Στην πρώτη δικάσιμο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, το νέο έτος και συγκεκριμένα την 11η Ιανουαρίου 2017, θα εξεταστεί υπόθεση με κατηγορούμενο για παράβαση καθήκοντος αντιδήμαρχο του Δήμου Ρόδου και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή τον αδελφό του.
Ο αντιδήμαρχος, όπως έγραψε η «δημοκρατική», κατηγορείται συγκεκριμένα ότι, με την ιδιότητά του, ως (χωρικού αρχικά) αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, στον οποίο είχε ανατεθεί, δυνάμει της υπ’ αρ. 5/03.01.2011 αποφάσεως του δημάρχου Ρόδου, της υπ’ αρ. 80/02.02.2011 αποφάσεως του ιδίου, και της υπ’αρ. 68/08.01.2013 απόφασης του ιδίου, μεταξύ άλλων, και η εποπτεία, ο έλεγχος και η υπογραφή    των    αδειών    λειτουργίας    καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως και των σχετικών εγγράφων ανάκλησης αδειών και σφράγισης καταστημάτων, μολονότι:
– Κατά το χρονικό διάστημα από 03.01.2011 (έναρξη ανάληψης των άνω καθηκόντων του) έως και τον Αύγουστο 2013, γνώριζε ότι το επί της θέσεως «Καθαρά Φαληρακίου» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του αδελφού του, λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και επιπλέον είχε σφραγιστεί την 23.10.2008, σε εκτέλεση του υπ’αρ.πρωτ. 13157/06.10.2008 εγγράφου του αντιδημάρχου του Δήμου Καλλιθέας, κι έκτοτε λειτουργούσε κάθε χρόνο παρανόμως, κι επομένως όφειλε, με απόφασή του, να παρέχει άμεσα εντολή για την επανασφράγισή του και το οριστικό κλείσιμό του, τούτος δεν το έπραξε, εν γνώσει της παράνομης λειτουργίας του καταστήματος.
– Κατά το χρονικό διάστημα από 05.09.2013 εως 09.10.2013 όφειλε να λάβει απόφαση, με την οποία να παρέχει εντολή για την επανασφράγιση και το οριστικό κλείσιμο του παραπάνω καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 α” Π.Δ. 180/1979 και 80 παρ. 6 εδ. β’ και δ’ και 7 Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 1020/567/5-Β’,Γ, 6-Α’,Β’, 7-Α’, 8-Β’,Π, 9-Β’,Γ, 10-Β”, Γ από 28.08.2013, 06.09.2013 και 10.09.2013 έγγραφα, αντίστοιχα, του Αστυνομικού Σταθμού Φαληρακίου, τα οποία είχαν αποσταλεί συστημένα και είχαν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από τη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας από 04.09.2013 μέχρι την 09.10.2013, αφενός είχε γνωστοποιηθεί σε αυτόν το γεγονός ότι την 10.09.2013, ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε μηνυθεί (για πέμπτη φορά εντός του έτους) διότι είχε καταληφθεί να λειτουργεί στην αυτή ημερομηνία και ώρα 11.35′, το προαναφερόμενο κατάστημά του, στερούμενος αδείας λειτουργίας από την αρμόδια δημοτική αρχή και έχοντας παραβιάσει την από 23.10.2008 σφράγιση, αφετέρου γνώριζε και το γεγονός ότι είχαν ήδη βεβαιωθεί εις βάρος του συγκατηγορουμένου αδελφού του εντός του ιδίου έτους και μάλιστα εντός των προηγουμένων δύο μηνών, και δη την 28.08.2013  και 06.09.2013  άλλες τέσσερις (4)  παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων, που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τη λειτουργία καταστημάτων χωρίς άδεια, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 180/1979, οι οποίες του είχαν αποσταλεί, και συνεπώς τουλάχιστον από εκείνη την ημέρα (09.10.2013) πληρούντο και οι νόμιμες προϋποθέσεις για να αποφασισθεί η επανασφράγιση και το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος, αυτός δεν έλαβε και πάλι ουδεμία σχετική απόφαση με την οποία να παρέχει εντολή για την επανασφράγισή του.
Ο αδελφός του από την άλλη κατηγορείται ότι κατά   τους   ανωτέρω   χρόνους   και   δη   από   την 03.01.2011   έως και την  09.10.2013,  με περισσότερες πράξεις  που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε   και   ειδικότερα   με   πειθώ,   φορτικότητα,   παραινέσεις   και προτροπές, προκάλεσε στον πρώτο κατηγορούμενο – αδελφό του,    την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της παράβασης καθήκοντος.
Περαιτέρω ο αδελφός του κατηγορείται για το ό,τι το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου 2010 και πάντως σίγουρα προ της 25.05.2010 παραβίασε εκ νέου τη σφραγίδα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση και συγκεκριμένα παραβίασε τη σφραγίδα που  είχε τεθεί την 23.10.2008  στην καφετέρια, ιδιοκτησίας του, δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 13157/06.10.2008 απόφασης του Δήμου Ρόδου, με την οποία είχε αποφασιστεί η σφράγισή του, εξαιτίας του ότι λειτουργούσε, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από την αρμόδια αρχή.
Κατηγορείται ακόμη ότι κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2013 εως τουλάχιστον τον Οκτώβριο 2013, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού αδικήματος, λειτουργούσε το προαναφερθέν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια δημοτική αρχή.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Β. Καταβενάκης και Στ. Κιουρτζής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ