Φύλλο και φτερό έκαναν την αγορά της Ρόδου καθ΄όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελεγκτικά κλιμάκια, από το στόχαστρο των οποίων δεν ξέφυγαν ούτε οι καταναλωτές!

Κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των συναρμόδιων Υπηρεσιών που ταξιδεύουν απο την Αθήνα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, «σάρωσαν» το εμπορικό κέντρο της πόλης αλλά και συνοικίες με εμπορική δραστηριότητα, εστιάζοντας σε επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων και ποτών, σε οχήματα μεταφοράς, λαϊκές αγορές και λοιπές κεντρικές αγορές, προσωρινούς πάγκους, καταστήματα πώλησης «χριστουγεννιάτικων ειδών» και παιχνιδιών, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια και καταστήματα με είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
Τα Κλιμάκια έδιναν έμφαση στην ορθή επισήμανση των προϊόντων, στην ύπαρξη τιμοκαταλόγων και πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, στον εντοπισμό παραπλανητικών πρακτικών, στην έκδοση αποδείξεων και λοιπών παραστατικών και στην τήρηση των ανώτατων τιμών όπου αυτές εφαρμόζονται.
Από τους ελέγχους δεν ξέφυγαν ούτε οι καταναλωτές καθώς, τα Κλιμάκια έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν ακόμη και πολίτες ζητώντας τους την απόδειξη από τα ψώνια τους.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, τα κλιμάκια διενεργούσαν ελέγχους ακριβώς έξω από καταστήματα και επιχειρήσεις, για να διαπιστώσουν αν διέθεταν την απόδειξη πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών ή τα προϊόντα που μόλις είχαν αγοράσει.
Παράλληλα διενεργήθηκαν και έλεγχοι για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, με στόχο να εντοπίσουν παραβάτες επιχειρηματίες που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα.
Τα πρόστιμα για αυτές τις περιπτώσεις είναι τσουχτερά. Για παράδειγμα φτάνουν για την ανασφάλιστη εργασία τα 10.500 ευρώ και για την παραβίαση του ωραρίου και των ρεπό τα 1500 ευρώ και άνω.

Τα πρόστιμα
Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων προβλέπονται:
-Για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
-Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
-Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Χειμερινές Εκπτώσεις
Οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν πάντα τη δεύτερη Δευτέρα του μήνα Ιανουαρίου.
Φυσικά μπορεί να υπάρχει απόκλιση 1-2 ημέρες, ενώ τελειώνουν πάντα τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή στις 28 ή 29 του μήνα.
Έτσι οι χειμερινές εκπτώσεις του 2019 θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ