σε θέματα ασφάλειας.

Το Υπουργείο οφείλει να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, τροποποιώντας τη σχετική Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/06-03-2017).

Για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούσε να ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ανά 10 μαθητές ή μαθήτριες και μόνο αν επιβάλλεται από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός συνοδών.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις εκδρομές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αν προτίθεται να τροποποιήσει τη σχετική υπουργική απόφαση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ