Έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς

O ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή δημοσιεύματα στα τοπικά μέσα της Ρόδου τα οποία αφορούν στο θέμα της κατασκευής του νέου Κέντρου Διανομής στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά, ότι πρόκειται για ένα κοινωφελές έργο, άκρως απαραίτητο για την επαρκή και ασφαλή τροφοδότηση της πόλης της Ρόδου.
Το νέο Κέντρο Διανομής αποτελεί την πλέον βασική υποδομή για το ηλεκτρικό δίκτυο της Ρόδου, καθώς με την κατασκευή του διασφαλίζεται τόσο η επάρκεια όσο και η χωρίς διακοπές τροφοδότηση των ηλεκτρικών αναγκών της πόλης. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες υποδομές για τα νέα αναπτυξιακά έργα που θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα στο νησί.
Επιπλέον, επαναλαμβάνεται ότι με την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Διανομής δεν επιβαρύνεται σε καμία περίπτωση η υγεία των κατοίκων, όπως επιβεβαιώνεται από Ελληνικούς και Διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς και ιδρύματα με συστηματικές μετρήσεις και μελέτες που έχουν γίνει σε παρόμοιες λειτουργούσες εγκαταστάσεις. Πληρούνται δε, όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Τέλος, ιδιαίτερα τονίζεται ότι η κατασκευή του νέου Κέντρου Διανομής προχωρά νομίμως, αφού έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις, από κάθε αρμόδια υπηρεσία και φορέα. Η νομιμότητα των πάσης φύσεως αδειών που χορηγήθηκαν έχει επικυρωθεί από σειρά αποφάσεων των αρμοδίων ανωτάτων δικαστηρίων και αρχών. Κατά τις εργασίες τηρούνται σχολαστικά οι όροι των αδειών αυτών.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ