Σε συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διεκπεραίωση των εργασιών υποβολής αιτήσεων αναστολής επιβολής κυρώσεων και πολεοδομικής «τακτοποίησης» δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013, προχώρησε χθες ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.
Στην ομάδα μετέχουν οι υπάλληλοι του Δήμου:
-Νικόλαος Κούσβος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ακίνητης περιουσίας
-Εμμανουήλ Γερακιός, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών
-Γεώργιος Καντής, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Ακίνητης περιουσίας
-Εμμανουήλ Κυριαζάκος, ΤΕ Διοικητικού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Ακίνητης περιουσίας
Συντονιστής της παραπάνω ομάδας εργασίας ορίστηκε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος θεμάτων Ακίνητης Περιουσίας κ. Δήμος Μουτάφης.
Η παραπάνω ομάδα εργασίας οφείλει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου :
-να καταρτίσει κατάσταση ακινήτων όπου υφίστανται πολεοδομικές υπερβάσεις και δύναται να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4178/2013, και να συντάξει φάκελο ανά ακίνητο, ενημερώνοντας εγγράφως τον δήμαρχο με σχετική αναλυτική κατάσταση,
– να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες αυτοψίες, επιμετρήσεις, παραγωγή σχεδίων, εκπόνηση μελετών, έκδοση βεβαιώσεων και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία εργασία συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) για την αναστολή επιβολής κυρώσεων και πολεοδομικής «τακτοποίησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4178/2013. Προθεσμία περαίωσης των παραπάνω εργασιών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2016, με σχετική αναλυτική έγγραφη ενημέρωση του δημάρχου,
-να προβεί στην οριστική υποβολή των αιτήσεων έως την 5η Φεβρουαρίου 2016 και σε κάθε περίπτωση προ της τελικής ισχύουσας από το νόμο προθεσμίας της 8ης Φεβρουαρίου 2016, με έγγραφη ενημέρωση του δημάρχου.
Κατά περίπτωση οδηγίες και κατευθύνσεις θα δίνονται από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Πολεοδομικών Θεμάτων κ. Γεώργιο Κακούλη και τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο θεμάτων Ακίνητης Περιουσίας κ. Δήμο Μουτάφη.
Οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχολούνται κατά κύριο λόγο για τους σκοπούς της παραπάνω ομάδας εργασίας, στο πλαίσιο των υπαλληλικών τους καθηκόντων, εντός του ισχύοντος ωραρίου τους, χωρίς να δικαιούνται επί πλέον αμοιβή.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ