Με μια μεγάλη ανακοίνωση για την εκκίνηση υποβολής προτάσεων υπαγωγής επενδύσεων σε νέο Αναπτυξιακό Νόμο έρχεται το 2018, ενώ την ίδια στιγμή οι επενδυτές ακόμα περιμένουν απαντήσεις για τις αιτήσεις που είχαν κάνει στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (η καταληκτική του ημερομηνία είχε εκπνεύσει τον Ιανουάριο του 2017). Το έτος απέρχεται με εκκρεμότητα όχι μόνο ως προς τον Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και με μια μεγάλη «ακύρωση» του χιλιοδιαφημισμένου προγράμματος στήριξης του εμπορίου λιανικής, χονδρικής και franchise.
Πιο συγκεκριμένα, είναι πλήρης η σύγχυση που επικρατεί μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου. Ο τελευταίος για ακόμα μία φορά καλείται να καταθέσει προτάσεις για την υπαγωγή σε Αναπτυξιακό Νόμο, την ίδια στιγμή που ακόμα δεν έχει πάρει απαντήσεις για τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο. Ακόμα και οι ίδιοι οι επενδυτικοί σύμβουλοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς καλούνται να «βρουν λογική» σε ένα ανακόλουθο, γραφειοκρατικό σύστημα.
Ο καινούργιος,
Αναπτυξιακός Νόμος
Οι αιτήσεις για τον καινούργιο Αναπτυξιακό Νόμο ξεκίνησαν να γίνονται δεκτές από τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Βέβαια, η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017. Η ελληνική πρωτοτυπία που θέλει πρώτα να ανοίγει το σύστημα υποδοχής αιτήσεων και η ανακοίνωση για την εξέλιξη αυτή να γίνεται πέντε ημέρες μετά, δείχνει και το μέγεθος του γραφειοκρατικού έργου που έχει συσσωρευτεί στα αρμόδια υπουργεία.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018 και είναι πολύ πιθανό να δοθεί μικρή παράταση (όπως είθισται).
Για τα έργα που αφορούν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει στις 10 Ιανουαρίου 2018. Το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ανοικτό αυτό το σκέλος του προγράμματος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

Η επίσημη ανακοίνωση
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το πρόγραμμα, έχει ως ακολούθως:
Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 4445Β’/2017) η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Πέμπτη 15-2-2018. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως αυτά καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 (Β’4122) η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Τετάρτη 10-1-2018. Οι δύο φάσεις υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων έχουν συγχωνευθεί και η υποβολή πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).
Αθήνα 20-12-2017 Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Με την αίτηση
ξεκινούν τα έργα
Οι επιχειρηματίες που θα διεκδικήσουν χρήματα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορούν αρχικά να υποβάλουν το σχετικό φάκελο, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Από τη στιγμή που θα υποβληθεί το αίτημα και ληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου, τότε είναι δυνατή η εκκίνηση της επένδυσης.
Με ευθύνη του επιχειρηματία μπορούν να ξεκινήσουν τα προβλεπόμενα έργα. Εάν εγκριθεί η επιδότηση, τότε θα εισπράξουν χρήματα και για τις δράσεις που θα έχουν ήδη ολοκληρώσει.
Προς το παρόν είναι άγνωστο το πότε θα δοθούν οι απαντήσεις για το ποιοι θα εγκριθούν και ποιοι όχι. Οι ίδιοι οι επενδυτικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι θα είναι ευχής έργο τα αποτελέσματα να δημοσιευθούν πριν το καλοκαίρι ή έστω το καλοκαίρι.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που «ανοίγει» ένας Αναπτυξιακός, προτού «κλείσει» ο προηγούμενος. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογη νευρικότητα στον εκάστοτε επιχειρηματία, που καλείται να σχεδιάσει καινούργιες επενδύσεις, χωρίς να γνωρίζει εάν θα επιδοτηθεί για εκείνες που έχει ήδη υλοποιήσει.
Πάντως, οι ίδιοι επενδυτικοί σύμβουλοι εκφράζουν τη βεβαιότητα πως είναι απλώς θέμα ημερών για να αναρτηθούν οι πίνακες με τους τελικούς δικαιούχους επιδοτήσεων για το πρώτο σκέλος του Αναπτυξιακού Νόμου.

Γράφει
ο Νεκτάριος Καλογήρου

Με μια μεγάλη ανακοίνωση για την εκκίνηση υποβολής προτάσεων υπαγωγής επενδύσεων σε νέο Αναπτυξιακό Νόμο έρχεται το 2018, ενώ την ίδια στιγμή οι επενδυτές ακόμα περιμένουν απαντήσεις για τις αιτήσεις που είχαν κάνει στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (η καταληκτική του ημερομηνία είχε εκπνεύσει τον Ιανουάριο του 2017). Το έτος απέρχεται με εκκρεμότητα όχι μόνο ως προς τον Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και με μια μεγάλη «ακύρωση» του χιλιοδιαφημισμένου προγράμματος στήριξης του εμπορίου λιανικής, χονδρικής και franchise.
Πιο συγκεκριμένα, είναι πλήρης η σύγχυση που επικρατεί μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου. Ο τελευταίος για ακόμα μία φορά καλείται να καταθέσει προτάσεις για την υπαγωγή σε Αναπτυξιακό Νόμο, την ίδια στιγμή που ακόμα δεν έχει πάρει απαντήσεις για τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο. Ακόμα και οι ίδιοι οι επενδυτικοί σύμβουλοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς καλούνται να «βρουν λογική» σε ένα ανακόλουθο, γραφειοκρατικό σύστημα.
Ο καινούργιος,
Αναπτυξιακός Νόμος
Οι αιτήσεις για τον καινούργιο Αναπτυξιακό Νόμο ξεκίνησαν να γίνονται δεκτές από τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Βέβαια, η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017. Η ελληνική πρωτοτυπία που θέλει πρώτα να ανοίγει το σύστημα υποδοχής αιτήσεων και η ανακοίνωση για την εξέλιξη αυτή να γίνεται πέντε ημέρες μετά, δείχνει και το μέγεθος του γραφειοκρατικού έργου που έχει συσσωρευτεί στα αρμόδια υπουργεία.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018 και είναι πολύ πιθανό να δοθεί μικρή παράταση (όπως είθισται).
Για τα έργα που αφορούν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει στις 10 Ιανουαρίου 2018. Το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ανοικτό αυτό το σκέλος του προγράμματος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

Η επίσημη ανακοίνωση
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το πρόγραμμα, έχει ως ακολούθως:
Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 4445Β’/2017) η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Πέμπτη 15-2-2018. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως αυτά καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 (Β’4122) η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Τετάρτη 10-1-2018. Οι δύο φάσεις υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων έχουν συγχωνευθεί και η υποβολή πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).
Αθήνα 20-12-2017 Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Με την αίτηση
ξεκινούν τα έργα
Οι επιχειρηματίες που θα διεκδικήσουν χρήματα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορούν αρχικά να υποβάλουν το σχετικό φάκελο, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Από τη στιγμή που θα υποβληθεί το αίτημα και ληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου, τότε είναι δυνατή η εκκίνηση της επένδυσης.
Με ευθύνη του επιχειρηματία μπορούν να ξεκινήσουν τα προβλεπόμενα έργα. Εάν εγκριθεί η επιδότηση, τότε θα εισπράξουν χρήματα και για τις δράσεις που θα έχουν ήδη ολοκληρώσει.
Προς το παρόν είναι άγνωστο το πότε θα δοθούν οι απαντήσεις για το ποιοι θα εγκριθούν και ποιοι όχι. Οι ίδιοι οι επενδυτικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι θα είναι ευχής έργο τα αποτελέσματα να δημοσιευθούν πριν το καλοκαίρι ή έστω το καλοκαίρι.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που «ανοίγει» ένας Αναπτυξιακός, προτού «κλείσει» ο προηγούμενος. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογη νευρικότητα στον εκάστοτε επιχειρηματία, που καλείται να σχεδιάσει καινούργιες επενδύσεις, χωρίς να γνωρίζει εάν θα επιδοτηθεί για εκείνες που έχει ήδη υλοποιήσει.
Πάντως, οι ίδιοι επενδυτικοί σύμβουλοι εκφράζουν τη βεβαιότητα πως είναι απλώς θέμα ημερών για να αναρτηθούν οι πίνακες με τους τελικούς δικαιούχους επιδοτήσεων για το πρώτο σκέλος του Αναπτυξιακού Νόμου.
Ποιοι επιδοτούνται
Στο τρέχον πρόγραμμα σε πρώτη γραμμή θα βρεθούν οι τουριστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει γραμμή παραγωγής, θα έχει δικαίωμα διεκδίκησης χρημάτων από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Logistics.
Υποδομές, εξοπλισμός, μέσα μεταφοράς, υπηρεσίες online και πολλές άλλες δράσεις γίνονται δεκτές ως δαπάνες για την επιχείρηση.
Δεν επιδοτούνται οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς γι’ αυτές θα υπάρξει νέα προκήρυξη, που θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 10 Ιανουαρίου.
Τα ποσοστά των επιδοτήσεων ποικίλουν ανά δράση.
Από μέρα σε μέρα η «προανακοίνωση» για το Leader / CLLD
Είναι πραγματικά μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από «μικρούς» επιχειρηματίες για το πρόγραμμα Leader / CLLD, του οποίου τη διαχείριση και αυτή τη φορά θα έχει η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.
Τις τελευταίες εβδομάδες τα στελέχη της ΑΝ.ΔΩ οργανώνουν συνεχώς ημερίδες ενημέρωσης τόσο των δικαιούχων, όσο και των συμβούλων τους. Από τις ημερίδες προέκυψε πως ετοιμάζονται αρκετές, μικρές προτάσεις (επενδύσεις μέχρι 300.000 ευρώ), γεγονός που σημαίνει ότι το 2018 θα είναι ένα πραγματικά σημαντικό έτος μεταποίησης (όπως είχε γράψει η «δημοκρατική» σε προηγούμενη έκδοση).
Το πότε θα ανοίξει το Leader / CLLD είναι ένα ερώτημα για το οποίο δεν μπορεί να δοθεί ακριβής απάντηση. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί προβλέπει τον καθορισμό του Προτύπου – Προκήρυξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, το «Πρότυπο» θα αναλάβουν τα κατά τόπους κέντρα διαχείρισης (η ΑΝΔΩ για τη Δωδεκάνησο) να το μορφοποιήσουν ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ακολούθως να το αποστείλουν ξανά στο Υπουργείο για τελική έγκριση.
Ετσι, αν τελικώς ευσταθούν οι πληροφορίες που θέλουν την αποστολή του «Προτύπου» εντός της προσεχούς εβδομάδας, τότε η οριστική προκήρυξη του προγράμματος θα πρέπει να αναμένεται στο τέλος Ιανουαρίου ή ενδεχομένως αρχές Φεβρουαρίου (εφόσον την επόμενη εβδομάδα θα έχει αποσταλεί το «Πρότυπο»). Βέβαια, αυτό αφορά το σκέλος του Leader / CLLD που απευθύνεται προς τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (δήμοι, πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ). Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η σχετική προκήρυξη θα γίνει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη μη κερδοσκοπική.
Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ως έδρα την πόλη της Ρόδου, δεν είναι επιλέξιμες από το Leader / CLLD
Ξέχασαν το εμπόριο
Αισίως συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που η Κυβέρνηση εξήγγειλε την άμεση υλοποίηση του προγράμματος υποστήριξης του εμπορίου Χονδρικής, Λιανικής και Franchise. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέμενε η αγορά σε ολόκληρη τη χώρα. Η προκήρυξή του αναμενόταν να γίνει τον περασμένο Απρίλιο και αποτελούσε έναν από τους άξονες του ΕΣΠΑ, πάνω στους οποίους η Κυβέρνηση είχε ισχυριστεί ότι θα στηρίξει ένα μέρος επανεκκίνησης της οικονομίας.
Τελικώς, το έτος 2017 απέρχεται σε λίγες ημέρες και το πρόγραμμα δεν προκηρύχθηκε. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες. Ορισμένοι από τους επιχειρηματικούς συμβούλους αναφέρουν ότι η προκήρυξή του θα γίνει σύντομα, άλλοι πάλι θεωρούν ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια έχουν προωθηθεί προς άλλους κωδικούς. Το σίγουρο είναι πως ουδείς μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για το τι τελικώς θα ισχύσει.
Η μόνη βεβαιότητα βρίσκεται στη γιγάντωση του γραφειοκρατικού κράτους, που αντί να γίνεται πιο αποτελεσματικό, έχει μετατραπεί σε ακόμα πιο δυσκίνητο και αρτηριοσκληρωτικό. Με τόσο μεγάλες καθυστερήσεις, με τόση γραφειοκρατία, με τόση αβεβαιότητα και τόσους φόρους, είναι αδύνατο να γίνει σοβαρή υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας της χώρας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ