Σήμερα αναμένεται να καταθέσει η Eurobank στις οικονομικές υπηρεσίες την επιταγή, με την οποία θα εξοφλείται το συνολικό ποσό της οφειλής της εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» προς το Δήμο Ρόδου. Η τράπεζα, έχοντας το δικαίωμα μεσεγγύησης, το οποίο προκύπτει από το δάνειο των 40 εκατ. ευρώ που χορήγησε στην κατασκευαστική εταιρεία, έρχεται να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διεκδίκηση της διαχείρισης της νέας μαρίνας, μετά την καταγγελία της σύμβασης, στην οποία προέβη ο δήμος Ρόδου για ποσό που ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ (από μη καταβληθέντα μισθώματα).
Ήδη την περασμένη εβδομάδα η Eurobank κατάθεσε επιταγή για την εξόφληση της οφειλής, ανέκυψαν όμως κάποια ζητήματα τα οποία έθεσε ο ταμίας του δήμου. Αυτά έχουν να κάνουν με ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 15.000 ευρώ που προκύπτει από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης και έπειτα και με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής η οποία και θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Αυτά τα θέματα μένει τώρα να ρυθμιστούν από την τράπεζα που έχει αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της να διεκδικήσει τη διαχείριση της μαρίνας. Η Eurobank ξεκίνησε συνομιλίες με τη δημοτική αρχή, όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται τη μαρίνα απώλεσε τη ρύθμιση των 100 δόσεων στην οποία είχε υπαχθεί, πρότεινε την πληρωμή των οφειλόμενων, αποσκοπώντας προφανώς στη διεκδίκηση των μετοχών της εταιρείας. Προηγουμένως μάλιστα, είχε πληρώσει την ποινική ρήτρα που προβλεπόταν για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ του δήμου και της εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.».
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με τη διαχείριση του σημαντικότερου αναπτυξιακού έργου που έχει δει η Ρόδος τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι στις 2 Μαρτίου συμπληρώνονται 30 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης στην οποία προέβη η νομική υπηρεσία του δήμου Ρόδου. Εάν σε αυτό το χρόνο εξοφληθεί η οφειλή, αίρονται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Εάν λοιπόν κατατεθεί σήμερα η επιταγή σύμφωνα με την ενημέρωση της νομικής υπηρεσίας του δήμου, τηρείται το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Το θέμα της αποδοχής της επιταγής, είχε συζητηθεί στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή. Καθώς όμως δεν ολοκληρώθηκε η εξόφληση των μισθωμάτων, ο δήμαρχος πρότεινε να αποδεχθεί το δημοτικό συμβούλιο την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας και να γίνει αποδεκτή επιταγή που θα καλύπτει το σύνολο των μισθωμάτων και των προσαυξήσεων, που δεν είχαν υπολογισθεί προηγουμένως όπως εισηγείται η οικονομική υπηρεσία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αντικατασταθεί και ο τίτλος της εγγυητικής επιστολής.
Μετά την εξόφληση της συνολικής οφειλής, πιθανότατα θα συνεδριάσει εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις για τη διαχείριση της νέας μαρίνας και την συνέχιση του έργου παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ