Τοπικές Ειδήσεις

Αποφασίστηκε η έκπτωση του ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Ρόδου στο έργο των LED!!

Σήμερα θα εξεταστεί εκτάκτως το θέμα της έκπτωσης ή μη και της αναδόχου κοινοπραξίας

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου δεν ενήργησε εγκαίρως

Ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου τέθηκε χθες εκτός ημερησίας διατάξεως προς εξέταση και λήψη απόφασης, η εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» για την έκπτωση του Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο και συγκεκριμένα της εταιρείας «Waste Water & Energy IKE».

Πρόκειται για το πρώτο μέτρο που λαμβάνει η δημοτική αρχή ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι από την χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής απουσίαζαν τα μέλη της μειοψηφίας. Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε να κινηθούν οι διαδικασίες και για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του ανεξάρτητου συμβούλου.
Σήμερα, εκτός απροόπτου, θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει όμοια εισήγηση της ίδιας ΕΠΠΕ για την έκπτωση και της αναδόχου του έργου κοινοπραξίας “ΟΤΕ Α.Ε., – GLOBILED Μ ΕΠΕ, -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόθεση του δημάρχου είναι το θέμα αυτό, λόγω της σοβαρότητάς του, να εξεταστεί από το δημοτικό συμβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα η ΕΠΠΕ, διαπίστωσε ότι ο «Σύμβουλος» δεν ανταποκρίθηκε στα συμβατικά του καθήκοντα και συγκεκριμένα, δεν παρακολουθούσε, ως όφειλε, την εξέλιξη της υλοποίησης της κύριας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, δεν ενημέρωνε την ΕΠΠΕ για τις αμέλειες, τις παραλείψεις, τις αστοχίες, τις αντισυμβατικές πρακτικές και τις εσφαλμένες ενέργειες του αναδόχου και δεν προστάτεψε το Δήμο Ρόδου από αυτές.
Προέβη, σε επικοινωνία και σε ενέργειες με τον ανάδοχο της κύριας ΣΠΥ «εν αγνοία» της ΕΠΠΕ, οι οποίες έβλαπταν τα συμφέροντα του Δήμου.
Για το έργο συνολικά ενημερώθηκαν χθες από τον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη τα μέλη της επιτροπής, ενώ μετά και την σημερινή έκτακτη συνεδρίαση θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση και του δημοτικού συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2020.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η αποκατάσταση της τάξης στην υλοποίηση του έργου “μαμούθ” των LED του Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ , αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, εισηγήθηκε την έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας για τους 8 λόγους, που αξιολόγησε ως εξαιρετικά σοβαρούς, παραβίασης υποχρεώσεων σε ουσιώδεις όρους της σύμβασης που υπέγραψε.
Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει, όπως προβλέπει η διακήρυξη, να ενεργοποιήσει και την Επιτροπή Διαιτησίας.
Η Επιτροπή Διαιτησίας πρέπει να συγκροτηθεί από εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής, της αναδόχου και του ανεξάρτητου συμβούλου λαμβανομένων των αποφάσεων με πλειοψηφία και υποβαλλόμενων προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.
Ουσιαστικά δηλαδή ο Δήμος Ρόδου θα έχει ένα μέλος στην Επιτροπή Διαιτησίας αν και η πράξη που θα εκδοθεί επί της διαφοράς δεν είναι δεσμευτική αλλά τελεί υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στο μεταξύ πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση και την πορεία του έργου που αναζητούνται αρμοδίως από την δημοτική αρχή έρχονται να καταδείξουν ότι και η ΕΠΠΕ που κίνησε τις διαδικασίες επιβολής του επαχθούς διοικητικού μέτρου της έκπτωσης της κοινοπραξίας και του συμβούλου δεν ενήργησε τα δέοντα εγκαίρως.
Πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2019 υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και σύμφωνα με δελτία τύπου της απελθούσης διοίκησης του Δήμου Ρόδου ξεκίνησε να εκτελείται από την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, στους κεντρικούς δρόμους του οδικού δικτύου της πόλης στις περιοχές της Ψαροπούλας και των Κρητικών και επεκτεινόταν σταδιακά στις συνοικίες και ακολούθως σε όλες τις δημοτικές – τοπικές κοινότητες του νησιού.
Η ΕΠΠΕ διατείνεται μεταξύ άλλων ότι δεν είχε λάβει αντίγραφο της μελέτης εφαρμογής και δεν την ενέκρινε γεγονός που παραβιάζει την Σύμβαση.
Πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι δε νοείται καθώς όλη η Ρόδος γνώριζε για την έναρξη του έργου να διαμαρτύρεται το πρώτον το Νοέμβριο του 2019 ενώ το έργο είχε ξεκινήσει προεκλογικώς για το ότι δεν τηρήθηκε ο τύπος και μάλιστα από την 12η Μαρτίου 2019.
Επιπλέον η ΕΠΠΕ τονίζει ότι δεν έγινε παράδοση – παραλαβή του οδοφωτισμού ενώ ο ανάδοχος ουδέποτε παρέλαβε τα προβλεπόμενα κανονιστικά έγγραφα και ειδικότερα το Αριθμητικό Μοντέλο υπολογισμού – αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού χωρίς το οποίο δεν μπορούσε να εκδώσει λογαριασμό και να πληρωθεί.
Επιπλέον τόνισε ότι είχε παραβιαστεί από τον ανάδοχο το μόνο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καλής
εκτέλεσης του έργου που αυτός είχε υποβάλει, το οποίο ήταν αυτό που περιέλαβε στην
προσφορά του, διάρκειας οκτώ μηνών από την έναρξη της ΣΠΥ δηλαδή λήξης το αργότερο στις 11/10/2019.
Εντύπωση έχει προκαλέσει επίσης σε παράγοντες της δημοτικής αρχής το γεγονός ότι ενώ προβλέπεται η παράδοση όλων των φωτιστικών σωμάτων παλαιού τύπου που αποξηλώνονται αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί δεόντως με αποτέλεσμα για ένα σημαντικό αριθμό αυτών να αγνοείται, όπως τονίστηκε, η τύχη τους!!!
Πέραν αυτών υφίστανται κάποια πρακτικά παραλαβής τα οποία φέρονται να εκθέτουν την ΕΠΠΕ καθώς ήταν ενήμερη για την έναρξη του έργου παρατύπως και κατά παράβαση της Συμβάσεως!!
Κατά τ’ άλλα το έργο συνεχίζει να εκτελείται καθημερινά και σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ΟΤΕ έχει κινητοποιήσει συνεργεία για την υλοποίηση του.
Θυμίζουμε ότι η ΕΠΠΕ έχει αναδείξει στα πρακτικά της ότι ο ανάδοχος, ενώ δεν τήρησε συμβατικές του υποχρεώσεις «εντούτοις αποξήλωνε φωτιστικά και τοποθετούσε φωτιστικά και λαμπτήρες στην υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού του Δήμου Ρόδου χωρίς να ακολουθεί τα οριζόμενα από το νόμο και το άρθρο 19 παρ.1 και άρθρο 26 παρ. 1 της ΣΠΥ ενέργειες που συνεχίζει έως σήμερα»!!
Αναφέρει η ΕΠΠΕ μεταξύ άλλων:
– Τα υλικά που περιλαμβάνει για τον οδοφωτισμό η μελέτη εφαρμογής, είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου. Για τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις τους δεν προσκομίσθηκε κανένα πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα που να τις αποδεικνύει.
– Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις αυτών που εγκαθιστούν είναι υποδεέστερες αυτών που προτείνουν, καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την ΣΠΥ εξοικονόμηση ενέργειας και δεν επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας.
– Η καταγραφή και καταμέτρηση της υφιστάμενης (έτος 2019) εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου, όπως αποτυπώνεται στην μελέτη εφαρμογής είναι λανθασμένη ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις καταναλώσεις των λαμπτήρων και των φωτιστικών και σε αναντιστοιχία με τα δεδομένα της Υπηρεσίας.
– Δεν προσκομίστηκε κανένα πιστοποιητικό για τις προδιαγραφές των μετρητών και λόγω του ό,τι δεν έγινε η δειγματοληπτική εγκατάσταση τους, δεν τεκμηριώνεται η ταυτότητα καταγραφής της κατανάλωσης των μετρητών του αναδόχου με τους αντίστοιχους της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους οποίους ο Δήμος χρεώνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιη η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπει η ΣΠΥ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου